Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - ประวัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => องค์กร มุสลิมในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: abuamen ที่ กรกฎาคม 27, 2011, 08:57:51 am


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: ประวัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เริ่มหัวข้อโดย: abuamen ที่ กรกฎาคม 27, 2011, 08:57:51 am

   หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ธนาคารอิสลาม

   ธนาคาร หมายถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายบริษัท หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อ ทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ

    

   ปัจจุบันธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาท สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หน้าที่สำคัญของธนาคารคือการรับฝากเงินจากประชาชนในด้านหนึ่ง และในอีกด้านหนึ่งก็คือ การนำเงินฝากของประชาชนไปปล่อยกู้ให้แก่นักธุรกิจ นักลงทุน พ่อค้า สถาบัน องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป

    

   แต่เนื่องจากธนาคารโดยทั่วไปมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง กับระบบดอกเบี้ย (อัร-ริบา) ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม ตลอดจนมีการนำเงินฝากไปลงทุนในธุรกิจที่บางประเภทขัดต่อหลักศาสนาอิสลามจึง ได้มีการริเริ่มจัดตั้งธนาคารอิสลามขึ้นในโลกมุสลิม เพื่อเป็นการหลีกห่างจากระบบดอกเบี้ยและเป็นทางเลือกสำหรับมุสลิมในการทำ ธุรกรรมที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม

    

   ส่วน หนึ่งจากธนาคารอิสลามต้นแบบในปัจจุบันได้แก่ ธนาคารอิสลามไฟศอล ซึ่งตั้งขึ้นในปีค.ศ.1977, ธนาคารคูเวต (บัยตุตตัมวีล อัลกุวัยตี) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1977 เช่นกัน และธนาคารอิสลามแห่งจอร์แดน ซึ่งก่อตั้งในปีค.ศ.1978 เป็นต้น

    

   ต่อมาในภายหลัง ระบบธนาคารอิสลามได้มีการปรับปรุงระบบการดำเนินกิจการของตนและพัฒนาอย่าง เป็นมาตรฐานจนได้รับความนิยมแพร่หลายในโลกมุสลิม และกลุ่มประเทศที่มิใช่ประเทศมุสลิม เช่น ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย เป็นต้นอีกด้วย

    

   หลักการทำงานของธนาคารอิสลาม

   1. ธนาคารอิสลามจะไม่ดำเนินงานหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยทุกชนิด

   2. ธนาคารอิสลามจะไม่ทำธุรกรรมหรือลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงินในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม

   3. ธนาคารอิสลามจะดำเนินงานตามหลักนิติธรรมอิสลาม (ชะรีอะฮฺ อิสลามียะฮฺ) ทุกประการ

    

   การหาเงินทุนของธนาคารอิสลาม

   ธนาคารอิสลามจะหาแหล่งเงินทุนโดยการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งเงินฝากออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

   1. บัญชีฝากรักษาทรัพย์   บัญชีเงินฝากประเภทนี้เป็นการฝากเพื่อรักษาทรัพย์จริง ๆ โดยผู้ฝากไม่สามารถเรียกร้องสิ่งตอบแทนใด ๆ จากธนาคารได้

    

   2. บัญชีร่วมลงทุน  บัญชีประเภทนี้ ผู้ฝากจะนำเงินมาร่วมลงทุนโดยการนำเงินขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดไว้มาฝากใน บัญชี และยินยอมให้ธนาคารนำเงินของตนไปลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย และไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม โดยจะแบ่งกำไร/ขาดทุนตามสัดส่วนที่ได้ตกลงไว้

   นอก จากนี้แล้ว ผู้ฝากประเภทนี้ยังยอมรับด้วยว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน หากเกิดการขาดทุน ผู้ฝากที่นำเงินมาลงทุนจะรับผิดชอบในทุนที่ผู้ฝากนำมาลงทุน ส่วนธนาคารจะเสียเวลาค่าดำเนินการและแรงงานไปโดยไม่ได้รับอะไรเป็นการตอบแทน เช่นกัน ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝากเงินประเภทนี้กับธนาคารจึงเหมือนกับความ สัมพันธ์ของผู้ลงทุนกับผู้ประกอบการ

   บัญชีเงินฝากร่วมลงทุนประเภทนี้เรียกว่า “มุฏอรอบะฮฺ” เมื่อธนาคารนำเงินลงทุนของผู้ฝากไปลงทุนร่วมกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการใด ธนาคารจะใช้วิธีการเดียวกันนี้

    

   การหารายได้ของธนาคาร

   เนื่องจากธนาคารอิสลามไม่สามารถหารายได้จากการปล่อยเงินกู้ เพื่อเอาดอกเบี้ยได้ แต่ธนาคารอิสลามก็สามารถหาเงินได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

   1. การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆเช่น ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน และอื่นๆ

   2. การเช่า,การเช่าซื้อ

   3. การซื้อขายสินค้า รถยนต์ บ้าน ที่ดิน

   4. การร่วมลงทุนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

       4.1 แบบมุฏอรอบะฮฺ คือ การร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการบนพื้นฐานของการแบ่งกำไร/ขาดทุนร่วมกันในสัด ส่วนและเวลาที่กำหนดไว้ ในการลงทุนด้วยวิธีนี้ ธนาคารจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงาน

       4.2 แบบมุชารอกะฮฺ คือ การร่วมลงทุนโดยผู้ร่วมลงทุนแต่ละฝ่ายนำเงินทุน หรือทรัพย์สิน หรือแม้แต่ชื่อเสียงของตนเองมาร่วมลงทุนในกิจการหนึ่งกิจการใด และตกลงร่วมกันว่าจะรับผิดชอบในกำไร และขาดทุนร่วมกันตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้เป็นที่ชัดเจน ในการลงทุนประเภทนี้ ธนาคารในฐานะผู้ร่วมลงทุนสามารถที่จะเข้าไปบริหารงานด้วยโดยตรง หรือจะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปก็ได้
   
   http://www.alisuasaming.com/index.php/article/lawofislam/1670-lawofislam025-                                                                  
            

               จากจุดเริ่มต้น...

            

               
               แนวคิดในการจัดตั้งธนาคารอิสลามได้ริเริ่มขึ้นจากความต้องการ
               ของชาวมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
               เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวมุสลิมที่ดำเนินชีวิต
               ตามหลักการอิสลาม โดยในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลจึงผลักดันให้
               ธนาคารอิสลามเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการ
               สำหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตาม
               หลักการอิสลาม

            

               แต่ด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่จะให้ธนาคารอิสลามถูกจัดตั้งขึ้น
               อย่างเป็นเอกเทศและถูกต้องตามกฎหมายจึงได้มอบหมายให้
               กระทรวงการคลัง จัดเตรียมพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม
               แห่งประเทศไทย นำเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาผ่านออกมา
               เป็นกฎหมายและสำเร็จในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2545
               

         
                         ธนาคารอิสลาม ธนาคารของคุณ...
            
            
            จากความมุ่งหวังของชาวไทยมุสลิมในระยะแรกของการดำเนินการ
            ของธนาคารอิสลาม ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป้าหมายชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะ
            อย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ แต่ธนาคารตระหนักเสมอว่าบริการตามแนว
            ทางอิสลาม สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปได้
            โดยไม่จำกัดให้อยู่เพียงในระบบธนาคารกระแสหลักซึ่งอิงกับระบบดอกเบี้ย ธนาคารจึงมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ทันสมัย และให้บริการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้หลักคุณธรรมที่ใส่ใจ ห่วงใยทุกกลุ่มสังคม เคร่งครัดในหลักศาสนาอิสลาม ยึดมั่นในสัญญาที่ตกลง และบริหารงานด้วยความ โปร่งใส ด้วยเหตุนี้ธนาคารอิสลาม จึงเป็นธนาคารที่แตกต่างและ ทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ปัจจุบันธนาคารอิสลามมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีสาขา 58 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาค
            

               เติบโตอย่างมั่นคง...
               
               
               “ธนาคารอิสลาม” จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 โดยมีสำนักงานใหญ่และสาขาแห่งแรกอยู่ที่คลองตัน จากนั้นก็เริ่มทยอยเปิดสาขาในกรุงเทพฯและพื้นที่ภาคใต้ จนกระทั่งสิ้นปี พ.ศ. 2548 ธนาคาอิสลามมีสาขารวมทั้งสิ้น 9 สาขา
การดำเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามขยายอย่างต่อเนื่อง ต่อมาธนาคารได้ดำเนินการตามนโยบายการควบรวมกิจการของกระทรวงการคลัง โดยการซื้อกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และได้มีพิธีลงนามสัญญาโอนกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ส่งผลให้ธนาคารอิสลามมีสาขาเพิ่มขึ้นอีก 18 สาขา เป็น 27 สาขาและเพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากคลองตัน มาที่อาคาร คิวเฮ้าส์ อโศก ในเดือนสิงหาคม
               
               
               http://www.ibank.co.th/2010/th/about/about_detail.aspx?ID=1

         


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service