Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - วิทยุชุมชนมุสลิม กับความหลากหลายที่ชุมชนวัดเกต เชียงใหม่

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => องค์กร มุสลิมในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: muslimchaingmai ที่ มกราคม 13, 2011, 09:00:09 am


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: วิทยุชุมชนมุสลิม กับความหลากหลายที่ชุมชนวัดเกต เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: muslimchaingmai ที่ มกราคม 13, 2011, 09:00:09 am

   

   วิทยุชุมชนมุสลิม  กับความหลากหลายที่ชุมชนวัดเกต เชียงใหม่

   


                     วิทยุชุมชน “มัสยิดอัต-ตักวา” จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนมุสลิมมัสยิดอัต-ตักวา   มัสยิดอัต-ตักวาและโรงเรียนจิตต์ภักดี  เป็นสถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดโอกาสให้คนชุมชนทั้งมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้   พัฒนาสร้างสรรค์เพื่อเสริมประสบการณ์  แก้ไขปัญหา ต่างๆ ภายในชุมชน   โดยมีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้วิชาการ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิงและความเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  เสนอแก่ชุมชนสังคมและยังเป็นอีกช่องทางในการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม ไปสู่ศาสนิกชน อย่างทั่วถีงและยังทำให้ศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆเข้าใจวิถีชีวิตของมุสลิมมากขึ้น

              สถานีวิทยุชุมชนมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่คลื่นเอฟ.เอ็ม ๙๐.๕๐ MhZ ตั้งอยู่ใน โรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวาชุมชนบ้านวัดเกต เชียงใหม่       ออกอากาศทุกวันโดยจะเปิดสถานีเวลา แปดนาฬิกาจนถึงปิดสถานีเวลา สิบแปดนาฬิกา

   
   

ชุมชนบ้านวัดเกต เป็นชุมชนหนึ่งที่มีความหลากหลายในเรื่องของศาสนาและชาติพันธ์ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ต่างอยู่ร่วมกันด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความศรัทธาเชื่อถือในศาสนาที่แตกต่างกัน แต่มีการก็ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขมาเป็นเวลาช้านานที่น่าสนใจมากกว่านั้น  ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ศาสนสถานที่สำคัญของ 4 ศาสนาด้วยกัน  อันประกอบด้วย วัดเกตการาม , วัดซิกข์, โบสถ์ของสภาคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ และมัสยิดอัตตักวา ซึ่งแน่นอนว่าบริเวณรอบ ๆ ของศาสนสถานเหล่านั้น ย่อมมีศาสนิกชนของแต่ละศาสนาพำนักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน


ชุมชนวัดเกตจึงเป็นศูนย์รวมของความ แตกต่างกันในเรื่องของความศรัทธาเชื่อถือ แต่ใน ขณะเดียวกัน กลับเป็นตัวอย่างของความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกัน โดยสันติ บนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน รับรู้รับทราบถึงความแตกต่างของกันและกันในความศรัทธาเชื่อถือ ทำให้วิถีชีวิตประจำวันของสมาชิกในชุมชนแห่งนี้ดำเนินไปด้วยความสันติสุข

   

              วิทยุชุมชนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในสังคมเดียวกัน  เป็นสื่อกลางและเป็นกระบอกเสียง ในการวางแผน กำหนดทิศทาง และดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้บริการและผลิตสื่อด้านต่างๆ อันเป็นโยชน์ต่อชุมชนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า  ก่อให้เกิดความรักสามัคคี  การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน

   


ในขณะที่วิธีการนำเสนอรายการ ของทางสถานี  ที่จะทำให้ผู้ฟังทั้งศาสนา พุทธ คริต และซิกข์ เข้าใจในหลักการของอิสลามและรวมถึงวิถีชีวิต ของชาวมุสลิมได้อย่างถูกต้องและตรงกัน ก็เป็นสิ่งที่นักจัดรายการ ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ
นายสถานี คุณชาญชัย ศรีสมบัติ  เล่าว่า”ตลอดระยะเวลาที่สถานีออกอากาศมีเสียงตอบรับของผู้ฟังรายการอย่างต่อเนื่องที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจกำลังทรัพย์ที่พี่น้องมุสลิมในชุมชนทุกคนช่วยกันสนับสนุนการก่อตั้งวิทยุแห่งนี้ โดยผ่านมายังมัสยิดอัต-ตักวา ถ้าถามว่า ได้อะไรจากสถานีวิทยุแห่งนี้ ผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเขาเข้าใจอิสลามเพิ่มมากขึ้น อยากจะมีรายการที่มีสาระดี ๆ อย่างนี้มากขึ้น เนื่องจากหน้าปัดสถานีส่วนใหญ่เปิดมาก็มีแต่เสียงเพลง อยากจะให้มีรายการที่ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม  ซี่ง สิ่งเหล่านี้ ก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว รายการที่จัดก็มีความหลากลาย ไม่ว่า จะเป็นข่าว ความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือองค์กรมุสลิมต่าง ๆ   เกล็ดความรู้ในเรื่องของสุขภาพ  ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุญ งานการกุศล แม้นกระทั้งการแจ้งการเสียชีวิตของพี่น้องชุมชนมุสลิม  ในพื้นที่ ยังมีการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และก็ยังมีในส่วนของการสนับสนุนส่งเสริมการกระทำความดี  ต่าง ๆ  เรามั่นใจ และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อปรับปรุงนำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ และเคียงคู่กับชุมชนตลอดไป อินชาอัลลอฮฺ”

ที่สำคัญ สถานีวิทยุแห่งนี้ ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่มุสลิมในชุมชนย่านวัดเกต  ต้องการใช้สื่อเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งก่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ และเกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ศาสนาที่อยู่ร่วมกันมายาวนาน ซึ่งยังคงมีให้เห็นไม่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลามาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้พี่น้องมุสลิมในชุมชนวัดเกต มุ่งหวังให้วิทยุชุมชนมุสลิมอัต-ตักวา แห่งนี้เป็นสื่อกลางสานต่อ ความรัก ความเข้าใจ ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้คนรุ่นลูก รุ่นหลานของพวกเขา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลามและซิกข์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว เฉกเช่นอตีตที่ผ่านมากว่า ร้อยปี
   
(สื่อสร้างสรรค์คุณภาพ สนับสนุนโดย มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยโครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย  สสม.)
ชุมพล  ศรีสมบัติ


หัวข้อ: pay to write statistics article review
เริ่มหัวข้อโดย: Derikmof ที่ พฤษภาคม 07, 2021, 05:11:27 pm
Sage Carroll from Palm Coast was looking for pay to write statistics article review  Micheal Coleman found the answer to a search query pay to write statistics article review    pay to write statistics article review (https://essayerudite.com)    (http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg) (https://essayerudite.com)                             manufacturing resume objective examples, paper editor service onlinephoto essay examples for studentsncsu thesis searchnature vs nurture arguments for nurture essays. pay to do best masters essay on donald trump (https://haxcore.net/forum/showthread.php?tid=174700) mary gallagher bar exam essay, pay to write statistics article review persuasive essay examples about technology. pay for personal essay on hillaryliterature review matrix methodpay to get custom creative essay on founding fathers. noun phrases in academic writing literary statement thesis. outline of a philosophy paper. literature review def (https://zo-azie.nl/forum/index.php?topic=376101.new#new), literature review on simulating learning processmba essay forumspaulson gold thesisnetwork forensics thesis. popular dissertation abstract ghostwriter sites mit sloan mba cover letter! pharmaceutical marketing dissertation downloadable help writing college essay (https://essayerudite.com/college-essay-help/), order speech dissertation chapteroh i could write a sonnet about your easter bonnet? network security resume template, liberty university entrance essaypopular admission essay writing websites gbpopular analysis essay ghostwriters website gbpopular blog post editing for hire for mbaorder literature admission essay. popular best essay ghostwriting service online. pay to write phd essay on presidential elections (http://yutaro.com/cgi-bin/yyunibbs/uni_joyful.cgi) msc biotechnology sample resume. past or present tense in research paper, pay to write statistics article review maths homework website. please find herewith my resume attachedpay for chemistry cover letter. outline for a descriptive essay examples best essay writing service (https://essayerudite.com) police and ethics essaymost common college essay promptslisting skills cover letter. nursing career essays free no country for old (http://hayasoft.com/denpadoumei/misaki/bbs/yybbs.cgi), my diploma thesispay to get geography dissertation hypothesisof satire essay. planning pages essay, order esl definition essay on pokemon go. monster india resume writing servicemasters essay ghostwriting services ukliterary term definition of essay https://essayerudite.com pay to write statistics article review and literary essay life of pi, personal statement undergraduate sample essays. people to do research papers onliterary analysis essay example lord of the flies. madonna research paper, do my homework (https://essayerudite.com/do-my-homework/), pleasantville movie essay


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service