Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - ประวัตินายดิน อารีย์ อดีตนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ เมษายน 11, 2010, 09:33:31 pm


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: ประวัตินายดิน อารีย์ อดีตนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ เมษายน 11, 2010, 09:33:31 pm
ประวัตินายดิน อารีย์
   
   
   666
    
       อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 82 ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ซ.9 ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
   
   ผลงานที่ผ่านมาในอดีต
   1 เป็นคอเต็บมัสยิดช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
   2 เป็นนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ 3 สมัย
   3 ประธานจัดงานกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 17 จังหวัดภาคเหนือครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
   4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
   5 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.ปัตตานี 3 สมัย
   6 กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 7 กรรมการบริหารโรงเรียนสันติศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
   8 ที่ปรึกษาอะมีรุ้ลฮัจย์แห่งประเทศไทย
   9 คณะกรรมการวิสามัญประจำสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
   10 คณะกรรมการติดตามและประสานงานกิจการศาสนาอิสลามสำนักนายกรัฐมนตรี
   11 คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1418 ปี 2540
   12 คณะกรรมการสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย 13 ที่ปรึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่
   
   ปัจจุบัน
   1 คณะกรรมการอำนวยการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (ส.ส.ม) 2
   2 ที่ปรึกษาสมาคมมุสลิมเชียงใหม่
    
                                                                                                               
                                   
               สัมภาษณ์กับหัวหน้าเชียงใหม่ชุมชนมุสลิม
                       
                                   
               555                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                             
                              Samsudin Bin Abrahim is the Imam of Chang Klan Mosque in Chiang Mai and a vibrant personality within Chiang Mai's 20,000 Muslim community. Samsudin Bin Abrahim
                                                                             
                               
                                                                             
                              เป็นอิหม่ามของมัสยิดช้างคลานเชียงใหม่และบุคลิกภาพที่สดใสในเชียงใหม่ 20,000 ชุมชนมุสลิม
                                                                             
                               
                                                                             
                              On 13th March, he spoke frankly to Citylife about Islam, its place in Thai society and, of course, that impending war in the Middle East.
                                                                             
                               
                                                                             
                              วันที่ 13 มีนาคม, เขาพูดตรงไปตรงมากับ CityLife เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและเป็นสถานที่ในสังคมไทยแน่นอนว่าสงครามใกล้ในตะวันออกกลาง                          
                                                                             
                               
                                                                             
                                                                                                      April, 2003 April, 2003                                                 Imam Samsudin Bin Abrahim leads the way in praying for peace. อิหม่าม Samsudin Bin Abrahim
                                                                             
                              ผู้นำในการภาวนาเพื่อสันติภาพ                                                
                              
                              Citylife: Khun Din, thank you for agreeing to meet with us.
                                                                                                   
                              CityLife : คุณดินขอขอบคุณที่ยอมรับเพื่อให้ตรงกับเรา
                                                                             
                              Can you first of all tell us a little about the history of the Islamic community here in Chiang Mai? คุณสามารถแรกของทุกคนบอกเราหน่อยเกี่ยวกับประวัติของชุมชนอิสลามที่เชียงใหม่หรือไม่                                                 Imam: About 200 years ago, traders from the Indian subcontinent first started to settle in Chiang Mai.
                                                                             
                               
                                                                             
                              อิหม่าม : ประมาณ 200 ปีที่ผ่านมาผู้ค้าจากอนุทวีปอินเดียแรกเริ่มตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเชียงใหม่
                                                                             
                               
                                                                             
                              So most of the 20,000 Muslims who live in Chiang Mai today are descendents of traders from Pakistan, Burma, Bangladesh, India and even China.
                                                                             
                               
                                                                             
                              เพื่อที่สุดของชาวมุสลิม 20,000 ที่อยู่ในเชียงใหม่วันนี้ลูกหลานของผู้ค้าจากปากีสถาน, พม่า, บังคลาเทศอินเดียและจีนยังเป็น
                                                                             
                               
                                                                             
                              Almost all are Sunni Muslims, but we all call ourselves khon Thai. Sunni มุสลิมเกือบทั้งหมดมี แต่พวกเราเรียกตัวเองคนไทย                          
                                                                             
                               
                                                                             
                                                                                                      Citylife: How many mosques and Islamic schools are there in Chiang Mai?
                                                                             
                               
                                                                             
                              CityLife : วิธีการหลายมัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่มีในเชียงใหม่?                                                 Imam: There are presently 16 mosques in the city.
                                                                             
                               
                                                                             
                              อิหม่าม : ปัจจุบันมี 16 มัสยิดในเมือง You will also come across mosques in places like Pitsanulok, Tak and Mae Sot.
                                                                             
                               
                                                                             
                              คุณจะเจอมัสยิดในสถานที่เช่นพิษณุโลกตากและแม่สอด                         As for schools, there are two traditionally Muslim schools in Chiang Mai. สำหรับโรงเรียนมีสองแบบดั้งเดิมโรงเรียนมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่มี
                                                                             
                               
                                                                             
                              Children learn in Thai, but are also taught English and Arabic.
                                                                             
                               
                                                                             
                              เด็กเรียนรู้ในไทย แต่ยังสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ You must also remember that many of our mosques are used as schools too.
                                                                             
                               
                                                                             
                              คุณต้องจำไว้ว่าหลายมัสยิดของเราถูกใช้เป็นโรงเรียนด้วย
                                                                             
                                                      Sometimes, if a family wants their children to be given a strong Islamic education – and if they can afford it – the parents might send them to schools in Medina (Saudi Arabia) or Cairo (Egypt).
                                                                             
                               
                                                                             
                              บางครั้งถ้าครอบครัวต้องการให้เด็กได้รับการศึกษาอิสลาม strong -- และถ้าพวกเขาสามารถซื้อมัน -- พ่อแม่อาจส่งไปยังโรงเรียนใน Medina (ซาอุดีอาระเบีย) หรือ Cairo (Egypt)                                                 Citylife: What types of social activities are organised?
                                                                             
                               
                                                                             
                              CityLife : ประเภทของกิจกรรมมีการจัด?                                                
                              
                              
                              Imam: Oh, many things!
                                                                                                   
                              อิหม่าม : โอ้หลายสิ่ง!
                                                                             
                               
                                                                             
                              For example, next month between 5th and 7th April we will be holding a sports gathering at the Municipal Sports Stadium.
                                                                             
                               
                                                                             
                              เช่นเดือนหน้าระหว่างวันที่ 5 และ 7 เมษายนเราจะถือกีฬาชุมนุมที่สนามกีฬาเทศบาล
                                                                             
                               
                                                                             
                              It has been organised to promote an exhibition called 'Against Drugs' and Muslims from all over Thailand will be coming.
                                                                                                    
                              จะได้รับการจัดนิทรรศการส่งเสริมเรียกว่าต่อต้านยาเสพติดและชาวมุสลิมจากทั่วประเทศจะมา
                                                                             
                                                    
                           
                              There will be basketball, volleyball, football, ping-pong, petanque and athletics - many competitions.
                                                                             
                               
                                                                             
                              จะมีบาสเกตบอลวอลเลย์บอล, ฟุตบอล, ปิงปอง, เปตองและกรีฑา -- การแข่งขันจำนวนมาก                         Another thing is the Hajj. สิ่งหนึ่งคือ
                              
                              Hajj
You know that many Muslims will try to visit Mecca once in their life and from Chiang Mai there are usually about 100 people a year who make the trip.
                                                 
                                                                             
                              คุณรู้ไหมว่าชาวมุสลิมจำนวนมากจะพยายามเข้าเมืองเสมือนครั้งเดียวในชีวิตของพวกเขาและจากจังหวัดเชียงใหม่ว่ามักจะมีประมาณ 100 คนปีที่ทำให้การเดินทาง
                                                                             
                               
                                                                             
                              The pilgrimage is organised as a group tour.
                                                                             
                              แสวงบุญจัดทัวร์เป็นกลุ่ม                                                
                              
                              Citylife: Tell us about your responsibilities as Imam.
                                                                                                   
                              CityLife : บอกเราเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณเป็นอิหม่าม  
                                                                           
                              Imam: Being Imam is essentially a religious teacher.
                                                                                                  
                              อิหม่าม : เป็นอิหม่ามเป็นครูเป็นหลักศาสนา
                                                                             
                               
                                                                             
                              But it is also similar to being a village headman.
                                                                                                   
                              แต่ยังคล้ายถูกกำนัน
                                                                             
                               
                                                                             
                              You have the duty to resolve conflicts and offer advice.
                                                                                                    
                              คุณมีหน้าที่แก้ปัญหาความขัดแย้งและให้คำแนะนำ
                                                                             
                               
                                                                             
                              Nowadays we must frequently offer counselling about drugs.
                                                                             
                               
                                                                             
                              ปัจจุบันเรามักจะต้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด                                                
                              Citylife: How easy is it for Muslims to live in a Buddhist country?
                                                                             
                              CityLife : วิธีง่ายมันสำหรับชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในเมืองพุทธหรือไม่                                                
                              Imam: We are very lucky to live in Thailand.
                                                                             
                              อิหม่าม : เรามีความโชคดีที่อยู่ในประเทศไทย
                                                                             
                               
                                                                             
                              The King supports all religions and often visits the Muslim villages in the south. King
                                                                             
                              สนับสนุนทุกศาสนาและมักจะเข้าชมหมู่บ้านมุสลิมในภาคใต้
                                                                             
                               
                                                                             
                              Of course sometimes the girls might feel a little shy when people look at them wearing traditional Muslim dress with a chador and long sleeves. แน่นอนบางครั้งผู้หญิงอาจจะรู้สึกอายเล็กน้อยเมื่อคนดูที่พวกเขาสวมชุดแบบมุสลิมกับ chador และแขนยาว
                                                                             
                               
                                                                             
                              But this is because parents are normally quite strict with their daughters, teaching them from a young age to be polite and modest.
                                                                             
                               
                                                                             
                              แต่เป็นเพราะผู้ปกครองเป็นปกติค่อนข้างเข้มงวดกับลูกสาวของตนสอนพวกเขาจากวัยเด็กเพื่อสุภาพและสงบเสงี่ยม
                                                                             
                               
                                                                             
                              But really, we have no problems in this society.
                                                                             
                              แต่จริงๆเราไม่มีปัญหาในสังคมนี้                                                  
                                                                             
                              444
                                                                             
                                                                               
                                                                             
                                                      Citylife: Under the present political climate, do you –the Muslim community – feel threatened or intimidated? CityLife :
                                                                             
                               
                                                                             
                              ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองปัจจุบันคุณที่ชุมชนมุสลิม --
                                                                             
                              รู้สึกถูกคุกคามหรือ intimidated?                                                 Imam: Speaking for myself personally - No. อิหม่าม : พูดสำหรับตัวเองส่วนตัว -- ความคิดเห็นที่                                                 Citylife: Have there been any changes in security since this so-called War on Terrorism began?
                                                                             
                              CityLife : มีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่นี้เรียกว่าสงครามในการก่อการร้ายเริ่ม?                                                 Imam: No. The police came to visit me a couple of times to make sure that everything was OK.
                                                                             
                              อิหม่าม : เลขที่ตำรวจมาเยี่ยมผมสองสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่าง
                                                                             
                              OK But that's all.
                                                                             
                              แต่ที่ทั้งหมด                                                 Citylife: So what is your personal opinion about the possibility of war in the Middle East?
                                                                             
                              CityLife : ดังนั้นสิ่งที่เป็นความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสงครามในตะวันออกกลางหรือไม่                                                 Imam: I believe that the US should not interfere with Iraq.
                                                                             
                              อิหม่าม : ผมเชื่อว่าเราไม่ควรแทรกแซงอิรัก
                                                                             
                              There should be peace negotiations and everyone should co-operate. ควรมีการเจรจาและทุกคนควรร่วมมือ
                                                                             
                               
                                                                             
                              I also wish that the US people would elect a new president – one who loves peace, not war.
                                                                             
                              ฉันยังต้องการที่คนเราจะเลือกประธานใหม่ -- คนที่รักสันติภาพไม่สงคราม
                                                                             
                               
                                                                             
                              I know I speak for all Muslims in Thailand when I say I hope that war doesn't happen.
                                                                             
                              ฉันรู้ว่าฉันพูดให้ชาวมุสลิมในประเทศไทยเมื่อพูดผมหวังว่าสงครามจะไม่เกิดขึ้น                         Citylife: Insha'allah. CityLife : Insha'allah Imam, thank you for your time. อิหม่ามขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ                         Imam: Asalam aleikom.
                                                                             
                               
                                                                             
                              อิหม่าม : aleikom Asalam
                                                                            
                          
                                   
               จากแปลโดยกูเกิ้ล
                                                          


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service