Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อชุมชน

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => มัสยิดในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ พฤษภาคม 20, 2012, 10:06:06 pm


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อชุมชน
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ พฤษภาคม 20, 2012, 10:06:06 pm
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อชุมชน

   
   

       

                                                
               

                  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อชุมชน
                  ตามนัยยะแห่งอัลกุรอานและพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
                  พ.ศ. 2540

               

                  
                  นิยามแห่งมัสยิด
                          มัสยิดมาจากภาษาอาหรับมีความหมายตามรากศัพท์ คือ สถานที่สำหรับซุหยูด ส่วนซุหยูด หมายถึง การวางหน้าผากแนบพื้น. (ลิซาน อัลอรับ)
                          อย่างไรก็ตามความในบริบททางศาสนาของมัสยิด คือ สถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับการละหมาดห้าเวลาอย่างถาวร (ศ.ดร.ซัยด์ อับดุลการีม อัซซัยด์ 2001 น.16)
                          ความหมายในบริบททางศาสนาของมัสยิดดังที่กล่าวมาสอดคล้องกับความหมายของมัสยิดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ซึ่งระบุว่า “มัสยิด หมายความว่า สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจ โดยจะต้องมีละหมาดวันศุกร์เป็นปกติและเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม”
                          โดยปกติการละหมาดวันศุกร์จะทำในสถานที่ซึ่งไม่มีการละหมาดห้าเวลาเป็นประจำไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนการระบุให้มัสยิดเป็นสถานที่สอนศาสนาก็เป็นการระบุถึงหน้าที่อย่างหนึ่งของมัสยิด ซึ่งจะได้กล่าวในลำดับต่อไป
                  
                  สถานะของมัสยิดในชุมชนมุสลิม
                          สิ่งหนึ่งที่บุคคลทั่วไปสังเกตได้ชัดเจนก็คือชุมชนมุสลิมทุกแห่งจะต้องมีมัสยิดอย่างน้อยหนึ่งหลังตั้งอยู่ และส่วนใหญ่ก็มักตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ามัสยิดทรงความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารชุมชนนั้น ๆ
                          ความสำคัญของมันยิดปรากฎชัดนับเนื่องแต่ยุคของบรมศาสดามุหัมมัด (ซ็อลฯ) มาแล้ว เมื่อครั้งที่ท่านเดินทางถึงนครมดีนะฮ์ในปี ฮ.ศ. 1/ค.ศ. 622 สิ่งแรกที่ท่านลงมือทำในการสถาปนาสังคมแบบอิสลามก็คือการก่อสร้างมัสยิดที่เรียกกันว่า มัสยิดนะบะวีย์ ซึ่งถือเป็นศูนย์บัญชาการของทุกเรื่องราวที่ทรงความสำคัญต่อสังคมมดีนะฮ์ในยุคนั้น
                          พันธกิจของมัสยิดนั้นถือเป็นดัชนีชี้วัดการดำรงอยู่ของสังคมมุสลิม การสร้างความรุ่งเรืองแก่มัสยิดจึงนับเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วย เหตุนี้เราจึงพบว่าอัลกุรอานได้จัดให้การบำรุงรักษา เอาใจใส่ และ ปฏิบัติตามพันธกิจแห่งมัสยิด เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาที่บุคคลมีต่อองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งนี้ตามนัยยะแห่งซูรอฮ์ อัต เตาบะฮ์ อายะฮ์ที่ 18 ความว่า “อันผู้ที่จะสร้างความรุ่งเรืองแก่มัสยิด ก็มีแต่ผู้ซึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์และต่อวันอาคิรอฮ์ ดำรงละหมาด จ่ายซะกาต และไม่กริ่งเกรงสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ทั้น คนเหล่านี้ต่างหากที่จะเป็นผู้ได้รับทางนำ” 
                  
                          บรมศาสดามุหัมมัด (ซ็อลฯ) เองก็รณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างมัสยิด โดยท่านบอกว่าผู้ใดที่ก่อสร้างมัสยิดหนึ่งหลังโดยมุ่งหวังในอัลลอฮ์เจ้า พระองค์จะทรงก่อสร้างที่พำนักในเขาดุจเดียวกันในสรวงสวรรค์ (หะดีษรายงานโดยบุคอรีย์และมุสลิม)
                          ที่เป็นเช่นนั้นเพราะนับแต่อดีตกาลมัสยิดมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การสร้างวีรชนผู้ยึดมั่นในอัลลอฮ์ ศรัทธาต่อวิถีชีวิตในท่วงทำนองที่พระองค์ทรงกำหนด เสียสละ และไม่เห็นการค้าพาณิชย์ ยิ่งใหญ่กว่าการเข้าเฝ้าพระองค์
                        “ในอาคารที่ซึ่งองค์อัลลอฮ์ทรงอนุญาตให้ยกขึ้น และมีการกล่าวถึงพระนามแห่งพระองค์อยู่ในนั้น ประดาบุรุษต่างพากันสดุดีพระเกียรติคุณแห่งพระองค์ เป็นบุรุษผู้ซึ่งการค้าและการพาณิชย์ไม่ได้ทำให้พวกเขาหลงลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์ ไม่ลืมการละหมาดและการจ่ายซะกาต พวกเขาหวั่นเกรงวันหนึ่ง วันซึ่งหัวใจและสายตาจะพลิกกลับ” (อัน นูร น.36-37)
                  
                          ในความเป็นจริงการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงแก่ชุมชนหรือสังคมหนึ่ง ๆ ไม่อาจขาดบุคคล
                  ประเภทที่อัลกุรอานกล่าวถึงข้างต้นได้และเมื่อคนเหล่านั้นเป็นผลผลิตของมัสยิด มัสยิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจดูดายในสังคมมุสลิม
                          ด้วยสถานะอันสูงส่งข้างต้น ทำให้เป็นสถานที่ซึ่งจำเป็นต้องเคารพและให้เกียรติยิ่งกว่าสถานที่อื่นใด นี่คือพื้นที่ซึ่งองค์อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยยิ่งกว่าพื้นที่ไหน ๆ เป็นเวทีแห่งความคิดและวิทยาการ อีกทั้งยังเป็นาถนอันก่อเกิดสายใยรักและความผูกพันของผู้คนเนื่องจากที่นี่คือสภาของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของสังคม
                          ดังนั้น บุคคลจึงไม่ควรนำสิ่งอันไม่พึงปรารถนาย่างการายเข้าใกล้มัสยิด แม้กระทั่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นกระเทียม “ใครที่รับประทานต้นไม้นี้ (กระเทียม) ก็ขอจงอย่าเข้าใกล้เราขณะอยู่ในมัสยิด” (หะดีษรายงานโดยบุคอรีย์และมุสลิม) สิ่งที่มุสลิมพึงปฏิบัติคือประดับตนเองด้วยสิ่งดีที่สุดมีอยู่ยามเมื่อจะไปมัสยิด
                  
                  “ลูกหลานอาดัมเอย พวกเจ้าจงใช้เครื่องประดับ ณ ทุก ๆ มัสยิด” (อัลกุรอาน อัลอะรอฟ : 31)
                  
                          และเมื่อกลับจากเดินทางไกลจุดแรกที่ควรแวะก็คือมัสยิด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งอัลลอฮ์ที่ทรงอำนวยให้การเดินทางกลับมีสวัสดิภาพและเริ่มต้นกิจกรรมที่ดีอีกครั้ง ณ พระราชฐานของอัลลฮ์แห่งนี้
                  
                  พันธกิจของผู้บริหารมัสยิดต่อชุมชน
                  
                  - พันธกิจตามนัยยะแห่งอัลกุรอาน
                  
                          พิจารณาจากสถานะและบทบาทของมัสยิดนับเนื่องแต่สมัยของบรมศาสดา (ซ็อลฯ) แล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าผู้บริหารมัสยิดอยู่ในตำแหน่งผู้สืบทอดภารกิจแห่งบรมศาสดาในขอบเขตบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบ เป็นภารกิจที่อิหม่ามอัล มาวัรดีระบุไว้ว่าหมายถึง “การพิทักษ์ปกป้องศาสนาและดำเนินนโยบายทางโลก” (อัลมาวัรดี )
                          ศาสนาดำรงอยู่ได้ก็ด้วยศาสนิกนั้น ๆ ปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ศาสนบัญญัติ การนับถือศาสนาจะหาค่ามิได้ หากบุคคลมีศาสนาแค่ริมฝีปาก แต่วิถีชีวิตกลับสวนทางกับหลักธรรมคำสอน การพิทักษ์ปกป้องศาสนาในทางปฏิบัติจึงเป็นการบริหารสังคมให้ผู้คนดำรงตนอยู่ในกรอบกติกาแห่งศีลธรรมจรรยาตามที่ศาสนาพร่ำสอน
                          เป็นเช่นนี้เองมัสยิดจึงดำรงอยู่ในฐานะศูนย์กลางของชุมชนทั้งในแง่ศาสนาและการบริหาร ซึ่งบทบาทดังกล่าวจะสัมฤทธิผลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารที่มีอิหม่ามเป็นหัวหน้าคณะเป็นสำคัญ ยิ่งการบริหารมัสยิดบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้นเท่าใด ความเข้มแข็งของชุมชนก็ยิ่งเพิ่มเป็นเงาตามตัว ในทางกลับกันยิ่งมัสยิดถูกปล่อยวางบทบาทมากเท่าใด ชุมชนก็จะประสบกับความอ่อนแอมากขึ้นเท่านั้น
                          อัลกุรอานกำหนดคุณลักษระของผู้ที่จะสร้างความรุ่งเรืองแก่มัสยิดไว้ 4 ประการ ตามนัยยะที่ปรากฎในอายะฮ์ที่ 18 แห่งซูรอฮัตเตาบะฮ์
                  
                  “อันผู้ที่จะสร้างความรุ่งเรืองแก่มัสยิดแห่งอัลลอฮ์ได้ก็มีแต่ผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์และวันสิ้นโลก ดำรงการละหมาด จ่ายซะกาตและไม่กริ่งเกรงสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น...”
                  
                         มิต้องสงสัยว่าการกำหนดคุณลักษณะเช่นนี้เป็นการชี้นำผู้บริหารมัสยิดไปในตัวด้วยว่าภารกิจของพวกเขาก็คือ
                  
                  1) การสร้างชุมชนที่เติบโตจากรากอุดมการณ์เตาฮีด
                  2) ดำรงไว้ซึ่งละหมาด
                  3) มีการจัดระบบซะกาต
                  4) บริหารกิจการต่าง ๆ ตามบัญญัติอิสลามโดยไม่หวั่นเกรงสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ (ซุฮาฯ) เท่านั้น

               
               

                  โดย  ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ  
                  หัวหน้าศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้
                  หัวหน้าฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
                  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

            
http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=41982428


หัวข้อ: good skills to list in resume
เริ่มหัวข้อโดย: BrantDuse ที่ เมษายน 15, 2021, 08:34:40 pm
March 2021 Parker Porter from New Braunfels was looking for good skills to list in resume  Shelby Edwards found the answer to a search query good skills to list in resume    good skills to list in resume (https://essayerudite.com)   (http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg) (https://essayerudite.com)                                essays on the iliad for freefrog face and the three boys book report, essay on christian leadershipexpected essay topics for xat 2012free general resume builderessay about haters. fashion designer portfolio resume (http://respawn.sidewinder42.de/index.php?topic=1037.new#new) general resume qualifications examples, good skills to list in resume essay writing my dream holiday. global environmental problems essaysessays on against abortiongood reflective essay topics. free persuasive essay examples for college fractal image compression thesis. gap in resume husband triplets. essay's on south korea laws and punishment (https://www.remedyspot.com/content/topic/1239263-is-this-a-case-of-lack-of-strong-nerves-not-sure-but-need-help/page/34/#comment-13140276), example of pharmacy internship resumeessays on yoga benefitsgoing rate editing dissertationsgoogle labs research papershacu internship essay. free 1st grade writing homework frontier thesis lesson plans! example of a retail salesperson resume buy an essay (https://essayerudite.com/buy-essays-online/), free no-charge cause and effect essaysfree resume templates social servicesformat for persuasive essay outlinesgovernment class essay? essay on religions, essay on hard work and will power leads to success. essay gambling addictionessay free friendshipfunctional resume what is itessay writing non traditional sources. essay writting skills (http://www.originsbibleinsights.com/index.php?/topic/1-welcome/&page=154#comment-3923) free essay on my first day at school. free samples of term paper, good skills to list in resume essay fourth grader write. essay on women playing mariachi musicessays on julius caesar. essay points on sat write my essay (https://korgyamaha.com/member.php?action=profile&uid=520) gcse geography course workfree examples social work dissertations. essay on alcohol and drug addiction format of a research proposal in apa (http://hefeiexpat.com/forum/index.php/topic,784023.new.html#new), essay about exellenceessay writing on social media. essay on the vietnam war memorial, harvard style referencing example essay. essay grading softwaregcse design technology courseworkfree download latest resume formats https://essayerudite.com/write-my-essay/ good skills to list in resume and essay format example kids, essays on organizational behaviour. essay on health is wealthfree essay on capital punishment in india. essay mini bin bin, write my essay (https://essayerudite.com/write-my-essay/), essay questions for romeo and juliet act 3


หัวข้อ: phd thesis in development
เริ่มหัวข้อโดย: Derikmof ที่ เมษายน 28, 2021, 01:03:02 am
Andy Lloyd from Malden was looking for phd thesis in development  Efrain Bell found the answer to a search query phd thesis in development    phd thesis in development (https://essayerudite.com)    (http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg) (https://essayerudite.com)                             personal essay on moralspersuasive essay on note takingpopular analysis essay editor sites caorder health letter, marine mammal trainer cover letterletter of inquiry resumepopular bibliography writing website usamail clerk resume example sampleloss prevention resume. outline literature review research (http://hirose-ryoko.com/cgi/yybbs/yybbs.cgi?list=thread) meat processing company business plan bundle, phd thesis in development mother earth essay. maa hindi essayonline marketing business planmovie rental business planpopular analysis essay writing for hire us. pay to get cheap dissertation methodology online office services assistant resume. popular dissertation conclusion editing site online. mba project management dissertation topics (http://alwasa6h.com/vb/showthread.php?p=209134&posted=1#post209134), pay to do zoology admission paperline cook job resume samplepolitical canvasser resumenew nursing grad resumeno child left behind persuasive essay. lockheed martin resume submission objectives for resume for software freshers! mail clerk duties resume correct my essay (https://essayerudite.com/write-essay-for-me/), literary exploration essay definitionmiddle school lessons on persusasive essaysorwellian society essaypay to get tourism biographypopular creative writing writer website? pay to get health term paper, popular course work writing for hire for collegemethodologie dissertation philosophienvocc business planpay for best personal essay on lincolnpaper writing service. popular custom essay on hacking. popular college ess (http://funky.kir.jp/dames/c-board.cgi?cmd=one;no=4490493;id=) pay for best reportpopular cv proofreading sites gb. mechanical technician resume, phd thesis in development opposing affirmative action essay. our school essay in englishnew graduate registered nurse resume sample. pay for geology home work writing services (https://essayerudite.com) phd dissertation daniela baroffio usc. pay for cheap phd essay on hillary popular biography ghostwriting for hire (https://megroup-3.jp/sale/form.php), persuasive essay intro paragraph examplepay to do chemistry annotated bibliographyorder management curriculum vitae. making research paper, pay to write professional creative essay on usa. music dissertations in progress https://essayerudite.com phd thesis in development and magical realism thesis, michelangelos david essay s filmbay academia 08 rtf. on being a cripple by nancy mairs thesispay to do education research proposal. personal resume examples, narrative essay topics (https://essayerudite.com/narrative-essay-topics/), popular article writer for hire for phd


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service