Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - วิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี สัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติครั้งที่ 4

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม => ข่าวสาร วิถีมุสลิมในเชียงใหม่ และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กรกฎาคม 25, 2017, 01:14:05 pm


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: วิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี สัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติครั้งที่ 4
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กรกฎาคม 25, 2017, 01:14:05 pm
วิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี สัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติครั้งที่ 4


444


          เปิดแล้วโครงการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง เรื่อง Islammic as a Driving Force For a Peaceful Coexstence and Development ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการด้านวิทยาการอิสลาม ตลอดจนผู้นำองค์กรศาสนาอิสลามทั่วโลกจากกลุ่มประเทศอาหรับ แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรบ อเมริกาและเอเซีย โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 500 คน ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

       การบรรยายส่วนใหญ่ของ นักวิชาการทั่วโลกที่มาให้ความรู้ จะให้แนวทางในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก ด้วยวิถึคำสอนในอิสลามที่แปลว่าสันติ การดำเนินชีวิต ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานอิสลาม มีการสานเสวนา พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ในกลุ่มของชนชาวมุสลิมกันเอง พร้อม นำเสนอสิ่งที่งดงามในอิสลามสู่สังคมโลก สำคัญ เพื่อน พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อว่าพวกเขาจะได้เห็นอิสลามที่แท้จริงผ่านตัวตนของมุสลิมเอง
เปิดเวทีนานาชาติมุสลิมโลก 40 ประเทศ
สัมมนาประเด็นการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ณ ม.อ.ปัตตานี

558


                  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก 40 ประเทศ   ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560  ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นำสังคมสู่สันติสุข

                  ดร.ยูโซะ ตาเละ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิม  40 ประเทศ ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560   นับเป็นครั้งที่ 4   ในรอบ  8 ปี  เพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นำสังคมสู่สันติสุข   ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้นับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งที่จะกระชับความสัมพันธ์กับพันมิตรทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทยรวมถึงสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ สนองนโยบายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน  ตลอดจนเสริมสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีการประชุมโต๊ะกลม  การแสดงปาฐกถาของผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันชั้นนำของโลกมุสลิม  การนำเสนอบทความทางวิชาการ เวทีวิพากษ์และเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา การประกาศปฏิญญาและแถลงการณ์ของการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4  และทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

                  การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ในครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ 3 ครั้งที่ผ่านมา  ผลสืบเนื่องจากการจัดสัมมนาครั้งแรกเมื่อปี 2553 ประเด็น  “บทบาทอิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์”  มีนักวิชาการอิสลามศึกษาและปราชญ์มุสลิม รวม 546 คน จาก  16  ประเทศ   มีข้อตกลงจากทวิภาคี 14 ฉบับ  มีกำหนด “ปฏิญญาปัตตานี”  มีสาระสำคัญคือ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคีในการพัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับให้มีคุณภาพและสามารถเป็นฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมให้มีความสันติสุข  นอกจากนั้นยังได้มีข้อตกลงที่จะร่วมกันจัดการประชุมอิสลามศึกษานานาชาติทุกๆ 2 ปี ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   สำหรับการสัมมนา ครั้งที่ 2  เมื่อปี 2556  มีปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมจาก  30  ประเทศ รวม 504 คน  ร่วมระดมความคิดในหัวข้ออิสลามศึกษาในโลกที่
       เปลี่ยนแปลง  :  โอกาสและสิ่งท้าทาย  ผลจากการสัมมนาครั้งนั้นได้ยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ให้ก้าวสู่นานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาเอเซียน  หรือ  Asean  Education  Hub  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมุสลิมและสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในอนาคต  สร้างภาพมุสลิมในประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกมุสลิมในมิติเสรีภาพทางวิชาการและการนับถือศาสนา  เกิดเครือข่ายอิสลามศึกษา มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา มีการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน   และครั้งที่ 3  เมื่อปี 2558 มีปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก รวม 500 คน จาก 25 ประเทศ  เปิดประเด็น  “ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง”   ผลจากการสัมมนาครั้งนี้ทำให้วิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งระดับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ และทำให้ประชาคมโลกเข้าใจถึงวิถีชีวิตของอิสลามสายกลาง

554

558

                 ดร.ยูโซะ ตาเละ  กล่าวเพิ่มเติมถึงผลสัมฤทธิ์จากการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ทั้ง 3 ครั้งว่า  นอกเหนือจาการมีปฏิญญาปัตตานี  และแถลงการณ์ของการประชุมนานาชาติเรื่องอิสลามศึกษา แล้ว  ยังมีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา (ASTEC)   , มีคณะกรรมการประสานงานอิสลามศึกษา (ISCC) ,  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี กับมหาวิทยาลัยต่างๆ,  โครงการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  ,  การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ม.อ.  ,  การจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลาม (ATSDC)  , การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการจัดการข้อมูลอิสลาม (ICentre)  , โครงการวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (SEED)  

                      “การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี นับว่าเป็นการเปิดเวทีวงวิชาการด้านอิสลามศึกษาในระดับโลก  มีการแลกเปลี่ยนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอิสลามศึกษาให้มีผลต่อการพัฒนาสังคมโลก โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างสันติภาพและการสร้างความสามัคคีของประชาคมโลก คาดหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายอิสลามศึกษาจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
ดร.ยูโซะ ตาเละ   กล่าวเพิ่มเติม

                                    **********************************

       Download  เอกสารได้ที่ http://pr.pn.psu.ac.th/4iisc2017.doc/ตัวแทนสันนิบาตมุสลิมโลก ชื่นชมไทยเป็นสังคมต้นแบบด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

      ฯพณฯ เชค ดร.Ahmed Bin Hamad Jilan ที่ปรึกษาเลขาธิการองค์กรสันนิบาตมุสลิมโลก กล่าวว่า ศาสนาอิสลามและทุกศาสนาในโลกล้วนมีแนวทางคำสอนและการปฏิบัติที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข และเห็นตรงกันว่าแนวคิดสุดโต่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่ร่วมกัน และจะสร้างหายนะให้แก่สังคม แม้แต่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม มีศาสนสถานที่มีความสำคัญทางศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก ก็มีนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายและความรุนแรงในทุกรูปแบบ และต้องการจะสื่อให้โลกรู้ในความเป็นรูปแบบของประเทศที่ยึดแนวทางอิสลามสายกลาง มาเป็นแนวปฏิบัติ

        ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกสังคม เช่นเดียวกับแนวคิดการก่อการร้ายที่มีอยู่ทุกมุมโลก สาเหตุเกิดจากการตั้งเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดความไม่สงบในสังคม และเป็นจิตสำนึกของบางคนที่ชอบการก่อความไม่สงบ โดยคนเหล่านี้จะไม่เป็นที่ต้องการของสังคม  แต่การแก้ปัญหาการก่อการร้ายไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเสมอไป  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ

     อิสลามสนับสนุนให้มีการเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในสังคม เพื่อลดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน โดยการศึกษาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม อันจะช่วยลดความสุดโต่งและลดการก่อการร้าย ซึ่งวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นแหล่งศึกษา และให้ข้อมูลเรื่องสิ่งที่ดีในอิสลาม

        ดร.Ahmed Bin Hamad Jilan กล่าวว่า จากการที่ได้มาภาคใต้ของประเทศไทยได้เห็นภาพของความสงบความสันติสุข ซึ่งในอนาคตสามารถเป็นสังคมต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้แก่สังคมโลก ขอขอบคุณชาวไทยต่างศาสนิกที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้  ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจและเคารพในความหลากหลายทางการนับถือศาสนาของประเทศไทย และแสดงถึงความตั้งใจในการร่วมมือกันต่อต้านความคิดที่สุดโต่ง  รวมทั้งขอบคุณสื่อมวลชน ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่สิ่งที่ดีงาม เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมสู่สิ่งที่ดี  โดยขอให้ทุกท่านช่วยกันเผยแพร่กลิ่นหอมของดอกไม้แห่งสันติภาพ เพื่อแทนกลิ่นไอแห่งความขัดแย้งในสังคม .

ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ออนไลน์

558

587

558


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service