Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - แบบฟอร์มหนังสือ ต่าง ๆ และ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนบริษัท

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

เีรียนย้อนหลังการจัดอบรมหลักสูตร ผู้สอนมุอัลลัฟ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัต-ตักวา เชียงให => ห้องของ เว็บมาสเตอร์ สัปเปเหระ => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 28, 2010, 02:51:37 pm


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: แบบฟอร์มหนังสือ ต่าง ๆ และ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนบริษัท
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 28, 2010, 02:51:37 pm

   แบบฟอร์มหนังสือ

    

http://www.siam55.com/search/data/6/0398-1.html


หัวข้อ: Re: แบบฟอร์มหนังสือ ต่าง ๆ และ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนบริษัท
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 30, 2010, 12:14:40 pm

   แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
            แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ            Download File
            แบบหนังสือภายนอก            download             download
            แบบหนังสือภายใน            download             download
            แบบคำสั่ง            download             download
            แบบระเบียบ            download             download
            แบบข้อบังคับ            download             download
            แบบประกาศ            download             download
            ข่าว            download             download
            แบบหนังสือรับรอง            download             download
            แบบระเบียบวาระการประชุม            download             download
            แบบรายงานการประชุม            download             download
            ตัวอย่างหนังสือเชิญร่วมงาน            download             download
            ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร            download             download
            ตัวอย่างหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา            download             download
            ตัวอย่างหนังสือตอบขอบคุณวิทยากร            download             download
            ตัวอย่างข้อความในหนังสือตอบรับ            download             download
            

               แบบฟอร์มขอใช้บริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

         
            download             download

สงวนสิขสิทธิ์ © 2551
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ที่มา
   http://www.dpu.ac.th/cao/page.php?id=3448
   
                                                
               

                  แบบฟอร์มทางราชการ

               

                  ที่มา

               

                  http://www.kroobannok.com/view.php?article_id=2589

               

                  เลือกดาวน์โหลดได้ครับ

            
   

       ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ
       ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
       คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100
       ที่ปิดใบสำคัญ
       แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
       แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
       แบบขอย้ายข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
       แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
       แบบขอลาออก
       แบบขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด
       แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน แบบ สบง.1
       แบบใบขอยกเลิกวันลา
       แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
       แบบใบลาพักผ่อน
       แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น
       แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร
       แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2
       ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
       ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105
       ใบมอบฉันทะ
       ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
       ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการศึกษา8/9ชช
       ใบสำคัญรับเงิน
       ใบสำคัญรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ
       ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
       รับรองการเป็นทายาท
       สัญญาการยืมเงิน
       หนังสือรับรองใบสำคัญ
       หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต
       หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
       หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
       หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา
       หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219
       เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิก พ.ส.ธ.
       บันทึกคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
       แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7218

   
   
   
   
                                                
               รวมแบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
   คลิกชมได้เลย
ที่มา  http://www.pangpond.co.th/Contract.php/


หัวข้อ: Re: แบบฟอร์มหนังสือ ต่าง ๆ และ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนบริษัท
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ มีนาคม 29, 2011, 08:11:52 pm

   แบบฟอร์มใบลาประเภทต่าง ๆ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แบบขอคืนสิทธิการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป / บ้านพักแบบอาคารสูง  ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   เอกสารการขอรับเงินจาก กบข. ดาวน์โหลดเอกสาร
   เอกสารการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม(อายุ 65 ปีขึ้นไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุด้วยผู้รับบำแหน็จตกทอด ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
   คำร้องขอรับเงินช่วยพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิกกองทุนสำรองเลี้งชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" (แบบ กสจ. 004/1) ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (แบบ กสจ. 004/2) ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ (ให้แก่ บิดา มารดา ของบุคลากรสถาบัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
   ใบสมัครกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร (กรณี สจล) ดาวน์โหลดเอกสาร
   สัญญารับทุนการศึกษาของบุคลากร   ดาวน์โหลดเอกสาร
   เอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
   ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ   ดาวน์โหลดเอกสาร

   ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้   ดาวน์โหลดเอกสาร

   ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้   ดาวน์โหลดเอกสาร

   ประเมินต่อสัญญาจ้าง-สายสนับสนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบขอสิทธิพักอาศัยบ้านพักของสถาบันแบบอาคารทั่วไป /แบบอาคารสูง  ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบขอสิทธิพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารสูงเฉพาะกิจ ดาว์นโหลดเอกสาร
   แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร

   แบบฟอร์มคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ดาวน์โหลดเอกสาร

   แบบฟอร์มคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน  ธนาคารอาคารออมสิน  ดาวน์โหลดเอกสาร

   แบบประเมินทดลองงาน 6 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แบบยาว) ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แบบสั้น) ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบฟอร์มบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบมอบหมายงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบฟอร์มใบสมัครคำขอเอาประกันอุบัติสำหรับครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร  ดาว์นโหลดเอกสาร 
   แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้บริหารสถาบัน  ดาว์นโหลดเอกสาร
   
ัดลอกมาจากและดูเพิ่มเติมได้ที่
   http://finance.kmitl.ac.th/personal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=58หัวข้อ: zzinqbjzv
เริ่มหัวข้อโดย: Lisarit ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2021, 01:18:46 am
online pharmacy australia free delivery (https://pharmacytopp.online/)


หัวข้อ: ckfhpugk
เริ่มหัวข้อโดย: Annarit ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2021, 04:35:52 pm
tadalafil tablets prices (http://elitadalafil.online/) cialis pharmacy cost (http://cialisix.online/) prednisone best prices (http://prednisonemed.online/)


หัวข้อ: drhocjbt
เริ่มหัวข้อโดย: Suerit ที่ พฤษภาคม 18, 2021, 01:06:38 am
buy cialis professional (https://cialisntab.com/) lisinopril drug (https://lisinoprilzestoretic.com/) viagra 25mg (https://viagraltab.com/) cialis us pharmacy online (https://cialisgenp.com/) viagra pills for men (https://sildenafilvardenafiltadalafil.com/) tadalafil 20 mg in canada (https://effcialis.com/) viagra pills no prescription (https://cialisviagrageneric.com/) where to buy synthroid (https://synthroidpills.com/) order viagra australia (https://100sildenafil.com/) cheapest pharmacy for prescriptions without insurance (https://uvpharmacy.com/)


หัวข้อ: zgzcvcdm
เริ่มหัวข้อโดย: Loans Online ที่ พฤษภาคม 30, 2021, 01:51:46 pm
conforming loan (http://lendingd.com/)


หัวข้อ: ahhsknhv
เริ่มหัวข้อโดย: Nickrit ที่ มิถุนายน 24, 2021, 11:32:05 am
how to buy sildenafil (http://sildenafillowcost.com/) how much is generic tadalafil (http://cialissave.com/) buy atarax without prescription (http://ataraxtab.com/) buy viagra online discount (http://viagrasearch.com/) buy tadalafil no prescription (http://tadalafilcheaper.com/)


หัวข้อ: zdmmtvsm
เริ่มหัวข้อโดย: Jimrit ที่ กรกฎาคม 11, 2021, 04:57:27 am
generic hydroxychloroquine (https://hydroxychloroquinetb.com/) cialis from india online pharmacy (https://cialisfb.com/)


หัวข้อ: zswktprv
เริ่มหัวข้อโดย: Joerit ที่ สิงหาคม 10, 2021, 09:16:01 pm
ivermectin buy uk (https://ivermectinpillsoverthecounter.com/)


หัวข้อ: aaiqyfcu
เริ่มหัวข้อโดย: Nickrit ที่ สิงหาคม 22, 2021, 06:11:23 pm
effexor 187.5 (http://effexorbuy.com/)


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service