Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - แนวคิดเชิงซูฟีของกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => องค์กร มุสลิมในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 13, 2011, 06:32:22 pm


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: แนวคิดเชิงซูฟีของกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 13, 2011, 06:32:22 pm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
            ชื่อเรื่อง/Title            แนวคิดเชิงซูฟีของกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / The Concept of Sufi in Da
                            บทคัดย่อ/Abstract                การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาประวัติและการวิวัฒนาการของแนวคิดซูฟี และแนวิคดเชิงซูฟีของกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดเอกสารและการบรรยายเป็นสำคัญ ร่วมกับการใช้วิธีการสังเกต
                ผลการวิจัยพบว่า คำว่า "ซูฟี" เป็นคำที่กำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 2 ของฮฺจญฺเราะฮฺศักราชอันเป็นยุควิกฤตในสังคมมุสลิม สภาพดังกล่าวทำให้นักซูฟีมีแนวคิดของตนเองเป็นหลักจากนั้นแนวคิดซูฟีก็ได้วิวัฒนาการขึ้นตามลำดับจนนักซูฟีได้แพร่หลายไปทั่วโลกมุสลิมในนามของตอรีเกาะฮฺที่หลากหลาย
                การวิวัฒนการและการแพร่กระจายของนักซูฟีทำให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างกัน แต่นักซูฟียังมีแนวคิดและทฤษฎีหลักที่สำคัญ เช่น เตาฮีดและมะอฺรีฟะฮฺ มุจาฮะดะฮฺ อัสสิยาฮะ ฮฺวัดดะวะฮฺ ซิกรุลลอฮฺ ซูฮดฺ ตะวักกุ้ล
                คำว่า "ดะวะฮฺตับลีฆ" เป็นคำที่เริ่มใช้โดยท่านเมาลานาอิลยาสผู้ก่อตั้งกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆอันหมายถึงกลุ่มทีทำงานเชิญชวนมวลมนุษย์สู่พระองค์อัลลอฮฺ และเผยแผ่สารของพระองค์อีกด้วย กลุ่มดะวะฮฺตับลีฆเกิดขึ้นครั้งแรกในเขตเมวาต ประเทศอินเดีย เมื่อปี พ.ศ.2477 โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการมุสลิมดิวบานที่ได้รับแนวคิดซูฟีจากตอรีเกาะฮฺกอดิริยะฮฺ ชิชติยะฮฺและนักชบันดียะฮฺ ผ่านท่าน ซาฮฺวลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวี และโรงเรียนดารุลอุลูม ณ เมืองดิวบาน จากนั้นกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆก็ได้แพร่หลายสู่ประเทศต่างๆมากมาย ในปี พ.ศ.2508 กลุ่มดะวะฮฺตับลีฆก็เริ่มเข้าสู่จังหวัดนราธิวาส และในปี พ.ศ.2536 กลุ่มดะวะฮฺตับลีฆก็ได้สร้างมัสยิด อัลนูร-ศูนย์มัรกัสกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา
                ในเมื่อกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆเป็นองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้น จากความรู้และประสบการณ์นักวิชาการมุสลิมดิวบานที่ยึดมั่นกับแนวคิดซูฟีทำให้กลุ่มดะวะฮฺตับลีฆ ในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยได้รับแนวคิดซูฟีดังกล่าว โดยเฉพาะแนวคิดของท่านซาฮฺวลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวี /
                            ผู้ทำ/Author                                                                                                                                                                                                                  
                        Name                        มะสาการี อาแด
                        Organization                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
         
                            เนื้อหา/Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                        หน้าปก
                        บทคัดย่อ
                        กิตติกรรมประกาศ
                        สารบัญ
                        บทที่ 1 บทนำ
                        บทที่ 2 ความหมาย ประวัติและแนวคิดซูฟี...
                        บทที่ 3 กลุ่มดะวะฮฺตับลีฆกับแนวคิดซูฟี...
                        บทที่ 4 วิเคราะห์แนวคิดเชิงซูฟี...
                        บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
                        บรรณานุกรม
                        ภาคผนวก
         
                            กลุ่มหัวเรื่อง:            ด้านศาสนา
            --ประวัติศาสนา
                            Contributor:                                                                                                                                                                                                                  
                        Name:                        หะสัน หมัดหมาน
                        Roles:                        ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
         
                            Publisher:                                                                                                                                                                                                                                                            
                        Name                        :                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
                        Address                        :                        ปัตตานี (Pattani)
         
                            Year:            2543
                            Type:            วิทยานิพนธ์/THESES
                            Copyrights :             
                            Counter :            1107
            คัดลอกจาก  
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=117


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service