Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - ประวัติมูลนิธิสันติชนและประวัติประธานมูลนิธิสันติชน นายประเสริฐ มัสซารี

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => องค์กร มุสลิมในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ มกราคม 16, 2015, 11:13:53 am


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: ประวัติมูลนิธิสันติชนและประวัติประธานมูลนิธิสันติชน นายประเสริฐ มัสซารี
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ มกราคม 16, 2015, 11:13:53 am

   ประวัติมูลนิธิสันติชน
   
   444

   รายการวิทยุเพื่อสันติชน
         มูลนิธิสันติชนเริ่มจากรายการวิทยุเพื่อสันติชน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524 ออกอากาศทุกวัน ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสงขลา โดยมีนายประเสริฐ มัสซารี เป็นหัวหน้าคณะผู้จัดทำรายการวิทยุ  ปี 2525 ได้เริ่มจัดทำรายการวิทยุรอมฏอนออกอากาศทั้งตอนเย็นและตอนกลางคืนทุกวันตลอดเดือนรอมฏอนเป็นประจำทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

   สถาบันสันติชน
         ปี 2527 ได้จัดตั้งสถาบันสันติชน ตามที่ผู้ใหญ่หวัง วงษ์สันต์ ได้อุทิศอาคารไม้ให้ 1 หลัง ตั้งอยู่ที่ซอย 114 ถนนลาดพร้าว เปิดสอนศาสนาอิสลามให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ทุกวันอาทิตย์ โดยมีนายประเสริฐ มัสซารี  เป็นประธาน และอาจารย์อิสมาแอล วิสุทธิปราณี เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร

   จัดตั้งมูลนิธิสันติชน
          ปี 2529 ได้ยื่นจดทะเบียนมูลนิธิสันติชน ตามที่ฮัจยะห์ฮับเซาะห์ สันประเสริฐ ได้อุทิศที่ดินให้ 150 ตารางวา ที่สถาบันสันติชนตั้งอยู่ และฮัจยียูซบ ตำราเรียง ได้อุทิศที่ดินที่ซอยสวนหลวง ถนนพัฒนาการให้ 200 ตารางวา โดยมีคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิประกอบด้วย ฮัจยีรอมลี กันซัน เป็นประธานก่อตั้ง นายประเสริฐ มัสซารี รองประธาน ฮัจยีลี หมัดนุรักษ์ ฮัจยียูซบ ตำราเรียง และฮัจยะห์ฮับเซาะห์ สันประเสริฐ เป็นกรรมการก่อตั้งมูลนิธิสันติชน เมื่อได้รับใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิแล้ว  นายประเสริฐ มัสซารี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานบริหารมูลนิธิสันติชนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
         ปี 2530  ผู้ใหญ่หวัง วงษ์สันต์ ได้อุทิศที่ดินให้ 400 ตารางวา และบริจาคเงินให้ 4 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารมูลนิธิสันติชน อยู่ที่ซอย 112 ถนนลาดพร้าว ค่าก่อสร้าง 10 ล้านบาท เปิดใช้อาคารปี 2532 ปัจจุบันเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น แผนกประถม ต่อมาในปี 2534 ผู้ใหญ่หวัง วงษ์สันต์ ได้อุทิศที่ดินเพิ่มให้อีก 200 ตารางวา ฮัจยะห์รูกอยยะห์ กันซัน อุทิศที่ดินให้ 100 ตารางวา ฮัจยะห์รอบีอะห์ วงษ์สันต์ อุทิศที่ดินให้ 100 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินผืนเดียวกัน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารเรียน 7 ชั้น แผนกมัธยม

   วัตถุประสงค์มูลนิธิสันติชน
         มูลนิธิสันติชนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ดี และเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศล มูลนิธิสันติชนได้เปิดอบรมผู้สนใจอิสลามขึ้น เพื่อสอนอิสลามให้กับผู้เข้ารับอิสลามใหม่หรือผู้ที่มิใช่มุสลิม ปัจจุบันมีอาจารย์บรรจง บินกาซัน เป็นประธาน ปี 2535 มูลนิธิสันติชนได้จัดตั้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย ผู้เสียชีวิต ให้บริการรับผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลฟรีตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีนายบุญมา วงษ์สันต์ เป็นประธาน ปี 2541

   จัดตั้งโรงเรียนอิสลามสันติชน
          มูลนิธิสันติชนได้จัดตั้งโรงเรียนอิสลามสันติชน สอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) และได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็นสอนศาสนาควบคู่สามัญ ชั้น ม.1-6 ต่อมาปี 2546 ได้ขยายหลักสูตรเป็นชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.6 และปี 2548 ได้ขยายหลักสูตรเป็นชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ม.6 และได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นอาคาร 5 ชั้น สำหรับชั้นมัธยมปลายและแผนก English Program งบประมาณค่าก่อสร้าง 25 ล้านบาท จะเปิดใช้อาคารเรียนได้ในปีการศึกษา 2549 (อินชาอัลลอฮ์)
      นอกจากนี้มูลนิธิสันติชนได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอนอัลกุรอานในตอนเย็นให้กับเยาวชนมุสลิม โครงการสอนอัลกุรอานในวันเสาร์ให้กับผู้ใหญ่ โครงการช่วยเหลือมุสลิมผู้พิการและด้อยโอกาส โครงการเลี้ยงละศีลอด จัดตั้งกองทุนซะกาต กองทุนเด็กกำพร้าอนาถา หน่วยบริการฮัจย์ มัสยิดสันติชน กลุ่มมุสลีมะห์ กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น

    

   ประวัติประธานมูลนิธิสันติชน

   นายประเสริฐ มัสซารี
   
   4444

   วุฒิการศึกษา
   ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
   ประกาศนียบัตร โรงเรียนคิงส์ ประเทศอังกฤษ

   ประสบการณ์งานอาชีพ
   2541-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชน
   2538-2541 ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเกรย์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัทเกรย์ (เวียดนาม)
   2535-2538 ประธานกรรมการบริษัทแอ๊ดแวนเตจแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
   2536-2541 ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเกรย์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป                            
   2532-2536 ผู้จัดการทั่วไป บริษัทซาทซิแอนด์ซาทซิแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
   2527-2532 ผู้อำนวยการบริหาร บริษัทดีวายอาร์ จำกัด
   2525-2528 อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สอนวิชา Advertising Media Management (วันเสาร์)
   2524-2527 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัทเรดฟอร์ดคอมป์ตัน จำกัด
   2520-2524 ผู้วางแผนสื่อโฆษณาอาวุโส บริษัทเทดเบทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   2518-2520 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัทโอกิลวี่แอนด์เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   2513-2518  ผู้จัดการแผนกโปรดักชั่น บริษัทลีโอเบอร์เนท (ประเทศไทย) จำกัด
   2511-2513 ข้าราชการกรมวิเทศสหการ
   2509-2511 ข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   2507-2509 ครูใหญ่โรงเรียนสหอาชีวรุ่งเรือง กรุงเทพฯ

   เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับ
   2545  ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อิสลามศึกษา แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประสานงานกิจการศาสนาอิสลาม แต่งตั้งโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
   2544  ได้รับเชิญจากธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา ซาอุดิอารเบีย เข้าอบรมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาชุมชน” ที่เมืองเจดดะห์
   2540 หนังสือ  Who’s Who Thailand Executives 1997/98  ได้คัดเลือกให้เป็น “ผู้บริหารดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จในงานอาชีพและช่วยเหลือสังคม”
   2537  สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยได้มอบโล่เป็นผู้ที่อุทิศตนและสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมฯในขณะที่ดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่ 1 ติดต่อกัน 2 สมัย 4 ปี
   2537   ได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศไทยประชุมโฆษณาโลกที่เม็กซิโก
   2535  ได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศไทยประชุมโฆษณาโลกที่สเปน
   2534  ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   2533-2537 ได้รับเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนเป็นกรรมการตรวจพิจารณาคำขอโฆษณาอาหารและยา
   2533-2537 ได้รับเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนเป็นกรรมการว่าด้วยโฆษณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
   2528-2542 ได้รับเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนให้เป็นกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (กบว.)
   2528-2539 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนเรื่องการบริหารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

   ประสบการณ์งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   2548-ปัจจุบัน กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
   2548-ปัจจุบัน กรรมการสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง
   2548-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ
   2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลามเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   2548-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิสื่อภาคประชาชน
   2538  กรรมการตัดสินการประกวดสื่อเอดส์แห่งประเทศไทย จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
   2536  รองประธานคณะกรรมการจัดประกวดภาพยนตร์โฆษณายอดนิยมมหาชน จัดโดย อ.ส.ม.ท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย

   ประสบการณ์งานสังคมมุสลิม
   2548-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนสันติชน FM 87.75
   2530-ปัจจุบัน  ประธานมูลนิธิสันติชน
   2542-2548     บิหลั่นมัสยิดเราะห์มะตุ้ลลอฮ์สันติชน (นครสวรรค์)
   2540-2542     ประธานสหกรณ์อิสลามสันติชนจำกัด
   2540-2544     รองประธานสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย
   2538-2540     เลขาธิการคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การพัฒนาเอกชนมุสลิม
   2527-2532   ประธานสถาบันสันติชน
   2511-2518   กรรมการสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
   2510-2511   ประธานยุวมุสลิมแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
   
   ที่มา

   http://www.islamsantichon.ac.th/santichon/ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service