Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - สถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในเชียงใหม่

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => องค์กร มุสลิมในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 10:21:29 am


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: สถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 10:21:29 am

   สถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในเชียงใหม่

   

   ถ้าพูดถึงการสื่อสารยุคปัจจุบัน วิทยุ ก็นับเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงกลุ่มพี่น้องประชาชนได้มากอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งการตื่นตัวของพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่ ในเรื่องของวิทยุชุมชน  มีหลายกลุ่ม หลายคณะ ที่ดำริ หรือคิดที่อยากจะทำวิทยุชุมชนมุสลิม โดยมีมุสลิมเป็นเจ้าของ กระแสนี้ได้ถูกจุดกันมานานนับเป็นปี จนเมื่อประมาณเดือนตุลาคม ศูนย์พัฒนาเด็กอัต-ตัรบียะฮ์ อัล-อิสลามมียะฮ์ ได้ตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ความสำคัญของสื่อวิทยุ โดยเฉพาะการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตรายการและพัฒนารูปแบบต่างๆของรายการวิทยุ เพื่อให้ได้มาตรฐาน, มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จึงมีโครงการฝึกอบรมการผลิตรายการวิทยุเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน โดยมีทีมงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผลิตรายการวิทยุระดับมืออาชีพมาให้ความรู้ในการฝึกอบรม  เมื่อวันที่  8-10  ตุลาคม 2551 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย  ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ

    

   หลังจากการอบรมในครั้งนั้น  ก่อให้เกิด รายการวิทยุภาคมุสลิม โดยชมรมมุสลิมเชียงใหม่ ได้ทำโครงการแนะนำอิสลามและสุขภาวะมุสลิมทางวิทยุชุมชนที่คลื่น  103.50  จุดทดลองปฏิบัติการวิทยุชุมชน โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี  และเช่นกัน โครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรดังกล่าวข้างต้น เช่นกัน  ซึ่งนับว่าเป็นรายการที่จุดกระแสการตื่นตัวของผู้ฟังที่เป็นมุสลิมและต่างศาสนิกในเชียงใหม่ เพราะด้วยความหลากหลายความแปลกใหม่ของรายการ

   

   จากจุดนี้ ทางคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัต-ตักวา ร่วมกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่  ได้ร่วมกันคิด หาวิธีอย่างไรถึงจะมีคลื่นวิทยุชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยชุมชนมุสลิม ทางคณะทำงานของมัสยิด ได้ติดต่อประสาน ไปในหลาย ๆแห่งจนในที่สุด ก็ได้ประสานไปยังสถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือและแนะนำเป็นอย่างดีจากอ.อภิรักษ์  สาคร (หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม เสียงสันติ) ซึ่งท่านได้แนะนำทั้งช่างและวิธีดำเนินการต่าง ๆ ทำให้การทำงานของเราสะดวกขึ้นมากจึงขอคุณคุณท่านมา ณ ที่นี้       

             

   พอพร้อมไปด้วยข้อมูล ทางคณะทำงานได้ขอคณะกรรมการมัสยิดจัดประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดตั้งวิทยุชุมชนร่วมกัน หารือในเรื่องของความเป็นไปได้และงบประมาณ    คณะกรรมการโดยเสียงส่วนใหญ่มีมติให้ดำเนินการได้ โดยงบประมาณ ตั้งไว้ สองแสนห้าหมื่นบาท  การดำเนินการจึงเริ่มขึ้น  และบัดนี้  สถานีวิทยุชุมชนมุสลิม มัสยิดอัต-ตักวา ได้ก่อกำเหนิดขึ้นแล้ว และกำลังทดลองออกอากาศ โดยใช้ชื่อว่า “จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนมุสลิม มัสยิดอัต-ตักวา ” คลื่น 90.50 Mhz. ออกอากาศบริเวณ โรงเรียนจิตต์ภักดี เลขที่ 80  ถ. หน้าวัดเกต ซอย ๑ ต.วัดเกต  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 053-244-537  ในช่วงออกทดลองนี้ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้           

   

   วิทยุชุมชนเป็นช่องทางสื่อที่จะกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในสังคมเดียวกัน โดยใช้สถานีวิทยุชุมชน เป็นสื่อกลางและเป็นกระบอกเสียง ในการวางแผน กำหนดทิศทาง และดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้บริการและผลิตสื่อด้านต่างๆ อันเป็นโยชน์ต่อชุมชนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า  มีความรักสามัคคี  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
   โครงการวิทยุชุมชน “มัสยิดอัต-ตักวา” ได้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนมุสลิมมัสยิดอัต-ตักวา   มัสยิดอัต-ตักวาและโรงเรียนจิตต์ภักดี  เป็นสถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในภาคเหนือ เปิดโอกาสให้ชุมชนทั้งมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้   พัฒนาสร้างสรรค์เพื่อเสริมประสบการณ์  และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ภายในชุมชน   โดยมีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้วิชาการ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิงและความเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  เสนอแก่ชุมชนและสังคม

   

    วัตถุประสงค์
   1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการผลิตรายการวิทยุชุมชนมุสลิมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในชุมชน
   2.เพื่อร่วมกับองค์กรชุมชนมุสลิมผลิตรายการวิทยุ ด้านการศึกษา การป้องกันยาเสพติด สิ่งแวดล้อม  สาธารณะสุข  และการอนุรักษ์ประเพณี,วัฒนธรรม  
   3. เพื่อการประกาศพระดำรัสของอัลลอฮฺ (ซุบฮาฯ) พระผู้เป็นเจ้า สร้างเสริมจิตวิญญาณ ผ่านทางรายการวิทยุ
   4.เพื่อให้ชุมชน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านทางสื่อวิทยุ
   5.เป็นสื่อกลางเพื่อความรู้และความบันเทิงในชุมชน

   

   เป้าหมาย
   1.ชุมชนมุสลิม ๔ มัสยิดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เรียนรู้เทศนิด,วิธีการจัดรายการวิทยุ และได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อวิทยุชุมชน 
   2.ผลิตรายการวิทยุชุมชน
    -ด้านการศึกษา   1 รายการ
    -ยาเสพติดและการป้องกัน 1 รายการ
    -สิ่งแวดล้อม   1 รายการ
    -สาธารณะสุข   1 รายการ
    -วัฒนธรรม   1 รายการ
   3. ผลิตรายการชีวิตมุลิม  1 รายการ
   4.ชุมชนมุสลิม ๔ มัสยิด มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ส่งข้อความ SMSและอินเตอร์เนต  จำนวน 30 คน ต่อ 1 วัน
   5.ชุมชนได้รับฟังรายการวิทยุอย่างทั่วถึง ในเขตชุมชนมุสลิม ๔มัสยิดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

   

   ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ
   ใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น
   

   รูปแบบและผังรายการ
     เป็นรายการวิทยุชุมชนรายการแบ่งออกเป็นช่วงๆ โดยการถ่ายทอดสดและบันทึกเทปเพื่อออกอากาศ และมีนักจัดรายการทำหน้าที่นำเสนอ สาระความรู้  ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้าน มีส่วนร่วมโทรศัพท์แสดงความคิดเห็น สอบถามปัญหาและร่วมสนุกกับความบันเทิงมายังรายการ
   ออกอากาศ  ทางความถี่ FM 90.50 MHz ทุกวันจันทร์- วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 22.00 น.
   เครื่องส่ง ขนาดกำลังไม่เกิน 30 วัตต์
   ความสูงเสาอากาศ 30  เมตร รัศมีการออกอากาศ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร 
   ระยะเวลาเริ่มดำเนินการ 1 เมษายน  2552

   

       วันนี้นับเป็นก้าวย่างแรกของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสื่อของตนเอง นับได้ว่าสถานีวิทยุของชุมชนมุสลิมเป็นนวัตกรรมใหม่ของสังคมมุสลิมในภาคเหนือ  ซึ่งสามารถเป็นช่องทางสื่อสารอีกทางหนึ่งที่จะบอกกล่าวเรื่องราว ของคนมุสลิม วิถี ประเพณี-วัฒนธรรม ศาสนา สร้างความรัก ความเข้าใจ ทั้ง มุสลิม และพี่น้องต่างศาสนิก ซึ่งทางสถานี ยินดี ต้อนรับทุกท่าน หากมีโอกาสก็เชิญแวะเยี่ยมเยือนเรานะครับ  ด้วยจิตคาราวะ

   รายงานโดย  นายชุมพล ศรีสมบัติหัวข้อ: Re: สถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ มกราคม 08, 2011, 02:32:04 am
test


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service