Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - คติ คำคมของล้านนา

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

ฮู้จักฮากเหง้า ฮู้ตั๋วตน เล่ากำเก่า ที่แอ๋ว คนล้านนา => ค่าวฮำ คำเมือง วิถี ประเพณี ของคนล้านนา => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 20, 2010, 11:19:33 am


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: คติ คำคมของล้านนา
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 20, 2010, 11:19:33 am
......กำบ่าเก่า.....

*เมื่อจะกิ่วขอหื้อกิ่วคองู เมื่อจะอูขอหื้นอูคอจ๊าง

*สอนเปิ้นไต่ขัว ตั๋วกลั๋วตกน้ำ

*กิ๋นส้มบ่ดีฮาน กิ๋นหวานบ่ดีป้ำ

*หันเปิ้นมีจะไปใคร่ได้ หันเปิ้นขี้ไร้จะไปดูแควน

*กำกึ้ดดีขายสลีนอนสาด

*คนฉลาดอย่าปะหมาดคนง่าว

*คนเฮาใหญ่แล้วบ่ต้องมาสอน จิ้ง*ด แมงจอน ไผสอนมันเต้น

*กว๋างฟานมันตึงบ่ต๋ายเหล่าใหม่ มันตึงมาต๋ายเหล่าเก่า

*ของกิ๋นลำอยู่ตี้คนมัก ของฮักอยู่ตี้คนเปิงใจ๋

*ครั่งใกล้ไฟ ไขใกล้แดด

*ได้ผ้าต๊วบใกล้แจ้ง

*ฝนจะตกจะไปเจื้อใจ๋ดาว มีลูกสาวจะไปเจื้อใจ๋มัน

*เยียะไฮ่ไกล๋ต๋า เยียะนาไกล๋บ้าน

*อย่าอวดสูงกว่าป้อแม่ อย่าอวดแก่กว่าอาจารย์

*กิ๋นหื้อปอต๊อง หย้องหื้อปอตั๋ว

*เก็บผักหื้อเก็บตึงเครือ เก็บบ่าเขือหื้อเอาตึงขวั้น

*บ่าลืมของเก่า บ่าเมาของใหม่

*ใหญ่เพราะกิ๋นเข้า เฒ่าเพราะเกิดเมิน(เฒ่าเพราะปี๋เดือนวัน)

*เกิดตะวา มืนต๋าตะเจ๊า จะไปฟั่งแก่เฒ่ากั๋นเลย

*อย่าฮู้ก่อนหมอ อย่าซอก่อนปี่

*ของกิ๋นแมวจะไปเอาไว้ใกล้ฝา ของกิ๋นหมาจะเอาไปไว้ต่ำ

*กันเข้าวัดหื้ออู้คำปราชญ์ กันเข้ากาดหื้อเป็นพ่อค้า

*ผ่อชายมีผญา หื้อผ่อเมื่อยามกินเหล้า

*เป็นสาว เปิ้นช่างว่าฮ้าย เป็นแม่ฮ้างแม่ม่ายเปิ้นช่างดูแคลน


*ก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป๋นแต่ไห มันเป๋นแต่ไฟ บ่ใจ้ก้นหม้อ

*ไก่เกยจน คนเกยฟ้อน

*สิบตอกมัดบ่แน่นเต้าหวาย อู้กั๋นบ่ดายบ่เต้ากิ๋นเหล้า

*ปากว่าแล้วก่อแล้วตึงใจ๋ ปากว่าจะไดใจ๋ว่าจะอั้น

*ปากว่าแต๊น้ำใจ๋บ่ต๋าม อู้เอางามน้ำใสซ่วยหน้า

*จังไผจะไปฮื้อเปิ้นฮู้ เจ้าชู้จะไปฮื้อเปิ้นหัน

*นาดีเปิ้นบ่ละเป๋นฮ้าง

*นุ่งเสื้อลายหมาเห่า ค้นกำเก่าจ้างผิดกั๋น

*หลัวหลวง เติ้กก้อนเส้า ผัวเฒ่าเติ้กตี้นอน

*เว้นหมาหื้อปอศอก เว้นวอกหื้อปอวา

*เก็บผักลวดหักหลัว ตกขัวลวดอาบน้ำ

*แก่นต๋าตั๋วควักออก เอาบ่ากอกเข้ายัด

*แก้วแหง แสงแตก สะแหรกปุด สุดขาด สาดหิ้น ของเหล่านี้ ใจ๊ก๋บ่ได้

*กำปากว่าแต้ ใจ๋แผ่ไปหลาย ปากว่าบ่ดาย ใจ้ก๋ารบ่ได้

*กันว่าจะมัด บ่ต้องมัดด้วยป๋อ กำปากกำคอมัดกั๋นก็ได้

*กันว่าจะมัด บ่ต้องมัดด้วยหวาย อู้กั๋นบ่ดายบ่เต้ากิ๋นเล้ว

*ไก่เจ้าเล้า เป๋นใจ๋เห็น

*กำจ่มกำด่านั้นเป๋นกำดี ถ้าฟังบ่ถี่มันตึงบ่ม่วนหู

*กำขอแปงเหลือกำซื้อ กำลือแปงเหลือกำอู้

*ข้าเก่าเต่าฮ้าย เสือควายมีเขา จั๊กเข็บแมงเวา เลี้ยงไว้บ่ได้

*ข้ามขัวบ่ป้น บ่ดีฟั่งห่มก้นแยงเงา

*ข้าวลีบงวงตั้ง ข้าวเต้งงวงก๊อม

*ของกิ๋นบ่มักบ่จ้างขับจ๋ำ ของกิ๋นบ่ลำบ่จ้างก๋ำป้อน

*ขี้แห้งจับต๋าหมา

*ดาวเดือนอยู่ฟ้า ยังมีราหู ปลาเหยี่ยนอยู่ฮู ยังต๋ายถูกส้อม

*ปี้จายกับน้องเมีย เหมือนต๋าเพี้ยกับแมงพิ้ง

*ไปบ่มีไผดา มาบ่มีไผต้อน

*ถ่านไฟเก่า ขี้เต้ามันยัง

*ได้กิ๋นแก๋งปล๋า มาละแก๋งจิ๊น มาละ*บหิ้งหมองดาย

*หมาบ่เห่าบ่ดีเปี๋ยไม้ ละอ่อนบ่ให้บ่ดีปั๋นเข้าหนม

*หมาบ่เห่าจะไปหลอก คนหัววอกจะไปคบมัน

*อยู่ดงป่าไม้ จะไปต้าเสือ อยู่ยังแปเฮือ จะไปต้าเงือก

*เสียมบ่คมหื้อใส่ด้ามหนัก ๆ กำฮู้บ่นักหื้อหมั่นฮ่ำหมั่นเฮียน

*หนุ่มเอาเก๊า เฒ่าเอาปล๋าย

*หันสาวก่ใครหยอก หันดอกก่ใคร่ดม

*หล็วกคนเดียว บ่เต้าง่าวตึงหมู่

*ตอกสั้น ฮื่อมัดตี้กิ่ว สิ่วสั้นฮื่อสิ่วไม้บาง

*มีนึ่งแล้วจะแอมแถมสอง ขี่เฮือน้ำนองซ้อนสองจั้งล่ม

*ใจ๋บ่ แข็ง บ่ ได้ขี่จ๊างงา ใจ๋บ่ กล้า บ่ ได้เป๋นป้อเลี้ยง

*คนเฒ่าปากหวาน ลูกหลานฮัก คนเฒ่าปากนัก ลูกหลานจัง

*ตั๋วเป๋นผะญาต ต้องล่นหาหมอ ตั๋วเป๋นจ้างซอ ต้องง้อหาปี่

*ฟังกำเมีย จั้งเสียปี้เสียน้อง ฟังกำปากกำฟ้อง เสียเปื้อนบ้าน
*สิบเถี่ยนพร้า บ่ เต้าห้าคมขวาน

*หลานสิบคน บ่ เต้าลูกเต้า

*คนจะดี มันตึงดีแต่ผ้าอ้อมป้อก คนจะวอก ผมหงอกก่ ตึงบ่าดี

*ต๋าหันดาย เหมือนควายหันหญ้า ผัดไปมาแวดฮั้ว

*ยามฮัก ส้มจักว่าหวาน ใจ๋บ่ เจยบาน น้ำต๋าลว่าส้ม


*ไม้ก๊ด ใจ๊แป๋งขอ เหล็กงอ ใจ๊แป๋งเคียว คนก๊ดอย่างเดียวแป๋งหยังบ่ได้

*ไค่ขี้ล่นหาขอน ไค่นอนล่นหาสาด

*ข้าวบ่ได้ตาก ต๋ำปึก คนหลึกมันตึงสอนยาก

*จิกปิกไหนก่อป้อ จ้อหว้อไหนก่อ ขวัก

...
http://www.baanbaimai.com/forum/index.php?topic=2450.0


หัวข้อ: Re: คติ คำคมของล้านนา
เริ่มหัวข้อโดย: Sawadee ที่ มิถุนายน 01, 2013, 11:03:01 am
หัวข้อ: essay writing service. essay help
เริ่มหัวข้อโดย: Tylernag ที่ ธันวาคม 09, 2019, 05:48:09 am
Essay Writing Service - EssayErudite.com  Our essay writing service (https://essayerudite.com) provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7. Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts. Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.  essay writing service  Essay Writing Service - https://essayerudite.com  write a research paper for me (https://essayerudite.com/write-my-research-paper/)my paper writer (https://essayerudite.com/write-my-paper/)best writing service (https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/)master thesis writing service (https://essayerudite.com/thesis-writing-service/)cpm homework (https://essayerudite.com/do-my-homework/)


หัวข้อ: 2 chainz check my resume download
เริ่มหัวข้อโดย: GalenMa ที่ ธันวาคม 13, 2020, 09:00:22 am
Nathanael Fox from South Gate was looking for 2 chainz check my resume download  Quentin Carroll found the answer to a search query 2 chainz check my resume download     2 chainz check my resume download (https://essayerudite.com)    (http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg) (https://essayerudite.com)                          write my paper (https://www.facebook.com/Write-My-Paper-105497191058031/) an example of a language analysis essay (https://iotsoft.de/forum_viewthread.php?id=156110)business plan llc sample (https://www.physics-s3.org.uk/forum/index.php?topic=162584.new#new)best essays editor sites ca (http://forums.inwing.com/index.php/topic,636532.new.html#new)baby thesis introduction sample (http://beefandbrock.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=1071538)best blog post ghostwriter for hire for masters (https://westcoastrcflyers.org/forum/suggestion-box/465712-best-blog-post-ghostwriter-for-hire-for-masters.html)best business plan proofreading services au (http://goldencontro.com.br/forum/viewtopic.php?f=11&t=111689)analytical essay topic ideas (http://n90846cp.beget.tech/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1485)a law day essay contest winners (http://forums.rf-legal.com/showthread.php?tid=9408&pid=21864#pid21864)abstract template for dissertation (http://evroforum.com/?page_id=15#comment-375023)an essay on racial profiling (http://203.195.212.172/forum.php?mod=viewthread&tid=261084&extra=)a big blank resume template (http://47.105.95.155/forum.php?mod=viewthread&tid=562497&extra=)alternative to sincerely cover letter (http://forum.darkernet.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=207)about body fitness - an essay (https://hairlossfight.com/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10959)bref resume de vipere au poing (http://iu.anry.name/index.php?topic=1576409.new#new)an essay on sports and games in student life (https://forum.daysofevil.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=25339)best thesis statement proofreading site for masters (http://literacybeyondpicturebooks.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=4514387)best best essay proofreading for hire for university (https://108.179.211.7/showthread.php?p=1113369#post1113369)assisted living business plan template (http://highhopeshuntclub.com/viewtopic.php?f=1&t=1215414)best scholarship essay proofreading site for masters (http://thephda.co.uk/viewtopic.php?f=9&t=242483&p=489488#p489488)about television essay for kids (http://resista.academy/forum/viewtopic.php?f=4&t=27805)business plan projection (http://institucional.us.es/delepsico/foro/viewtopic.php?f=20&t=572178)attached resume email keeping mind (https://forum.xxxcall.co.il/showthread.php?tid=37055&pid=83224#pid83224)anorexia and obesity essay (https://l2doom.com/forum/index.php?/topic/3-clan-event-100%E2%82%AC-euro-every-3-days/page/1040/#comment-45837)best school research proposal topics (http://51ysh.xyz/forum.php?mod=viewthread&tid=133271&extra=)annette mortensen thesis (http://sexyoccidentales.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5089)beginner teacher cover letter examples (http://98.126.35.20/space.php?uid=322550)book report turn up a child (http://digital-tacho.eu/forum/showthread.php?tid=125246)best best essay writer services for masters (https://shortcels.co/index.php?/topic/8072-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82-%D1%84i%D0%BB%D1%8C%D0%BC-2020-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82-y7/#comment-112587)business plan for indoor playground sample (https://officerfamilies.com/viewtopic.php?f=16&t=363272&p=645741#p645741)business plan helps (http://sugiyamaga.x10host.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2410)alexandre et les trafiquants du desert resume (http://www.s-server.vip/viewtopic.php?f=1&t=117974)business letter cover letter template (https://westcoastrcflyers.org/forum/suggestion-box/463587-business-letter-cover-letter-template.html)behavioral health technitian cover letter sample (http://www.0755pylt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=669&pid=729012&page=524&extra=#pid729012)asp net write a file access to path denied (http://huludevices.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8826)best cv ghostwriters sites (http://mammamia123.xsbb.nl/viewtopic.php?f=1&t=985532)analytical framework dissertation (https://www.jiubei.eu/forum/showthread.php?tid=100225)


หัวข้อ: best dissertation results ghostwriting for hire for university
เริ่มหัวข้อโดย: GalenMa ที่ ธันวาคม 16, 2020, 02:23:33 am
Diego Marsh from Austin was looking for best dissertation results ghostwriting for hire for university  Carson Riley found the answer to a search query best dissertation results ghostwriting for hire for university    best dissertation results ghostwriting for hire for university (https://essayerudite.com)    (http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg) (https://essayerudite.com)                                advice academic essay writingamerica and me essay contest farm bureauadmission essay don39tsaddressing a cover letter when applying onlineasian metacentre research paper series no 3, best scholarship essay ghostwriter service aubest page setup for resumebest business plan software for venture capitalbullet points in resume. best critical thinking proofreading sites uk (http://www.mahacam.com/vb/showthread.php?p=165253#post165253) best course work writers website for college, best dissertation results ghostwriting for hire for university a good thesis statement for an essay. academic essay proofreading service ukafra zomorodian thesis. are movie titles italicized in an essay balance sheet in business plan. application essays for harvard university. apa style outline for research paper (http://jy.024mh.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1716927&extra=), administrative professional cover letterbest resume editor websites ukabap crm resumearmy coe resume. book report on michelle obama avoiding plagiarism thesis! best descriptive essay writer website ca accounting assignment help (https://essayerudite.com/assignment-help/), best blog post ghostwriters website for schoolaustin resumeapa reference thesis unpublishedbest application letter ghostwriters site gb? best blog post writer website for school, best speech ghostwriters for hire caattaining resume for job applicationsbusiness plan product strategy. book report on judaismadvanced higher history dissertation germanybusiness plan buying franchiseapa essay examples 2010apa format works cited textbook. best article editor services for phd (http://semutclub.com/showthread.php?tid=37983&pid=165774#pid165774) book reports on bud not buddy. best resume editing services, best dissertation results ghostwriting for hire for university best dissertation proposal writer services online. arguably essays by christopher hitchens reviewbook repo2nd westward movement essay. application letter editing site writing a research paper (https://essayerudite.com) assistance in writing a resumebusiness attributes resumeaustralian art history essay. 100 successful college application essays pdf download best problem solving writer site uk (http://hardcorehardware.tech/viewtopic.php?f=9&t=108393&p=387031#p387031), antechrista resume. analysis process essay rubric, bank teller cover letter sample. apa citation cover page example - paper writing services (https://essayerudite.com). best dissertation results ghostwriting for hire for university and best critical analysis essay ghostwriter websites gb, 90 day business plan for new sales manager. best dissertation methodology writers websites for universitybest argumentative essay writer sites online. best critical thinking ghostwriter service for masters, definition essay topics (https://essayerudite.com/definition-essay-topics/), an event that has changed your life essay


หัวข้อ: ykhjujynt
เริ่มหัวข้อโดย: Lisarit ที่ มกราคม 01, 2021, 01:16:22 pm
generic for lanoxin (https://pharmotk.com/)


หัวข้อ: jnahxliu
เริ่มหัวข้อโดย: Eyerit ที่ มกราคม 11, 2021, 08:55:47 pm
36 hour cialis (http://cialisforce.com/) topamax coupon (http://pharmopt.com/) tadalafil 22 mg (http://cialiswhere.com/) 150 mg viagra online (http://sildenafilic.com/) urispas online (http://gopharmi.com/) sildenafil generic (http://viagracli.com/) viagra 100mg generic (http://iiviagra.com/) tadacip 5mg online (http://tadacippills.com/) cheapest sildenafil 100mg uk (http://viagrario.com/) sildenafil 50mg price australia (http://ctsildenafil.com/)


หัวข้อ: lbmakptz
เริ่มหัวข้อโดย: Speedy Cash ที่ มกราคม 15, 2021, 01:48:48 pm
no doc loans (http://kobeloans.com/) cash advance loans (http://lemloans.com/) best short term loan (http://loansqt.com/) apply for payday loan (http://elmaloans.com/) consolidation loan companies (http://loansmf.com/) cash payday loan (http://fredloans.com/)


หัวข้อ: kprffaxjt
เริ่มหัวข้อโดย: Lisarit ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2021, 02:56:17 am
augmentin 375 price (https://amoxicillinabt.com/)


หัวข้อ: azqsdhas
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2021, 09:02:40 am
sildenafil 20 mg canada (https://asildenafil.com/)


หัวข้อ: ektuocms
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2021, 06:47:56 pm
how can i get accutane online (https://accufane.com/)


หัวข้อ: tqlkvcnb
เริ่มหัวข้อโดย: Miarit ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2021, 09:26:03 am
generic azithromycin cost (https://azithromycinazithromax.com/) buy amoxicilina 500 mg (https://amoxicillinabt.com/) real viagra pills (https://edmviagra.com/) where to buy viagra in singapore (https://brandsildenafil.com/) where can i buy viagra pills (https://viagramedical.com/)


หัวข้อ: tordinop
เริ่มหัวข้อโดย: Samrit ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2021, 09:23:31 am
where to buy advair (http://advairmedication.com/) where to buy prednisone online (http://wellomeds.com/) where can i get bactrim (http://bactrimpill.com/) ivermectin 500mg (http://arbpills.com/) antabuse 400mg tablets (http://antabuseds.com/)


หัวข้อ: mdhxgvwy
เริ่มหัวข้อโดย: Suerit ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2021, 04:27:32 pm
buy generic viagra online india (https://viagrareg.com/) online viagra purchase (https://viagraret.com/) malegra 100 (https://malegraonline.com/) flagyl 750 mg tablets (https://flagylpill.com/) canadian pharmacy cheap cialis (https://ycialis.com/) buy albendazole (https://albendazolealbenza.com/) lasix 40 mg daily (https://zmedsearch.com/) cialis pills over the counter (https://howtocialis.com/) wellbutrin prescription discount (https://imqpills.com/) levitra 20mg price (https://levitrahow.com/)


หัวข้อ: iyrqebou
เริ่มหัวข้อโดย: Joerit ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2021, 11:52:31 am
prozac 90 mg (https://ntmhealth.com/) tadalafil 20mg cheap online (https://rlcialis.com/) synthroid 137 (https://clppharm.com/) metformin online buy (https://conmstore.com/)


หัวข้อ: btrcdkpi
เริ่มหัวข้อโดย: Kimrit ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2021, 04:47:02 pm
cialis online with paypal (https://ycialis.com/)


หัวข้อ: rnglhluu
เริ่มหัวข้อโดย: Evarit ที่ มีนาคม 04, 2021, 12:26:52 am
viagra best price (http://iviagrabuy.com/)


หัวข้อ: cuhmshxie
เริ่มหัวข้อโดย: Lisarit ที่ เมษายน 07, 2021, 08:47:49 pm
how to order cialis from india (https://cialiskb.com/)


หัวข้อ: tbddmcaq
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ เมษายน 20, 2021, 07:04:44 pm
75 mg cialis (http://cialiszm.com/)


หัวข้อ: lfpxhdia
เริ่มหัวข้อโดย: Samrit ที่ เมษายน 20, 2021, 11:01:23 pm
dapoxetine drug canada (http://cialispwr.com/) buy tadalafil 5mg (http://apocialis.com/) all in one pharmacy (http://aolpharmacy.com/) where can i get female viagra (http://phrmviagra.com/) amoxicillin 875 mg (http://nfshealth.com/) buy female viagra pills in india online (http://viagradx.com/) priligy price in india online (http://cialiscap.com/) cialis pills canada (http://cialisdx.com/)


หัวข้อ: bhtbupri
เริ่มหัวข้อโดย: Kimrit ที่ เมษายน 21, 2021, 01:21:35 pm
rx cialis (http://cialisvm.com/)


หัวข้อ: dcddmjqp
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ เมษายน 24, 2021, 01:00:35 am
cialis everyday (https://tbcialis.com/)


หัวข้อ: byckzdkl
เริ่มหัวข้อโดย: Nickrit ที่ พฤษภาคม 04, 2021, 08:56:48 pm
how to get viagra cheap (http://viagrasx.com/) sildenafil 100mg gel (http://viagraxcialis.com/) augmentin cheap (http://augmentinab.com/) retin-a cream 0.1 (http://imegamed.com/) how to get viagra prescription australia (http://viagasi.com/) viagra price comparison uk (http://viagrautab.com/) viagra online purchase india (http://viagraar.com/)


หัวข้อ: bboudtnmja
เริ่มหัวข้อโดย: Amyrit ที่ พฤษภาคม 05, 2021, 01:21:25 am
viagra online generic (http://viagracialissale.com/)


หัวข้อ: bumzhhij
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ พฤษภาคม 08, 2021, 02:05:56 am
hydroxychloroquine order online (https://brandhydroxychloroquine.com/)


หัวข้อ: ffmmdpfc
เริ่มหัวข้อโดย: Samrit ที่ พฤษภาคม 11, 2021, 10:20:00 pm
order viagra online nz (http://cialisviagrasale.com/) purchase viagra tablets (http://genericsildenafiltadalafil.com/)


หัวข้อ: bzdyugji
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ พฤษภาคม 14, 2021, 08:34:54 pm
canadian pharmacy uk delivery (https://zzdrugstore.com/)


หัวข้อ: gsdfxgqs
เริ่มหัวข้อโดย: Annarit ที่ พฤษภาคม 16, 2021, 06:38:00 pm
cialis 5 mg daily (http://viagraandcialispills.com/) vardenafil 20mg india (http://upspills.com/)


หัวข้อ: kxxcpilx
เริ่มหัวข้อโดย: Evarit ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 11:29:00 am
viagra com (http://viagraisale.com/)


หัวข้อ: fhisrads
เริ่มหัวข้อโดย: Kimrit ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 04:18:38 pm
tadalafil generic best price (https://buysildenafiltadalafil.com/)


หัวข้อ: owiiahgoa
เริ่มหัวข้อโดย: Lisarit ที่ พฤษภาคม 23, 2021, 07:49:33 am
real cialis prices (https://tadalafilntab.com/)


หัวข้อ: jvxwphaw
เริ่มหัวข้อโดย: Ivyrit ที่ มิถุนายน 03, 2021, 06:57:08 am
viagra europe over the counter (https://viagrabt.com/) viagra 25 mg online (https://viagramulti.com/) stromectol south africa (https://ivermectinpillsonline.com/) viagra 100 mg coupon (https://sildenafillow.com/) viagra 25 mg price (https://viagracenter.com/) uk pharmacy no prescription (https://pharmacynine.com/) cialis online fast delivery (https://mtcialis.com/) tadalafil over the counter uk (https://cialispoint.com/) plaquenil for lyme (https://hydroxychloroquinemedx.com/) viagra from canada prices (https://pillsildenafil.com/)


หัวข้อ: bnyisjbb
เริ่มหัวข้อโดย: Ivyrit ที่ มิถุนายน 03, 2021, 05:50:37 pm
buy furosemide online (https://orderlasix.com/) generic viagra prices in canada (https://sildenafillow.com/) viagra tablets for sale uk (https://viagrazzt.com/) cheap tadalafil 20mg (https://tadalafilpower.com/) where to buy otc viagra (https://viagna.com/) internet pharmacy manitoba (https://bodpharmacy.com/) sildenafil 25 mg buy online (https://viagratei.com/) female viagra cream (https://viagrapolo.com/) cialis 2mg (https://adcialis.com/) sildenafil pharmacy uk (https://viagracm.com/)


หัวข้อ: otfwrouy
เริ่มหัวข้อโดย: Samrit ที่ มิถุนายน 05, 2021, 01:03:10 am
discount tadalafil (http://tadalafilnrd.com/) buying cialis (http://tadalafildose.com/) viagra generic europe (http://viagramulti.com/) viagra for sale online australia (http://viagna.com/) buy tadalafil tablets 20 mg (http://tadalafilmedicines.com/) viagra online without a prescription (http://msnsildenafil.com/) tadalafil price in canada (http://cialisrd.com/) buy cialis for daily use (http://tadalafilbuying.com/)


หัวข้อ: lgmjepxx
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ มิถุนายน 06, 2021, 09:12:47 am
plaquenil 100 mg (https://hydroxychloroquinesx.com/)


หัวข้อ: ipdndayu
เริ่มหัวข้อโดย: Kimrit ที่ มิถุนายน 06, 2021, 04:29:38 pm
price for cialis (https://ciafis.com/)


หัวข้อ: toayjfwb
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ มิถุนายน 12, 2021, 03:37:57 am
pharmacy prices for sildenafil (https://sildenafilsex.com/)


หัวข้อ: rdqzybjb
เริ่มหัวข้อโดย: Evarit ที่ มิถุนายน 12, 2021, 09:55:16 pm
tadalafil 20mg lowest price (http://cialisworx.com/)


หัวข้อ: gxboiegt
เริ่มหัวข้อโดย: Miarit ที่ มิถุนายน 15, 2021, 10:06:55 pm
cost of tadalafil 20 mg (http://redcialis.com/) cialis price canada (https://cialisxrx.com/) cialis online paypal (https://malecialis.com/) cialis generic for sale (https://gnrcialis.com/) price comparison cialis (https://cialisldi.com/)


หัวข้อ: bksdzsvo
เริ่มหัวข้อโดย: Nickrit ที่ มิถุนายน 17, 2021, 01:10:26 pm
ivermectin buy uk (http://ivermectincov.com/) viagra for sale canada (http://xtviagra.com/) generic tadalafil 10mg (http://tadalafilextra.com/) cheap hydrochlorothiazide (http://hydrochlorothiazideonline.com/) plaquenil 100mg tablets (http://hydroxychloroquinemedication.com/) can you purchase viagra over the counter (http://viagramagicpill.com/) buy cialis in australia online (http://cialisxtabs.com/)


หัวข้อ: xxjoamhh
เริ่มหัวข้อโดย: Kimrit ที่ มิถุนายน 17, 2021, 11:29:56 pm
can you buy cialis in canada (https://cialispni.com/)


หัวข้อ: qiycagrb
เริ่มหัวข้อโดย: Jackrit ที่ มิถุนายน 21, 2021, 02:34:46 pm
200 viagra (https://viagrapde5.com/) where can i buy tadalafil (https://tadalafilhow.com/) fluoxetine uk (https://prozacpharm.com/) cheap generic viagra 25mg (https://nsiviagra.com/) buy levitra online usa (https://levitramedicine.com/) real viagra pills online (https://viagramagicpill.com/) no prescription cialis canada (https://cialisext.com/)


หัวข้อ: xckxdphjc
เริ่มหัวข้อโดย: Lisarit ที่ มิถุนายน 25, 2021, 11:25:29 pm
cialis 20mg pills (https://buycheapcialis.com/)


หัวข้อ: kpvkwpvr
เริ่มหัวข้อโดย: Joerit ที่ กรกฎาคม 05, 2021, 04:19:27 am
legit canadian pharmacy (https://pharmacysf.com/) sildenafil 50 mg tablet price (https://sildenafilsx.com/)


หัวข้อ: rjmmkzgq
เริ่มหัวข้อโดย: Jackrit ที่ กรกฎาคม 08, 2021, 10:37:13 pm
cheap viagra uk (https://viagrasli.com/) buy albuterol 4mg tablets (https://hcqsale.com/) cheapest tadalafil prices (https://cialiszmed.com/) sildenafil 100mg price uk (https://oksildenafil.com/) www canadapharmacy com (https://pharmacysf.com/) where to purchase over the counter viagra (https://viagragenericdiscount.com/) doxycycline 100mg buy online (https://ffipharm.com/)


หัวข้อ: lgqofjyd
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ กรกฎาคม 13, 2021, 01:27:38 pm
tadagra soft 20 mg (https://cialisvtab.com/)


หัวข้อ: uararlez
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ กรกฎาคม 17, 2021, 02:11:01 pm
ivermectin cream 1% (https://ivermectinzt.com/)


หัวข้อ: qoaflxbu
เริ่มหัวข้อโดย: Evarit ที่ กรกฎาคม 18, 2021, 02:56:15 am
clomid 50 mg (http://buyrxtablets.com/)


หัวข้อ: guztdlpv
เริ่มหัวข้อโดย: Jimrit ที่ กรกฎาคม 19, 2021, 10:44:14 am
plaquenil hives (https://oxlpharm.com/) furosemide 45 mg (https://vdphealth.com/) combivent from canada (https://aventolin.com/)


หัวข้อ: uslnsflg
เริ่มหัวข้อโดย: Miarit ที่ กรกฎาคม 19, 2021, 11:16:59 am
sildenafil 100mg tablets for sale (https://sildenafilzpill.com/) viagra generic from india (https://sildenafilpharm.com/) ivermectin cream 5% (https://opivermectin.com/) viagra 200 mg online (https://viagrabi.com/) canada drugstore pharmacy rx (https://pharmacyzeus.com/)


หัวข้อ: jhzkjxhx
เริ่มหัวข้อโดย: Evarit ที่ กรกฎาคม 20, 2021, 08:13:13 am
5mg viagra (http://viagraoft.com/)


หัวข้อ: tzxbvyaa
เริ่มหัวข้อโดย: Jasonrit ที่ กรกฎาคม 22, 2021, 07:45:48 pm
canadian pharmacy online ship to usa (http://pharmacylewis.com/) fluoxetine 40 mg cost (http://crmeds.com/) can you buy viagra over the counter in europe (http://viagrasm.com/) viagra 123 (http://doviagra.com/) cialis 5mg canadian pharmacy (http://cialisgenericnow.com/) price of stromectol (http://opivermectin.com/) best price for viagra 50mg (http://viagraconn.com/) brand cialis 10mg (http://cialisconnect.com/) how to buy generic viagra in canada (http://viagracpill.com/) best rx prices for sildenafil (http://sildenafilchem.com/)


หัวข้อ: iyjjhmqs
เริ่มหัวข้อโดย: Suerit ที่ กรกฎาคม 24, 2021, 09:06:28 am
need prescription for viagra (https://anviagra.com/) stromectol order (https://ivermectinp.com/) cialis 2.5 mg cost (https://fasttadalafil.com/) nolvadex where to buy (https://nolvadexpill.com/) motilium over the counter uk (https://accmeds.com/) prescription viagra online canada (https://sildenafilfp.com/) how much is 50 mg viagra (https://sildenafilvtab.com/) sildenafil pharmacy prices (https://sildenafilchem.com/) cheapest price for viagra 100mg (https://viagraoft.com/) cialis 2.5 mg daily use (https://cialisextr.com/)


หัวข้อ: hmanppcbf
เริ่มหัวข้อโดย: Lisarit ที่ กรกฎาคม 25, 2021, 11:23:16 am
ivermectin buy nz (https://genericivermectin.com/)


หัวข้อ: ydnxihfv
เริ่มหัวข้อโดย: Kimrit ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 03:25:32 pm
ivermectin over the counter (https://ivermectinbestbuy.com/)


หัวข้อ: tsryctid
เริ่มหัวข้อโดย: Nickrit ที่ สิงหาคม 04, 2021, 10:48:16 am
stromectol 12mg online (http://ivermectincvmed.com/)


หัวข้อ: xcpowsgs
เริ่มหัวข้อโดย: Evarit ที่ สิงหาคม 04, 2021, 12:43:12 pm
how to buy sildenafil online (http://sildenafilfive.com/)


หัวข้อ: jywdfoen
เริ่มหัวข้อโดย: Samrit ที่ สิงหาคม 05, 2021, 01:26:36 am
viagra sildenafil (http://sildenafilx100.com/)


หัวข้อ: zjbumgph
เริ่มหัวข้อโดย: Samrit ที่ สิงหาคม 06, 2021, 10:27:25 pm
buy generic cialis 20mg (http://cialismale.com/)


หัวข้อ: mtvalvkd
เริ่มหัวข้อโดย: Joerit ที่ สิงหาคม 07, 2021, 11:36:39 am
purchase trazodone (https://trazodoneforsale.com/)


หัวข้อ: ogbhzoeg
เริ่มหัวข้อโดย: Kiarit ที่ สิงหาคม 07, 2021, 12:00:59 pm
best price real viagra (http://viagrasix.com/)


หัวข้อ: flthrxtr
เริ่มหัวข้อโดย: Kimrit ที่ สิงหาคม 08, 2021, 01:17:22 am
mail order pharmacy no prescription (https://bestexpresspharmacy.com/)


หัวข้อ: egsnejdx
เริ่มหัวข้อโดย: Jackrit ที่ สิงหาคม 14, 2021, 08:34:36 am
where to purchase viagra (https://viagrave.com/)


หัวข้อ: hpmyeqhy
เริ่มหัวข้อโดย: Annarit ที่ สิงหาคม 14, 2021, 08:38:23 am
cialis 20 mg tadalafil (http://tadalafilxn.com/)


หัวข้อ: cznjskiq
เริ่มหัวข้อโดย: Nickrit ที่ สิงหาคม 15, 2021, 08:45:19 am
viagra pills cost in india (http://viagrafb.com/)


หัวข้อ: ptfjsfna
เริ่มหัวข้อโดย: Miarit ที่ สิงหาคม 15, 2021, 08:47:26 am
generic viagra australia paypal (https://viagrash.com/)


หัวข้อ: xqjyehuzbj
เริ่มหัวข้อโดย: Judyrit ที่ สิงหาคม 17, 2021, 08:50:38 am
viagra 2010 (http://buyingviagrapills.com/)


หัวข้อ: knzpjarn
เริ่มหัวข้อโดย: Nickrit ที่ สิงหาคม 17, 2021, 09:28:25 am
sublingual cialis (http://cialisdh.com/)


หัวข้อ: udnhmylm
เริ่มหัวข้อโดย: Janerit ที่ สิงหาคม 17, 2021, 11:28:57 am
generic 100mg sildenafil (https://sildenafilbmed.com/)


หัวข้อ: cobfgqka
เริ่มหัวข้อโดย: Annarit ที่ สิงหาคม 20, 2021, 07:00:19 pm
where to buy sildenafil citrate online (http://sildenafilcitratesale.com/)


หัวข้อ: zflhtpwy
เริ่มหัวข้อโดย: Suerit ที่ สิงหาคม 20, 2021, 07:41:42 pm
us pharmacy viagra prices (https://viagralb.com/)


หัวข้อ: kxksphma
เริ่มหัวข้อโดย: Samrit ที่ สิงหาคม 21, 2021, 03:58:46 pm
lowest price viagra 100mg (http://viagralb.com/)


หัวข้อ: becccbdp
เริ่มหัวข้อโดย: Miarit ที่ สิงหาคม 26, 2021, 07:49:12 am
where to buy cialis uk (https://tadalafilwtab.com/)


หัวข้อ: Private Gold 36 imisseguardilla
เริ่มหัวข้อโดย: gotutop ที่ สิงหาคม 28, 2021, 10:35:28 pm
https://telegra.ph/Webcam-Mom-Com-07-26https://telegra.ph/Schau-mir-beim-Wichsen-zu-07-21https://telegra.ph/Teen-New-Cummers-07-27https://telegra.ph/Milf-Banged-Hd-07-27https://telegra.ph/Porno-Video-Transy-S-Ogromnymi-CHlenami-07-05https://telegra.ph/Nto-Xxx-Pic-07-10https://telegra.ph/Foto-Staryh-ZHenshchin-CHastnoe-08-01https://telegra.ph/Jungschlampe-will-schwarze-SchwГ¤nze-genieГџen-07-19https://telegra.ph/Porno-Zrelyh-V-CHulkah-Bez-07-18https://vk.com/topic-941267_47932102https://telegra.ph/Only-Teen-Blowjobs---Auf-vielfachen-Wunsch-nochmal-07-10https://telegra.ph/Trahnul-Prodavshchicu-Porno-Onlajn-07-15https://telegra.ph/Deutsche-alte-Girls-bei-der-Gymnastik-Fickerei-in-der-Gruppe-07-20https://telegra.ph/Bachelor-Strippers-Having-Sex-07-31https://telegra.ph/Porno-21-cm-pГ©ro-a-hlubokГЎ-kuЕ™ba-08-02 Групповое РџРѕСЂРЅРѕ Толстые Зрелые ЖеныBeim Baden rubbelt Katie St. Ives ihre MuschiСмотреть Крутое РљСѓРЅРёGГ¶re Elisabeth Bentley beim BlaskonzertVersaute Weiber genieГџen nach Analfick Spermadusche  今なら在庫あります


หัวข้อ: Melody Chaturbate Porn imisseguardilla
เริ่มหัวข้อโดย: gotutop ที่ สิงหาคม 29, 2021, 01:43:19 pm
https://telegra.ph/Roxy-Raye-wird-mit-dickem-Analdildo-gestopft-07-22https://telegra.ph/Orgie-mit-maskierter-reifer-Frau-07-15https://telegra.ph/Kendra-Last-Porno-Kamshoty-07-25https://telegra.ph/Fisting-Gangbang-Hentai-07-05https://telegra.ph/Der-gelbe-Lieblingsdildo-07-07https://telegra.ph/Geile-indische-Schlampe-heftig-genagelt-07-07https://vk.com/topic-941029_47927355https://telegra.ph/Sasha-Grey-Squirt-Compilation-07-27https://telegra.ph/Golye-Fotki-Diany-Di-07-10https://telegra.ph/SЕ‚odka-laska-leЕјy-na-plecach-i-ciД…ganie-fiutka-08-03https://telegra.ph/Ељliskie-piersi-i-koczyki-w-sutkach-08-03https://telegra.ph/Skachat-Besplatno-Razvrat-07-10https://telegra.ph/Skachat-Porno-Rabynya-Izaura-07-21https://telegra.ph/HeiГџe-MILF-fickt-ihren-Sohn-07-10https://telegra.ph/Liderlig-Teenage-Shemale-Onanerer-Porno-07-27 GorД…ca laska w stylu BollywoodСекс РџРѕРє БесплатнаяПорно Ролики Фистинг АналFeuchte Tittennutte gebumstAmateurfotze von Schwarzem aufgedehnt  今なら在庫あります


หัวข้อ: Amy Jackson Porn imisseguardilla
เริ่มหัวข้อโดย: gotutop ที่ สิงหาคม 29, 2021, 06:01:43 pm
https://telegra.ph/Porno-Ledi-Li-07-23https://telegra.ph/Geiler-deutscher-Dreier-mit-einem-spritzigem-Ende-07-15https://telegra.ph/Schwarzer-Porno-fГјr-Neger-07-17https://telegra.ph/Anastasia-Kvitko-Tits-07-07https://telegra.ph/Sekritarshi-V-CHulkah-Porno-07-08https://telegra.ph/MladГЎ-kurviДЌka-si-ulГ­tne-s-hezkГЅm-klukem-08-02https://telegra.ph/Porno-Znamenitosti-Rossii-07-20https://telegra.ph/RychlГЅ-prachy--Alexa-PublicAgent-08-02https://telegra.ph/Rachel-Roxxx-und-ihr-endloser-Hals-07-08https://telegra.ph/Russian-Mature-Loves-To-Suck-Dog-Cock-07-24https://telegra.ph/Temnovolosaya-Natashka-Ne-Skryvaet-Nichego-Porno-Foto-I-Seks-Fotografii-07-16https://telegra.ph/Mamusia-przy-biurku-08-01https://telegra.ph/Lyubitelskaya-Seks-EHrotika-08-04https://telegra.ph/Tattoo-Model-Anna-Bell-Peaks-spritzt-beim-Fick-alles-voll-07-05https://telegra.ph/Retro-laseczki-liЕјД…-siД™-na-wyrku-08-04 Фото Голых Профессиональных МоделейBlondes Tittenluder macht sich nackig und stimuliert sich mit ToysГолая Алена НиколаевнаAngel Xxx FotoГ–ffentlich blonde deutsche Studentin Sensual1992 gepoppt  今なら在庫あります


หัวข้อ: pnngcmlu
เริ่มหัวข้อโดย: Nickrit ที่ สิงหาคม 29, 2021, 11:06:36 pm
cialis online order (http://buytadalafilbest.com/)


หัวข้อ: eppjhhku
เริ่มหัวข้อโดย: Jackrit ที่ สิงหาคม 31, 2021, 08:06:12 pm
ivermectin tablets uk (https://ivermectinxtab.com/)


หัวข้อ: ohmftslk
เริ่มหัวข้อโดย: Joerit ที่ กันยายน 01, 2021, 11:44:52 am
glucophage generic (https://metforminforsale.com/)


หัวข้อ: yaztxikl
เริ่มหัวข้อโดย: Kimrit ที่ กันยายน 03, 2021, 12:20:59 am
generic viagra online canadian (https://viagrasu.com/)


หัวข้อ: slymjdsd
เริ่มหัวข้อโดย: Miarit ที่ กันยายน 04, 2021, 11:15:51 pm
tadalafil 20 mg soft chewable tablets (https://medicialis.com/)


หัวข้อ: zzyyicev
เริ่มหัวข้อโดย: Miarit ที่ กันยายน 05, 2021, 06:33:47 pm
generic sildenafil in usa (https://sildenafilbo.com/)


หัวข้อ: paikgfem
เริ่มหัวข้อโดย: Kimrit ที่ กันยายน 08, 2021, 02:50:27 am
cialis pills online canada (https://cialisfc.com/)


หัวข้อ: kthvyvye
เริ่มหัวข้อโดย: Jimrit ที่ กันยายน 09, 2021, 11:19:45 am
60 mg cialis online (https://genericcialistabs.com/)


หัวข้อ: tanzgzpd
เริ่มหัวข้อโดย: Nickrit ที่ กันยายน 12, 2021, 08:48:48 am
where can i buy tadalafil online (http://tadalafilemi.com/)


หัวข้อ: mxlytvre
เริ่มหัวข้อโดย: Jackrit ที่ กันยายน 13, 2021, 11:16:53 am
viagra in south africa (https://sildenafilorderonline.com/)


หัวข้อ: iairpzjb
เริ่มหัวข้อโดย: Joerit ที่ กันยายน 16, 2021, 09:08:01 am
sublingual viagra (https://sildenafilorderonline.com/)


หัวข้อ: unwaqxwh
เริ่มหัวข้อโดย: Miarit ที่ กันยายน 17, 2021, 12:09:31 am
genuine cialis australia (https://cialisbx.com/)


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service