Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - รายงานการประชุม ประชาคมการเซ็นต์ัสัญญา วางมัดจำ ซื้อที่ดินวากัฟ

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

เีรียนย้อนหลังการจัดอบรมหลักสูตร ผู้สอนมุอัลลัฟ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัต-ตักวา เชียงให => สอบถาม ข้อสงสัย ในการเรียน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในหลักสูตร => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ มกราคม 08, 2011, 05:02:29 pm


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: รายงานการประชุม ประชาคมการเซ็นต์ัสัญญา วางมัดจำ ซื้อที่ดินวากัฟ
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ มกราคม 08, 2011, 05:02:29 pm

   

   
   บันทึกการประชุมคณะกรรมการ-คณะครู-เจ้าหน้าที่โรงเรียนจิตต์ภักดี

   ครั้งที่ 24/2553
   วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553  เวลา 10.00 น.
   ณ ห้องโถงเอนกประสงค์โรงเรียนจิตต์ภักดี
   ผู้เข้าร่วมประชุม
   คณะกรรมการ
   1. นายศุภมิตร  ฟูอนันต์
   2. นายเดชา  ยิ่งรักสกุลชัย
   3. นายอนันต์  ใบนานา
   4. นายทวี  รอมาลี

   คณะครู-เจ้าหน้าที่
   1. นายนัฐพล  มาตระกูล
   2. นายศิริชัย  วิทยาเลิศยศ
   3. นายภากร  แซ่ม้า
   4. นายมานัส  มาสกุล
   5. นางอัมพร  หรคุณารักษ์
   6. น.ส.ธิดารัตน์  กาอินทะ
   
   
   วาระที่ 1 การเซ็นสัญญาซื้อที่ดิน
           คุณศุภมิตร  ฟูอนันต์ ได้เซ็นสัญญาซื้อที่ดินพร้อมกับวางเงินมัดจำ จำนวน 6 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการ-คณะครู-เจ้าหน้าที่ และสัปบุรุษมัสยิดอัตตักวาร่วมเป็นพยานในการซื้อที่ดินจำนวน 441 ตารางวา
   
   วาระที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการซื้อที่ดินวากัฟ
                 คุณศุภมิตร  ฟูอนันต์แจ้งให้ที่ประชุมทราบการซื้อที่ดินในครั้งนี้จำนวน 18 ล้านบาท โดยวางมัดจำ 6 ล้านบาท และจ่ายให้หมดภายใน 1 ปี และขอความร่วมมือจากสัปบุรุษในการระดมทุนครั้งนี้ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในโครงการซื้อที่ดินวากัฟ ดังนี้
           1.คุณมาเรียม  วรรณา  100,000  บาท
                 2.คุณกัลยา  ฟูอนันต์  100,000  บาท
                 3.คุณอนันต์  ใบนานา  10,000  บาท
                 4.อาจารย์อุ่น  หมั่นทวี  10,000  บาท
                 5.คุณปฏิมา  สุริวงศ์  10,000  บาท
                 6.คุณนัฐพล  มาตระกูล  40,000  บาท
                 7.คุณทวี  รอมาลี  20,000  บาท
                 8.คุณชุมพล  ศรีสมบีติ  10,000  บาท
                 9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  10,000  บาท
                 10.ยูบีดา ครอบครัวสุวรรณมาลี  200,000  บาท
                 11.คุณฟารีดา  มณฑากุล  10,000  บาท
                 12.คุณชาญชัย  ศรีสมบัติ  80,000  บาท
                 1. ฝ่ายจัดทำโครงการ        
                                 1. นายเดชา  ยิ่งรักสกุลชัย (หัวหน้าฝ่าย)
                                 2. อาจารย์สุชาติ  เศรษฐมาลินี
                                 3. คุณกรรณาภรณ์(ครูแพม)  อัครพิศาล
                                 4. คุณชุมพล  ศรีสมบัติ
                 2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                 1. นายมานัส  มาสกุล(หัวหน้าฝ่าย)
                                 2. คุณชาญชัย  ศรีสมบัติ
                 3. ฝ่ายรับบริจาค
                                 1. คุณศุภมิตร  ฟูอนันต์(หัวหน้าฝ่าย)
                                 2. คุณนิคม  วัจนคุณอนันต์
                                 3. ครูนัฐพล  มาตระกูล
                                 4. คุณทวี  รอมาลี
                                 5. คุณอนันต์  ใบนานา
                                 6. อาจารย์อุ่น  หมั่นทวี
                 4. ฝ่ายสรุปและประเมินผลงาน
                                 1. คุณเดชา  ยิ่งรักสกุลชัย
                                 2. คุณมานิตย์  แสวงศิริผล
                 5. ที่ปรึกษา
                                 1. ศจ.นายแพทย์สนาน  สิมารักษ์
                                 2. อิหม่ามมุสตอฟา  หะซัน
                                 3. ครูซอและห์  แสวงศิริผล
                                 4. อิหม่ามซางฟู่  แซ่พ่าน
                                 5. เจ้าของร้านรวมมิตร
                                 6. คุณนิกุล  หว่างไพบูลย์
                                 7. คุณทรงวิทย์  อิทธิพัฒนากุล
                                 8. คุณบุญเรือง(ฮัจญีม้าจิ๋งโป)  ฟูอนันต์
                                 9. กรรมการจังหวัด
                                 10. สมาคมศิษย์เก่า
                                 11. คุณทวีศักดิ์  พงศ์พฤกษฑล
                    12. คุณยงยุทธ  ยาณะ
                                 13. คุณสมเพชร  วัฒนทรัพย์
                                 14. คุณมาเรียม  วรรณา (ผู้ประสานงาน)
                 6. จัดหาทุน
                                 1. ศิษย์เก่า
                                 2. คุณทวี  รอมาลี
                                 3. คุณอนันต์  ใบนานา
                                 4. อาจารย์อุ่น  หมั่นทวี
                                 5. คุณราม   พงศ์พฤกษฑล
                    6. คณะกรรมการฝ่ายสตรีทุกท่าน
                                 7. คณะครูและนักเรียน
                 7. ฝ่ายเลขาและธุรการ
                                 1. นายชุมพล  ศรีสมบัติ
                                 2. น.ส.ธิดารัตน์  กาอินทะ

    


     
 •       การประชาสัมพันธ์โครงการซื้อที่ดินวากัฟ จะเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษามาประชุมเพื่อขอความคิดเห็น และเลี้ยงอาหาร
 •    
 •       การประชาสัมพันธ์โครงการซื้อที่ดินวากัฟ จะแปลเป็นภาษาจีน , ภาษาอังกฤษ , ภาษาอาหรับ
 •    
 •       รายชื่อผู้บริจาคจะขึ้นบอร์ดทุกวัน โดยฝ่ายรับบริจาค
 •    
 •       จะมีการประชาสัมพันธ์ในงานโรงเรียน ให้มีซุ้มประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการซื้อที่ดินวากัฟ
 •    
 •       จะมีใบเสร็จสำหรับการบริจาคเงินซื้อที่ดินวากัฟโดยเฉพาะ
 •    
 •       การประชุมครั้งนี้ได้มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคเงินดังนี้

    

   เซ็นต์ัสัญญา วางมัดจำ ซื้อที่ดินวากัฟ
   
   
   
   
   
   การเซ็นต์สัญญา วางมัดจำซื้อที่ดินวากัฟ ของมัสยิดอัต-ตักวา   เชียงใหม่  โดย มี คณะกรรมการ และสัปปุรุษ์ ร่วมเป็นสักขี่พยาน  ในการเซ็นต์สัญญาครั้งนี้

   มีการวางมัดจำ ล่วง หน้า    6,000,000 (หกล้านบาทถ้วน)  โดยทางเจ้าของที่ดิน ให้ระยะเวลา ชำระเงินที่เหลือ อีก หนึ่งปี หลังทำสัญญาให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service