Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => มัสยิดในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ พฤษภาคม 19, 2012, 12:28:22 pm


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ พฤษภาคม 19, 2012, 12:28:22 pm
ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่


เรียนท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ

กระผมอยากทราบว่า

ผู้สมัคร สส.จังหวัดหนึ่ง ในขณะยื่นใบสมัครเป็น สส.นั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวนี้เป็นตำแหน่งที่มีระบุไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 มาตรา 30 วรรคท้าย  กระผมได้อ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543ได้ให้คำนิยาม"เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ"หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีสถานะ ตำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานทำนองเดียวกันกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย
2.มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ
3.อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ
4.มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามกฎหมาย

        ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนี้เขาบอกว่าตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เพราะในการใช้อำนาจหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่จะต้องเป็นมติของคณะกรรมการ แต่ละคนไม่สามารถใช้อำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยตนเองตามลำพัง  ผมเลยมีข้อข้องใจว่า ถ้าเป็นตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งแม้จะเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดด้วย แต่ก็มีตำแหน่งเฉพาะตัวที่ใช้อำนาจตามกฎหมายได้โดยลำพัง  เมื่อเทียบกับคำนิยามเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐแล้ว  

       ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นเป็นตำแหน่งที่ระบุไว้ใน พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 มาตรา 30 วรรคท้าย มีการประกาศการแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา, มีอำนาจหน้าที่เฉพาะตัวที่กฎหมายให้อำนาจในการเป็นประธานการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทั่วจังหวัดเพื่อคัดเลือกตามระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจกฎหมาย (ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฯ ออกโดยอาศัยอำนาจกฎหมาย),

        มีอำนาจหน้าที่ประจำตามที่กฎหมายบัญญัติ คือดำเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในระหว่างที่ตนมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี (กรรมการอิสลามประจำมัสยิดจะมีวาระ 4 ปี และหมดวาระไม่พร้อมกัน จังหวัดใหญ่ๆ มีหลายร้อยมัสยิด จึงต้องมีการคัดเลือกกันทั้งปี ) ,การปฏิบัติหน้าที่ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ตามมาตรา 5 คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฯ และได้รับค่าตอบแทนจากรัฐตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  

กระผมจึงอยากทราบว่า

1.ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตามพรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ครับ

2.จากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 นี้ ถ้าเป็นการทำงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ที่ทำผิดระเบียบหรือกฎหมายในหน้าที่ของตน  จะถือว่าเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่  ครับ

3.เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ถ้าหากปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จะมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือไม่ครับ

4.การขอถอดถอน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขาดคุณสมบัติ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ
ชาวไทยมุสลิม


---------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ

ยยย

เรียน คนไทยมุสลิม

1. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะเป็นเรื่องทางศาสนาไม่เกี่ยวกับอำนาจรัฐ
2. ไม่ถือ
3. มี
4. ถ้าเป็นเรื่องของคุณสมบัติก็ต้องให้สมาชิกด้วยกันเองเข้าชื่อ หรือให้ กกต.เป็นผุ้ตรวจสอบและร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย


   มีชัย ฤชุพันธุ์
   16 มิถุนายน 2551

   
   จาก
http://www.meechaithailand.com/ver1/?module=4&cateid=01&action=view&id=028664


หัวข้อ: Re: ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: seiha ที่ ธันวาคม 08, 2015, 11:16:56 am
  ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน

คาสิโนออนไลน์ ในรูปแบบใหม่ล่าสุดจาก ปอยเปต คาสิโน รีสอร์ท ได้ที่นี่ https://www.royal-1688.net


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service