Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - คติ คำคมของล้านนา

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

ฮู้จักฮากเหง้า ฮู้ตั๋วตน เล่ากำเก่า ที่แอ๋ว คนล้านนา => ค่าวฮำ คำเมือง วิถี ประเพณี ของคนล้านนา => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 20, 2010, 11:19:33 am


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: คติ คำคมของล้านนา
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 20, 2010, 11:19:33 am
......กำบ่าเก่า.....

*เมื่อจะกิ่วขอหื้อกิ่วคองู เมื่อจะอูขอหื้นอูคอจ๊าง

*สอนเปิ้นไต่ขัว ตั๋วกลั๋วตกน้ำ

*กิ๋นส้มบ่ดีฮาน กิ๋นหวานบ่ดีป้ำ

*หันเปิ้นมีจะไปใคร่ได้ หันเปิ้นขี้ไร้จะไปดูแควน

*กำกึ้ดดีขายสลีนอนสาด

*คนฉลาดอย่าปะหมาดคนง่าว

*คนเฮาใหญ่แล้วบ่ต้องมาสอน จิ้ง*ด แมงจอน ไผสอนมันเต้น

*กว๋างฟานมันตึงบ่ต๋ายเหล่าใหม่ มันตึงมาต๋ายเหล่าเก่า

*ของกิ๋นลำอยู่ตี้คนมัก ของฮักอยู่ตี้คนเปิงใจ๋

*ครั่งใกล้ไฟ ไขใกล้แดด

*ได้ผ้าต๊วบใกล้แจ้ง

*ฝนจะตกจะไปเจื้อใจ๋ดาว มีลูกสาวจะไปเจื้อใจ๋มัน

*เยียะไฮ่ไกล๋ต๋า เยียะนาไกล๋บ้าน

*อย่าอวดสูงกว่าป้อแม่ อย่าอวดแก่กว่าอาจารย์

*กิ๋นหื้อปอต๊อง หย้องหื้อปอตั๋ว

*เก็บผักหื้อเก็บตึงเครือ เก็บบ่าเขือหื้อเอาตึงขวั้น

*บ่าลืมของเก่า บ่าเมาของใหม่

*ใหญ่เพราะกิ๋นเข้า เฒ่าเพราะเกิดเมิน(เฒ่าเพราะปี๋เดือนวัน)

*เกิดตะวา มืนต๋าตะเจ๊า จะไปฟั่งแก่เฒ่ากั๋นเลย

*อย่าฮู้ก่อนหมอ อย่าซอก่อนปี่

*ของกิ๋นแมวจะไปเอาไว้ใกล้ฝา ของกิ๋นหมาจะเอาไปไว้ต่ำ

*กันเข้าวัดหื้ออู้คำปราชญ์ กันเข้ากาดหื้อเป็นพ่อค้า

*ผ่อชายมีผญา หื้อผ่อเมื่อยามกินเหล้า

*เป็นสาว เปิ้นช่างว่าฮ้าย เป็นแม่ฮ้างแม่ม่ายเปิ้นช่างดูแคลน


*ก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป๋นแต่ไห มันเป๋นแต่ไฟ บ่ใจ้ก้นหม้อ

*ไก่เกยจน คนเกยฟ้อน

*สิบตอกมัดบ่แน่นเต้าหวาย อู้กั๋นบ่ดายบ่เต้ากิ๋นเหล้า

*ปากว่าแล้วก่อแล้วตึงใจ๋ ปากว่าจะไดใจ๋ว่าจะอั้น

*ปากว่าแต๊น้ำใจ๋บ่ต๋าม อู้เอางามน้ำใสซ่วยหน้า

*จังไผจะไปฮื้อเปิ้นฮู้ เจ้าชู้จะไปฮื้อเปิ้นหัน

*นาดีเปิ้นบ่ละเป๋นฮ้าง

*นุ่งเสื้อลายหมาเห่า ค้นกำเก่าจ้างผิดกั๋น

*หลัวหลวง เติ้กก้อนเส้า ผัวเฒ่าเติ้กตี้นอน

*เว้นหมาหื้อปอศอก เว้นวอกหื้อปอวา

*เก็บผักลวดหักหลัว ตกขัวลวดอาบน้ำ

*แก่นต๋าตั๋วควักออก เอาบ่ากอกเข้ายัด

*แก้วแหง แสงแตก สะแหรกปุด สุดขาด สาดหิ้น ของเหล่านี้ ใจ๊ก๋บ่ได้

*กำปากว่าแต้ ใจ๋แผ่ไปหลาย ปากว่าบ่ดาย ใจ้ก๋ารบ่ได้

*กันว่าจะมัด บ่ต้องมัดด้วยป๋อ กำปากกำคอมัดกั๋นก็ได้

*กันว่าจะมัด บ่ต้องมัดด้วยหวาย อู้กั๋นบ่ดายบ่เต้ากิ๋นเล้ว

*ไก่เจ้าเล้า เป๋นใจ๋เห็น

*กำจ่มกำด่านั้นเป๋นกำดี ถ้าฟังบ่ถี่มันตึงบ่ม่วนหู

*กำขอแปงเหลือกำซื้อ กำลือแปงเหลือกำอู้

*ข้าเก่าเต่าฮ้าย เสือควายมีเขา จั๊กเข็บแมงเวา เลี้ยงไว้บ่ได้

*ข้ามขัวบ่ป้น บ่ดีฟั่งห่มก้นแยงเงา

*ข้าวลีบงวงตั้ง ข้าวเต้งงวงก๊อม

*ของกิ๋นบ่มักบ่จ้างขับจ๋ำ ของกิ๋นบ่ลำบ่จ้างก๋ำป้อน

*ขี้แห้งจับต๋าหมา

*ดาวเดือนอยู่ฟ้า ยังมีราหู ปลาเหยี่ยนอยู่ฮู ยังต๋ายถูกส้อม

*ปี้จายกับน้องเมีย เหมือนต๋าเพี้ยกับแมงพิ้ง

*ไปบ่มีไผดา มาบ่มีไผต้อน

*ถ่านไฟเก่า ขี้เต้ามันยัง

*ได้กิ๋นแก๋งปล๋า มาละแก๋งจิ๊น มาละ*บหิ้งหมองดาย

*หมาบ่เห่าบ่ดีเปี๋ยไม้ ละอ่อนบ่ให้บ่ดีปั๋นเข้าหนม

*หมาบ่เห่าจะไปหลอก คนหัววอกจะไปคบมัน

*อยู่ดงป่าไม้ จะไปต้าเสือ อยู่ยังแปเฮือ จะไปต้าเงือก

*เสียมบ่คมหื้อใส่ด้ามหนัก ๆ กำฮู้บ่นักหื้อหมั่นฮ่ำหมั่นเฮียน

*หนุ่มเอาเก๊า เฒ่าเอาปล๋าย

*หันสาวก่ใครหยอก หันดอกก่ใคร่ดม

*หล็วกคนเดียว บ่เต้าง่าวตึงหมู่

*ตอกสั้น ฮื่อมัดตี้กิ่ว สิ่วสั้นฮื่อสิ่วไม้บาง

*มีนึ่งแล้วจะแอมแถมสอง ขี่เฮือน้ำนองซ้อนสองจั้งล่ม

*ใจ๋บ่ แข็ง บ่ ได้ขี่จ๊างงา ใจ๋บ่ กล้า บ่ ได้เป๋นป้อเลี้ยง

*คนเฒ่าปากหวาน ลูกหลานฮัก คนเฒ่าปากนัก ลูกหลานจัง

*ตั๋วเป๋นผะญาต ต้องล่นหาหมอ ตั๋วเป๋นจ้างซอ ต้องง้อหาปี่

*ฟังกำเมีย จั้งเสียปี้เสียน้อง ฟังกำปากกำฟ้อง เสียเปื้อนบ้าน
*สิบเถี่ยนพร้า บ่ เต้าห้าคมขวาน

*หลานสิบคน บ่ เต้าลูกเต้า

*คนจะดี มันตึงดีแต่ผ้าอ้อมป้อก คนจะวอก ผมหงอกก่ ตึงบ่าดี

*ต๋าหันดาย เหมือนควายหันหญ้า ผัดไปมาแวดฮั้ว

*ยามฮัก ส้มจักว่าหวาน ใจ๋บ่ เจยบาน น้ำต๋าลว่าส้ม


*ไม้ก๊ด ใจ๊แป๋งขอ เหล็กงอ ใจ๊แป๋งเคียว คนก๊ดอย่างเดียวแป๋งหยังบ่ได้

*ไค่ขี้ล่นหาขอน ไค่นอนล่นหาสาด

*ข้าวบ่ได้ตาก ต๋ำปึก คนหลึกมันตึงสอนยาก

*จิกปิกไหนก่อป้อ จ้อหว้อไหนก่อ ขวัก

...
http://www.baanbaimai.com/forum/index.php?topic=2450.0


หัวข้อ: Re: คติ คำคมของล้านนา
เริ่มหัวข้อโดย: Sawadee ที่ มิถุนายน 01, 2013, 11:03:01 am
ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service