Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
กระทู้ล่าสุดของ: abuamen
ข่าว: เวทีสำหรับพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่ ภาคเหนือ หรือผู้ที่สนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอ เรื่องราว ข่าวสาร สาระความรู้ ภาพถ่ายให้กับคน บ้านเฮา สมัครง่าย ใช้งานได้เลย ร่วมเป็นเพื่อนกับเรา คลิกลงทะเบียนเลย


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.

  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 60
1  ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม / ข่าวสาร วิถีมุสลิมในเชียงใหม่ และภาคเหนือ / ผลักดันให้เกิดกองทุนภาคประชาสังคม มาร่วมกันลงชื่อ 1 ล้านรายชื่อ เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 09:41:03 pm
ปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลัง ผลักดันให้เกิดกองทุนภาคประชาสังคม
มาร่วมกันลงชื่อ 1 ล้านรายชื่อ สนับสนุนให้เกิดกองทุนภาคประชาสังคม

วว

ปัญหาสังคมในปัจจุบันเป็นปัญหาซับซ้อน โดยเฉพาะปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม ซึ่งถ้าแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมนี้ไม่ได้ ก็จะแก้ไขปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปไม่ได้ และส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย
กองทุนภาคประชาสังคมจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆที่รวมตัวกัน ซึ่งเรียกว่า “ภาคประชาสังคม” ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

เน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา เพื่อร่วมกันสร้างสังคมใหม่ที่ “อยู่เย็นเป็นสุข” สำหรับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

ประโยชน์สำคัญจากกองทุนภาคประชาสังคม
•         ประชาชนทุกคน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ผ่านการรวมกลุ่มจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอนาคตของชุมชนท้องถิ่นตนเอง
•         ประชาชนทุกกลุ่ม ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง เยียวยา และแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทและลักษณะเฉพาะของความเป็นประชากรของกลุ่มตนเอง

ที่ผ่านมาแม้ว่าประเทศไทยจะมีงบประมาณด้านการพัฒนาสังคมผ่านกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แต่ก็เป็นงบประมาณแผ่นดินที่อิงอยู่กับรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้ต้องการทำงานเพื่อสังคม มีระเบียบและขั้นตอนที่เข้าถึงยาก ใช้ระยะเวลาดำเนินการนานกว่า 1 ปี

อีกทั้งที่ผ่านมาองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรชุมชน ไม่ว่าจะทำงานได้ดีสักเพียงใด ก็ย่อมมักจะพึ่งพารายได้จากแหล่งทุนให้เปล่าทั้งหลายทั้งจากรัฐและเอกชน ซึ่งมีความเสี่ยงมากเพราะแหล่งทุนต่างๆ ก็มักจะเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปลี่ยนนโยบายต่างๆอยู่ตลอด รวมถึงยังเปลี่ยนประเด็นที่ให้ความสนับสนุนอีกด้วย ทำให้ไม่เกิดความยั่งยืนในการทำงาน

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกองทุนที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ไม่กระทบกระเทือนงบประมาณด้านสังคมของรัฐบาล และแก้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ในการที่จะนำมาใช้เพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้, ลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน, ลดช่องว่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง, ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กองทุนภาคประชาสังคมนี้จะก่อตั้งจากรายได้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสลากฯแสวงหารายได้จากการจำหน่ายสลากเป็นหลัก แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม ต่างจากการจำหน่ายสลากในต่างประเทศที่มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดสรรเงินรายได้ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  เช่น ที่ประเทศอังกฤษ รายได้จากการขายล็อตเตอรี่ส่วนใหญ่เป็นเงินที่มาจากคนที่มีรายได้น้อยจึงควรจัดสรรกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนที่เป็นผู้ซื้อล็อตเตอรี่ในด้านต่างๆ เป็นต้น

ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จะอยู่ในเมืองหรือชนบท จะเป็นชาวบ้านธรรมดา เป็นชาวนาชาวไร่ เป็นพี่น้องแรงงาน หรือเป็นข้าราชการ ก็สามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดกองทุนภาคประชาสังคมนี้ได้ โดยร่วมลงลายมือชื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนภาคประชาสังคม จำนวน 1 ล้านรายชื่อ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกฎหมายฉบับนี้ในเร็ววัน

กองทุนภาคประชาสังคม
เครื่องมือสำคัญในการทำให้คนทุกคนเกิด “สำนึกพลเมือง”
จากเดิมที่เคยตั้งรับ มาสู่ทิศทางการพึ่งตนเอง และกำหนดอนาคตตนเอง
2  ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม / แจ้งข่าว ความเคลื่อนไหว มุสลิมทุกภาค / เวทีราชดำเนิน ประกาศเดินหน้าอารยะขัดขืน 4 แนวทาง เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 03:25:51 pm
ม็อบราชดำเนิน เดินหน้าอารยะขัดขืน

ยยย

   
      คุณสุบงกช สุขแก้ว รายงานสดจากเวทีการชุมนุมราชดำเนิน วันนี้เป็นวันแรก ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หรือเวทีราชดำเนิน ประกาศเดินหน้าอารยะขัดขืน 4 แนวทาง ซึ่งแกนนำเปิดเผยว่าอารยะขัดขืน เป็นการดำเนินภายใต้กฎหมาย และเตรียมประเมินยกระดับอีกครั้งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 

   13 พฤศจิกายน 2556
   http://shows.voicetv.co.th/voice-news/87887.html

3  ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม / ข่าวสาร วิถีมุสลิมในเชียงใหม่ และภาคเหนือ / สสม. รับสมัครเข้าหน้า วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครด่วน เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 03:07:37 pm
รับสมัครพนักงาน
คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
• สามารถใช้โปรแกรม MS-Office
• มีความเข้าใจในการใช้งาน Social network
• สามารถใช้โปรแกรม SPSS หรือโปรแกรมอื่นในลักษณะเดียวกันจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-6193-4


ยยย
4  ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม / ข่าวสาร วิถีมุสลิมในเชียงใหม่ และภาคเหนือ / ธงชัย กันพันธ์ ผอ.โรงเรียนผู้นำ สสม. จัดอบรมมุสลิมมะฮฺต้นแบบ ที่ ทรัพย์เจริญ กทม เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 10:19:04 am
ธงชัย กันพันธ์ ผอ.โรงเรียนผู้นำ สสม. จัดอบรมมุสลิมมะฮฺต้นแบบ ที่ ทรัพย์เจริญ กทม

ยยน


โรงเรียน  ผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ได้จัดอบรมโครงการอบรมมุสลิมะฮฺต้นแบบ รุ่นที่8 มีมุสลิมมะเข้าร่วมอบรม ทั่วประเทศ จำนวน 37 ท่าน มีวิทยากร จากหลากหลายอาชีพ มาให้ความรู้ อาทิ อ.บรรจง บินกาซัน ผศ. ดร.สวานา พรพัฒน์กุล และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน มี รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสตร์ เปิดการอบรมหลักสูตร โดย นายธงชัย กันพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้นำฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 -12 พ.ย. 56 ณ ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์ รีสอร์ต หนองจอก กรุงเทพฯ

ppp
รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสตร์  ประธานมูลนิธิ สสม. เปิด อบรมมุสลิมมะฮฺต้นแบบ

ppp

               นนน ooo              ooo ooo
               ppp ppp


ppp

สำนักข่าวมุสลิมเชียงใหม่
ชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือเชียงใหม่
5  ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม / ข่าวสาร วิถีมุสลิมในเชียงใหม่ และภาคเหนือ / ชาวแม่สอด ฮือ!ต้านนิรโทษ เดินเท้า ถือป้ายค้านทั่วเมือง ซัดรัฐบาลไม่ดูตัวเอง เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2013, 03:25:16 pm
คนชายแดนแม่สอด รวมตัวเป่านกหวีดต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษสุดซอย นัดชุมนุมทุกวันจนกว่าจะคว่ำกฎหมายล้างผิดคนโกงได้

pp

       
       เย็นวันนี้(4 พ.ย.) ชาวอ.แม่สอด จ.ตาก ที่นัดหมายกันผ่าน FACE BOOK ได้เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคม ถนนประสาทวิถี เขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อแสดงพลังต่อต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยมีการปราศรัยโจมตีรัฐบาล พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ลงชื่อต่อต้านพ.ร.บ.ดังกล่าว
       
       ซึ่งผู้ชุมนุมได้พร้อมใจกันชเป่านกหวีดตลอดเวลา เพื่อปลุกให้ประชาชนออกมาร่วมชุมชนต่อต้านการออกกฎหมายล้างผิดของรัฐบาล ครั้งนี้ด้วย
       
       น.ส.ณิชชา ธงธวัช แกนนำชาว FACE BOOK แม่สอด และแกนนำผู้ชุมนุมต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม กล่าวว่า พวกเราต้องการแสดงออกว่า เราไม่ต้องการ พ.ร.บ.ที่ไม่ถูกต้อง เป็นกฎหมายที่ไม่มีในโลก พวกเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่การออกมาชุมนุมครั้งนี้ เพื่อแสดงพลังคนไทยที่ไม่ต้องการพ.ร.บ.นิรโทษกรรมล้างโทษให้คนผิด และเราจะมารวมตัวแสดงพลังกันทุกวัน จนกว่าจะคว่ำพ.ร.บ.นี้ได้

ppp

ppp


ภาพและข่าวจาก

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000137577

ข่าวจากhttp://www.matichon.co.th

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ว่า   ชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวนกว่า 300 คน ได้ขี่จักรยานยนต์และเดินเท้า โดยใช้ป้ายต่างๆ ที่มีข้อความต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมไปรอบเมืองแม่สอด จากถนนประสาทวิถี ไปยังถนนอินทรคีรี และไปรวมตัวกันที่หน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคม เขตเทศบาลนครแม่สอด จากนั้นจึงผลัดกันใช้เครื่องขยายเสียงกล่าวโจมตีไม่รับพ.ร.บ.นิรโทษกรรม และตอบโต้รัฐมนตรี ของรัฐบาล ที่ระบุกลุ่มต่อต้านออกมาเพราะตามกระแส  และมีฝ่ายค้านอยู่เบื้องหลัง  รวมถึงมีแต่กลุ่มหน้าเดิมๆว่า มีแต่เอาเรื่องเก่ามาพูด แต่ไม่ดูฝ่ายรัฐบาลเอง ทำถูกต้องหรือไม่ ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้กับคนที่ทุจริตคอรัปชั่นอย่าง ประเทศไทย ที่รัฐบาลประกาศต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แต่มาสนับสนุนให้คนผิดพ้นผิด

คัดลอกจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1383798374&grpid=03&catid&subcatid
6  สุขภาพ ภูมิปัญญา ไอที สาระประโยชน์ / เรื่องกฏหมายชาวบ้าน กฏหมายใกล้ตัว / กรณีศึกษา 'สตาร์บัค' เชือด 'สตาร์บัง' กับข้อกฎหมายควรรู้ โดย รศ.จรัญ ภักดีธนากุล เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 08:50:20 pm

   กรณีศึกษา 'สตาร์บัค' เชือด 'สตาร์บัง' กับข้อกฎหมายควรรู้ โดย รศ.จรัญ ภักดีธนากุล

นนน
ภาพ จากอินเตอร์เน็ต  drama-addict.com
    
By Modern Radio - FM 96.5 | 31 ต.ค. 2556

หากใครผ่านไป ผ่านมา แถวถนนพระอาทิตย์ บริเวณหน้าบ้านพระอาทิตย์ หากสังเกตร้านกาแฟรถเข็นที่คนขายหน้าตาเหมือนอาบังคนหนึ่ง แหงนมองโลโก้หน้าร้านปรากฏชื่อ สตาร์บัง หลายคนอมยิ้มและนึกไปถึงกาแฟยี่ห้อดัง สตาร์บัค แล้วจู่ๆ วันหนึ่งมีข่าวบอกว่า สตาร์บังถูกฟ้องโดยร้านกาแฟชื่อดัง สตาร์บัค ฐานลอกเลียนเครื่องหมายการค้า วันนี้ 29 ต.ค.2556 รายการเวทีความคิด FM 96.5 ได้รับเกียรติอธิบายอย่างชัดแจ้งจาก รศ.จรัญ ภักดีธนากุล

อ.จรัญ เริ่มอธิบายว่า สตาร์บัค  ตั้งฐานคิดแบบกฎหมายสหรัฐ คือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ของต่างประเทศได้พัฒนาต่อยอดจากที่มุ่งประสงค์ที่จะให้ผู้บริโภคไม่ให้ ประชาชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการต่างๆ คุ้มครองสิทธิประโยชน์เจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าเหล่านั้น เป็นฐานดั้งเดิมที่กฎหมายเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าของไทยใช้เป็นฐานอยู่ แต่ต่อมาในการเจรจาทางการค้าที่อุรุกวัยได้มีการลงมติกันในข้อตกลงเกี่ยวกับ สิทธิในด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้ขยายฐานออกไปครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการไม่ให้เสื่อมเสียลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวไปด้วย โดยคนที่จะไปลอกเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ของคนอื่น ถึงแม้ว่า จะไม่ทำให้ประชาชนหลงผิดหรือเสียมาร์ก็ตแชร์ในตลาด แต่ว่าเสียความโดดเด่นลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายของเขามันเสื่อมสภาพ เสียความเป็นลักษณะเฉพาะตัว ให้คุ้มครองด้วย แต่ปัจจุบันกฎหมายไทยยังไม่ได้รับเข้ามาผูกพัน ยังไม่ได้เขียนบัญญัติไว้ชัดเจน  แต่ศาลไทยก็พยายามใช้กฎหมายที่มีอยู่ ขยายความคุ้มครองให้เท่าที่กฎหมายจะเปิดช่อง แต่ไม่ถึงหลักการใหม่เสียทีเดียว

“ถ้าว่ากันตามกฎหมายไทย จะเห็นได้ว่า ใช้ตามกฎหมายไทย ไม่ถึงละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าของสตาร์บัคหรอก เพราะไม่ได้ทำให้ประชาชนคนไทยสับสนหลงผิดว่า กาแฟของอาบังที่เป็นรถเข็นขายอยู่ข้างถนนจะเป็นแหล่งที่มาจากอเมริกา เป็นกาแฟของสตาร์บัค ที่แสนแพง ถ้วยหนึ่งเป็นร้อย ไม่มีทางจะไปแย่งมาร์เก็ตแชร์ของสตาร์บัคได้เลย แต่ถ้าผมไปเปิดร้านใหญ่ๆ แล้วใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อคล้ายๆ แบบสตาร์บัค อันนี้ ถือว่าละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า” อ.จรัญ ยกตัวอย่าง

อ.จรัญ อธิบายต่ออีกว่า กฎหมายในสหรัฐที่ขยายการคุ้มครองไปถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าของเจ้าของไม่ให้ใครเอาไปใช้ แล้วทำให้คนความรู้สึดเสื่อม ถึงแม้ขยายไป ศาลอุทธรณ์ในสหรัฐก็ได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานไว้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว เป็นบรรทัดฐานที่รู้กันไปทั่วในวงการนักกฎหมายทางทรัพย์สินทางปัญญาว่า การกระทำอย่างนี้ ก็ไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ตามหลักใหม่ที่ขยายออกไป เขาเรียกข้อยกเว้นนี้ว่า parody รากศัพท์ของมันแปลว่า ขบขัน ล้อเลียนทำให้คลายเครียด ทำให้ตลกโปกฮา

“ศาลอุทธรณ์สหรัฐวินิจฉัยในคดีหลุยส์ วิคตอง กับจำเลยซึ่งเป็นร้านขายตุ๊กตาหรือยางที่ให้สุนัขกัดเล่น ชื่อ “ชิววี่ วิคตอง”  ซึ่งหลุยส์ วิคตอง ฟ้องว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าของเขา ในฐานที่สอง ศาลสหรัฐบอก อย่าเคร่งเครียดจนเกินไป แค่อารมณ์ขัน ตั้งใจทำให้เป็นที่ล้อเลียน ให้คลายเครียด คนทั่วไปก็รู้ได้ทันทีว่า ตุ๊กตาหรือยางทีให้สุนัขกัดเล่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเซเลบที่ราคาแพง มากของหลุยส์ วิคตอง ที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเสียคุณค่าอะไร ไม่ได้แย่งมาร์เก็ตแชร์ ไม่ได้ทำให้ประชาชนอเมริกันหลงผิด ก็เลยยกฟ้องไป มันเห็นชัด เมื่อเทียบคดีนี้กับคดีสตาร์บัค-สตาร์บังของไทย” อ.จรัญ อธิบายละเอียด และกล่าวอีกว่า  

หลักของ parody คือ ประชาชนไม่มีความสับสน ไม่ได้ทำให้เจ้าของที่แท้จริงเสียสิทธิประโยชน์อะไรไปเลย และเมื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นเรื่องตลกโปกฮา ไม่ได้ทำให้คุณค่าของเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเสียไป เขาแค่ล้อเลียนลักษณะของชนชั้นสูง หัวสูงเท่านั้น

อ.จรัญ ตั้งข้อสังเกตทิ้งท้ายว่า นักกฎหมายของสตาร์บัค น่าจะรู้คดีหลุยส์ วิคตอง กับ ชิววี่ วิคตอง แต่ทำไมถึงมาดำเนินคดีกับสตาร์บัง ซึ่งเดาได้ว่า มีความแตกต่างกันนิดหนึ่ง คือตัวสินค้าในคดี หลุยส์ วิคตอง กับ ชิววี่ วิคตอง เป็นสินค้าคนละประเภท  แต่ในคดีของสตาร์บัค-สตาร์บัง เป็นสินค้าตัวเดียวกัน แต่ศาลสหรัฐก็ไม่ได้บอกว่า ต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันนะ  

**ติดตามฟังภาคต่อ สตาร์บัค-สตาร์บังได้อีกในวันอังคารหน้า**


   "สตาร์บัง"ยันไม่ปลดป้าย !

ที่มา
http://www.mcot.net/site/content?id=5271d939150ba0c5450001f0#.UnI5XXAvnwj
7  ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม / ข่าวสาร วิถีมุสลิมในเชียงใหม่ และภาคเหนือ / มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ ต้อนรับ ท่านเด่น โต๊ะมีนา ด้วยเมนูเนื้อกุรบ่าน เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 09:49:34 pm
มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ ต้อนรับ ท่านเด่น โต๊ะมีนา

ยยย

วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๖ นายเด่น โต๊ะมีนา พร้อมคณะ เข้า พบ และเยียมเยือน อีหม่าม คณะกรรมการมัสยิด อัต-ตักวา เชียงใหม่ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ ตะอะวุ่น เชียงใหม่ อีหม่ามศุภมิตร ฟูอนันต์ และคณะ จัด เลียง ด้วย เมนูเนื้อ กุรบ่าน ประกอบด้วย อาหารหลายอย่าง แกงมัสร่าแพะสูตร บังคลาเทศ แกงฮังเล ลาบเนื้อ เมืองเหนือ ขอบคุณแม่ครัว ที่ทำอาหาร อร่อย ๆ ให้ทุกท่านได้ทานวันนี้ อัลลอฮฺ ตอบแทนนะครับ....ppp

ooo
ประวัติ ย่อ นายเด่น  โต๊มีนา

       นาย เด่น โต๊ะมีนา นักการเมือง ชาวปัตตานี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปัตตานี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลายสมัย เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2477 ที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรชายของฮัจยีมูฮำมัดซูลง อับดุล-กอเดร์ อัลฟาฎอนี (หะยีสุหลง) นายเด่น จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

       เป็นนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรค เช่น พรรคประชาธิปัตย์ พรรคความหวังใหม่ พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน รวมทั้งสิ้น 8 สมัย เคยได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมืองหลายตำแหน่ง เช่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (สมัยแรก)

          ปัจจุบันนายเด่น โต๊ะมีนา เป็นที่ปรึกษาพรรคมาตุภูมิ และในการเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 8 พรรคมาตุภูมิ

ข้อมูล จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีppp

ppp

ppp

ooo

ppp

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
www.muslimchiangmai.net
8  ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม / ข่าวสาร วิถีมุสลิมในเชียงใหม่ และภาคเหนือ / นายกฯพาผู้นำจีนทัวร์เชียงใหม่ เมื่อ: ตุลาคม 13, 2013, 03:56:31 pm
นายกฯพาผู้นำจีนทัวร์เชียงใหม่ชมศูนย์จำหน่วยและแสดงสินค้าOTOPบบบ

             
   น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นำนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และคณะไปเยี่ยมชมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษา จีน อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ณ อำเภอสันกำแพง ก่อนที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เพื่อเดินทางโดยเครื่องบินเที่ยวพิเศษออกจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม*
   
   
   ที่มา

   http://news.voicetv.co.th/thailand/84907.html
9  สุขภาพ ภูมิปัญญา ไอที สาระประโยชน์ / บทความเกี่ยวกับ ไอที บทความให้สาระประโยชน์ / หลักการใช้ social network เพื่อหลีกเลี่ยงภัยใกล้ตัว เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 11:03:03 am

   หลักการใช้ social network เพื่อหลีกเลี่ยงภัยใกล้ตัว

   

      
      
       

   socialnet02

   ทุกวันนี้  Social Network มีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป  ข้อดีก็คือสามารถคุยกับเพื่อนได้ทุกที่ ความสัมพันธ์ของเพื่อนไม่ขาดหาย แต่ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็เกิดอันตรายได้เช่นกัน

   ConsumerReports.org (June 2012)  พบว่า กว่า 4.8 ล้านคนที่ใช้ Facebook ทั่วโลกบอกแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาผ่านสเตตัสในเฟซบุ๊ก และนั่นก็คือแหล่งข้อมูลอันหอมหวานของกลุ่มมิจฉาชีพที่ซุ่มก่อกวนอยู่มากมาย ในโลกอินเตอร์เน็ต และ เยาวชนกว่า 800,000 คนตกเป็นเหยื่อของภัยอันตรายที่เกิดขึ้น

   headline02มีกรณีเด็กสาวออสเตรเลียอายุ 17ปี ช่วยนับเงินเก็บของคุณยายอยู่ที่บ้าน  ระหว่างนับเงิน เด็กสาวแชร์รูปกองเงินกองทองลง facebook กลางดึก คืน นั้นชายโฉดพร้อมอาวุธบุกเข้าบ้านเด็กสาวหวังเจอสมบัติ โชคยังดีไม่มีใครอยู่บ้าน จึงไม่มีใครบาดเจ็บและคนร้ายได้เงินไปเพียงเล็กน้อย ตำรวจจึงออกมาเตือนสติประชาชนทุกคนว่าอย่าโพสต์ข้อมูลส่วนตัวลง social media ไม่อย่างนั้นอาจจะโชคร้ายสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากและถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้

   socialnet01เก็บตกจากงานนิทรรศการ คลิกก่อนคลิก CYBERSECURITY มหันตภัยปลายนิ้ว ที่จัดโดย กสทช. เมื่อ 25-27 มกราคมที่ผ่านมา ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับการระวังภัยในการใช้งาน Social Network โดยเฉพาะการรับคนเป็นเพื่อนผ่านทาง Facebook และ Line โดย ภายในงานได้จำลองโดยนำโปสเตอร์แนะนำตัว พร้อมภาพโปรไฟล์ เป็นชายสุดหล่อ หญิงสุดสวย ให้คุณมา Add เป็นเพื่อนชวนออกเดต ซึ่งลักษณะแบบนี้เห็นได้กับการโพสแนะนำตัวบนอินเตอร์เน็ตด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว หน้าตาตัวจริงอาจไม่ใช่หน้าตาเดียวกันกับในโปรไฟล์ที่แนะนำบนอินเตอร์เน็ตก็ ได้ ดังนั้น อย่า Add กับคนที่ไม่รู้จักเลยดีกว่า รู้หรือไม่ว่าคนร้ายอาจใช้วิธีนี้ หลอกผู้หลงเชื่อรับ add ไป เพื่อให้เป็นเหยื่ออาชญากรรมก็เป็นได้ ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นเป็นข่าวดังแล้วทั้งในไทยและต่างประเทศ

    

   วิธีระวังภัยสำหรับผู้ใช้ Social Network  ลองปฏิบัติดังนี้ เพื่อความปลอดภัยของคุณ

   • เลือกคน ก่อนรับเป็นเพื่อน : เพราะเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นผู้ชมอีกคนหนึ่งที่มองเห็นเรื่องราวของเรา คัดเลือกเฉพาะคนไว้ใจ เพื่อนไม่ต้องมีเยอะก็ได้ ขอแค่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจก็พอ

   • ก่อนจะโพสต์อะไร ลองตรวจสอบเนื้อหาและความเหมาะสมก่อนนะ เพราะสิ่งที่ถูกแชร์ออกไป จะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป ระวังอย่าให้เป็นเรื่องเสื่อมเสีย หรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับคนอื่น

   • อย่ารายงานทุกความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ว่าคุณทำอะไร อยู่ที่ไหน  เพราะอาจจะมีผู้ไม่หวังดีไม่เห็นเข้า และอาจทำให้คุณเป็นเป้านิ่งที่ถูกซุ่มโจมตีโดยมารู้ตัว

   • ควรตั้งพาสเวิร์ดให้แตกต่างกันในแต่ละ account ใน social media อีกทั้งพาสเวิร์ด ควรใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัว เป็นอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก ที่มีตัวเลขรวมอยู่ด้วย และตั้งรหัสให้ต่างกันในแต่ละ account  ของ social network ของคุณ  ไม่งั้นบัญชี social network ของคุณจะ โดน hack ได้ง่ายๆ เพราะกรณีรหัสเดียวกัน แฮคได้ทุกเว็บ

   • ก่อนแท็กใคร ควรได้รับคำอนุญาติจากเพื่อนของคุณก่อนที่จะ แท็กรูปภาพ หรือสถานที่ต่างๆ เพราะบางทีเค้าอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวก็ได้

   • หมั่นตรวจสอบ ชื่อหรือ account  ใน social media ของตัวเองใน google บ้าง เผื่อมีภาพหรือข้อความที่มีผู้ไม่หวังดีเอาไปเผยแพร่ จะได้ระงับทัน

    

   credit

   http://www.it24hrs.com/2013/social-network-lookout-cybersecurity/

10  ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม / ข่าวสาร วิถีมุสลิมในเชียงใหม่ และภาคเหนือ / “ทนายจ๋า”ใช้”เพื่อเชียงใหม่”ชิงนายกฯนคร “เสี่ยตุ้ม”พร้อมส่งเสริม เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 08:33:18 pm
“ทนายจ๋า”ใช้”เพื่อเชียงใหม่”ชิงนายกฯนคร “เสี่ยตุ้ม”พร้อมส่งเสริม
   

      Posted by

   

      DSC_212 (Large)

   

      เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ “น.ส.ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร หรือ ทนายจ๋า”ได้เปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชน กรณีการเตรียมตัวลงรับสมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกลุ่ม”เพื่อเชียงใหม่”และแสดงความพร้อมในการขันอาสาลงชิงชัย ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯ
      นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากรกลุ่มเพื่อเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นหลายกลุ่ม ซึ่งรวมตัวกันสนับสนุนในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งใหญ่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.2556 นางสาวธิดารัตน์ กล่าวว่า ตัดสินใจลงสมัครนายกเทศมนตรีฯอย่างแน่นอน ด้วยสำนึกรักบ้านเกิดอยากเห็นนครเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาที่ถูกทิศทางและเป็นไปในแนวทางที่แจ่มใส ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะ เรื่องของน้ำท่วม เรื่องของปากท้อง มลพิษทางอากาศฯลฯ นโยบายต่างๆพร้อมที่จะให้ประชาชนได้ร่วมกันพิจารณา ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเมืองเชียงใหม่
      ด้านนายพูลสวัสดิ์ วรวัลย์ (เสี่ยตุ้ม)อดีตนักการเมืองท้องถิ่น ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ผมและทีมงานแนวร่วมต่างๆ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนางสาวธิดารัตน์ ขึ้นเป็นนายกเทศมนตรี เราจะใช้นโยบายในการหาเสียงเพื่อให้ประชาชนคนนครเชียงใหม่ ได้มองถึงเรื่องของความโปร่งใส ปัญหาการทุจริตต่างๆ ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้น มองว่าการเมืองของคนเชียงใหม่ไม่ควรตกอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือผู้ใดผู้ หนึ่ง ด้วยการผูกขาดทางการเมือง เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเชียงใหม่ หากต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง การพัฒนากันแล้ว ขอให้ชาวเชียงใหม่ได้หันมาสนับสนุนทางเลือกใหม่ โดยส่วนตัวและกลุ่มของตนเองในอดีตคือ กลุ่มช้างงานและกลุ่มการเมืองอื่นๆ ได้รวมตัวกันในการร่วมผลักดันให้ นางสาวธิดารัตน์ หรือทนายจ๋า เป็นตัวแทนของประชาชนคนเชียงใหม่ นายพูลสวัดสิ์ กล่าว.ขอบคุณข่าวจาก เชียงใหม่นิวส์
http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=219102
11   วิถี อิสลาม สู่ชุมชนมุสลิมเข็มแข็ง / อิสลาม ศิลปะ วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกัน / ความริษยา กับ คำสอนในอิสลาม เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 06:10:23 pm
เดอะ พับลิก ออนไลน์ : May 4, 2011
บทความโดย อ.มัรวาน (วินัย) สะมะอุน ตีพิมพ์ใน พับลิกโพสต์ ฉบับ31 สิงหาคม 2553


บบบ

ความ ริษยาเป็นอาการป่วยทางจิตใจ จึงถือว่าผู้มีจิตริษยานั้นจะเป็นผู้ป่วยจนกว่าจะหายามารักษาให้หาย จะหายชั่วคราวแล้วกลับมาเป็นใหม่  หรือจะหายอย่างถาวรก็ตาม

ที่ จริงโรคทางจิตนั้นมีมากมาย  เรามักจะโยนกลองให้เป็นความผิดขอซัยฏอน (มารร้าย)  และถือว่ามันคือหัวโจกแห่งริษยา ตั้งแต่เมื่อครั้งที่อัลลอฮ์ มีคำสั่งให้มลาอิกะฮ์ สุหยูด (กราบ) แก่ นบีอาดัม แต่มันขัดขืนไม่ยอมรับ  คำสั่งนั้น เพราะมันถือว่ามันถูกสร้างมาสง่างามกว่านบีอาดัม มันริษยานบีอาดัม จนทำให้มันเป็นผู้ทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์

ซัยฏอน มันแย้งอัลลอฮ์ว่า อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาจากดิน ส่วนมันนั้นอัลลอฮ์ สร้างมาจากไฟ จะให้ไฟกราบดินได้อย่างไร เพราะไฟมีศักดิ์ศรีเหนือกว่าดิน

ความริษยาจึงเป็นกิเลส ถาวรของมนุษย์ที่ใครจะขจัดมันให้หมดสิ้นได้นั้นแสนจะยากลำบาก
ที่ จริงกิเลสในใจมนุษย์นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้าง  หากเราจะขจัดมันอย่างถอนรากถอนโคนออกไปจากจิตให้หมดสิ้นจนสะอาดหมดจดคงจะ ยากนอกจากโกหกตัวเอง
  
ถามว่าอัลลอฮ์สร้างกิเลสไว้ในใจมนุษย์ทำไม ?  ตอบว่า เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่มนุษย์สำหรับให้มนุษย์ได้ต่อสู้กับมัน
กิเลส จึงเป็นคู่ต่อสู้ของมนุษย์ไปชั่วชีวิต  ใครชนะมันได้คนนั้นก็ประสบความสำเร็จ  คนที่เอาชนะมันไม่ได้คนนั้นก็เป็นคนป่วยถาวรไปจนตลอดชีวิต

นิยามชนะ กิเลส ที่แปรรูปเป็นอาการย่อยๆ เช่น ความริษยา ความโอหัง ความโกรธ คือสามารถระงับมันได้ระวังอย่าให้เกิดอาการย่อยเหล่านั้นจนมันสามารถเป็น เหตุให้ทำลายหรือเผาผลาญความดีต่างๆ ที่ตั้งมั่นอยู่กับชีวิตของเรา แล้วจิตจะสงบจากการต่อสู้นั้น จิตสงบเท่านั้นที่ถูกเรียกเข้าสวรรค์

ความ ริษยานั้น มันสร้างความทุกข์ ไม่สร้างความสุขแก่ใครหรอก แม้อิบลีสผู้เป็นหัวโจกและต้นแบบแห่งความริษยา ยังถูกอัปเปหิออกจากสวรรค์ พลอยให้นบีอาดัมและฮะวาก็ต้องถูกอัปเปหิ ลงมาเป็นศัตรูคู่ต่อสู้กันด้วย
 
อาการ ริษยา ทำลายสุขภาพจิตอย่างร้ายกาจแล้ว สุขภาพกายก็ต้องถูกทำลายตามไปด้วย คนขี้ริษยาจึงร้อนรุ่มกลุ้มใจตลอด    คนสภาพปกติทั่วไปจะมีสุขภาพดีมีความสุข  สมหวังสมบูรณ์  แต่คนริษยาจะกินไม่ได้ นอนไม่หลับจนผอมแห้งแรงน้อยเป็นต้นเหตุ  ให้พลังต้านทานหรือ ภูมิต้านทานอ่อนแอจนสูญสิ้น ทำให้สุขภาพที่ดี หรือสุขภาวะหายไป ซ้ำเติมด้วยโรคาพยาธิที่ทยอยเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นกองทัพ
 
สภาพ ของคนป่วยด้วยโรคริษยา จึงผอมกะหร่อง สายตาไม่แจ่มใส สบตาใครไม่ได้รู้สึก หวาดระแวง และกลัวสายตาของคนอื่น โดยเฉพาะคนที่ถูกเขาริษยา ปวดร้าวทรมานอย่างยิ่ง สุขภาวะทางจิตและทางกาย หรือสุขภาวะภายในและภายนอก ค่อยๆ ละลายหายไปเหลือเพียงกระดูก มีเนื้อบ้างเล็กน้อยที่เราเรียกว่าผอมโซ

ยารักษาโรคริษยา อย่างถอนรากถอนโคนของมุสลิม นั่นก็คือ “ศรัทธา/สรรเสริญ อัลลอฮ์” โดยสม่ำเสมอ
ส่วน ยาที่ต้องหมั่นปฏิบัติเสมอคือ “ชมคนอื่น” อย่าชมหรือสรรเสริญเยินยอตัวเองเป็นอันขาด  ยิ่งสรรเสริญเยินยอหรือยกย่องแต่ตัวเอง นั่นแสดงว่า ภายในมีโรคริษยาคนอื่นกลัวเขาจะเกินหน้าหรือล้ำหน้าตัวเอง 

แต่บาง ทีเราก็แกล้งชมหรือสรรเสริญคนอื่นเพื่อล่อให้เขาถ่อมตัวไม่ยอมรับคำชมของ เรา  เขาจะได้หันมาชมหรือสรรเสริญตัวเราเป็นการตอบแทนด้วยมารยาท จากนั้นเราก็ห้อยโหนบทสรุปนั้นให้อยู่ในวงสนทนาอย่างยาวนานตลอดอย่างมีความ สุขมาก แต่หารู้ไม่ว่านั้นคือความสุขจอมปลอม

บางวาระนั้นเรารู้สึก ว่าโรคนี้จะหายแล้ว  แต่ความจริง คำชมทั้งหลายมันเพียงแต่เข้าไปห่อหุ้มเจ้าโรคริษยาไว้เพียงชั่วคราวให้เรา สบายใจ  เพราะเรากำลังดื่มด่ำกับรสหวานแห่งคำชมนั้น จนโรคริษยาไม่สำแดงฤทธิ์ออกมา  มันถูกหุ้มห่อด้วยคำชมดังกล่าวจนมันทรมานเพราะถูกบีบคั้น แต่เราไม่รู้สึก เพราะเรากำลังลุ่มหลงกับรสหวานแห่งน้ำผึ้งจนลืมมัน แต่ก็ชั่วคราวเท่านั้น พอรสหวานหมด มันก็เป็นอิสระออกมาอาละวาดเราต่อไปตามหน้าที่ของมัน

รส หวานนั้นเอร็ดอร่อย ยิ่งอร่อยมากเท่าใดก็ยิ่งเอียนมากเท่านั้น จนรสหวานแห่ง   คำชมหมดไปจากใจของเรา และเราก็เบื่อคำชมที่ผ่านรูหู หรือแววตาประกายใสของผู้อื่นจนมันละลายหมดสิ้นทำให้อาการริษยา ที่เคยมีบทบาทนั้นได้ปรากฏชัดเจนขึ้นมาอีก แล้วมันก็อาละวาดหัวใจเราอย่างเมามันเพราะถูกจองจำมานาน  ขณะที่มันถูกจองจำนั้น มันก็พยายามจะดิ้นหลุดออกมาจากสิ่งหุ้มห่อมันเหมือนกัน แต่มันอ่อนแอเกินกว่าจะทำได้สำเร็จ

ความลี้ลับแห่งความริษยาและกิเลส อื่นๆ อีกมากมายที่ซ่อนตัวอยู่ในใจเราเพราะเรามองมันไม่เห็น ตลอดเวลามันได้เผาผลาญทำลายความดีงามทั้งหลายแหล่ของเราให้ไหม้หมดไปจาก จิตสำนึกของเราเหมือนกับที่ท่านศาสดาแห่งอิสลามได้สอนไว้ มันเผาความดีที่เราสะสมไว้จนหมดสิ้น ความดีสักประการเดียวก็ไม่มีเหลืออยู่ในใจเราเลย
 
ดังนั้นเวลาหลัง จากนั้นเราจึงไม่ได้คิดถึงความดีต่างๆและเราไม่อยากทำความดีเหล่านั้นเลย เพราะเชื้อพันธุ์แห่งความดีในใจเราหมดไปแล้วโดยสิ้นเชิง

คำชมที่เรา รู้สึกว่ามันมีรสโอชะเหลือเกินจนปิดบังความริษยาไว้จนมิดชิดนั้น  ที่จริงแล้วคำชมนั้นได้เข้ามายุยงให้เราเกิดความโอหัง ซึ่งความโอหังก็เป็นกิเลสมหากาฬอีกกิเลสหนึ่ง  มันทำให้เรามีความรู้สึกยิ่งใหญ่และสูงส่งกว่าคนอื่น  คนอื่นนอกจากเราล้วนเป็นคนต่ำต้อยทั้งสิ้น  เราต้องมีเหตุผลปลอบใจตัวเราเองเสมอว่าเราเหนือกว่าคนอื่น ไม่ว่าคนนั้นจะยิ่งใหญ่สักปานใดก็ตาม
อาการกำเริบของกิเลสต่างๆเท่าที่อธิบายเพียงบางประการมานั้น  เป็นกิเลส ที่ขยายตัวมาจากความริษยา ทั้งสิ้น
ดัง นั้นเราจะต้องใช้ศรัทธาและการสรรเสริญอัลลอฮ์ของเราข่มกิเลสให้มันหมดฤทธิ์ เมื่อเราเห็นว่าเพื่อนเราเหนือกว่าเรา เราก็ต้องคิดเตือนใจเราว่า อัลลอฮ์เหนือกว่าทุกสิ่ง  ที่เขาเหนือกว่าเราเป็นข้อกำหนดของอัลลอฮ์  เราเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยของอัลลอฮ์  เราต้องยอมรับข้อกำหนดของอัลลอฮ์ เราต้องรีบแสดงความยินดีกับเพื่อนของเรา  และกล่าวชมเพื่อนของเราบ่อยๆ  เพื่อละลายพฤติกรรมริษยาในใจเรา

ยิ่งพบเห็นคนที่ดีกว่าเรา มากเรา ก็ยิ่งมีโอกาสสลายความริษยาของใจเราได้บ่อยทำให้จิตเราสะอาดบริสุทธิ์อย่าง แท้จริง  แต่ถ้าเราไม่เคยพบเห็นคนที่ดีกว่าเราเลย เราก็จะไม่มีอาการริษยา  ทำให้เราไม่รู้จักความริษยา  เมื่อจิตไร้อาการริษยาจิตนั้นก็ถือว่าสะอาดบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน.
 

   คัดลอกบทความจาก พับลิกโพสต์
   ลิงค์บทความ
   http://www.publicthaionline.com/main/content.php?page=sub&category=10&id=329

12   วิถี อิสลาม สู่ชุมชนมุสลิมเข็มแข็ง / แนวคิด วิธีการ บริหาร ชุมชน วิถีแห่งคุณธรรม / การเรียนรู้กับ ‘มัสยิด’ เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 06:05:45 pm
เดอะ พับลิก ออนไลน์ :
บทความโดย อ.มัรวาน (วินัย) สะมะอุน ตีพิมพ์ใน พับลิกโพสต์ ฉบับ30 กรกฎาคม 2553


   

   การเรียนรู้เป็นถ้อยคำที่เราสามารถเข้าใจได้ทันที ในฮะดีษมีคำพูดคล้ายกันคือ “การแสวงหาความรู้ −  ฏอละบุลอิลมิ” 
   การ แสวงหาความรู้กับการเรียนรู้ก็ให้ความหมายเชิงรูปธรรมชัดเจนคือต้องหมั่น เรียนหรือหมั่นแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อ่าน เขียน ท่อง  สอน  จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน  มีเครื่องมือทันสมัย เช่น พิมพ์ดีด  คอมพิวเตอร์  วิทยุ  โทรทัศน์ เป็นต้น
   เราเรียกรวมๆ ว่า ‘การศึกษา’ ซึ่งแปลว่า การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม
   
   นิยาม การศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  คือ  “กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”
   
   นิยาม การศึกษาหลายบรรทัดนี้เกี่ยวข้องกับหลายประเด็นเหลือเกินที่จะต้องนำมา วิเคราะห์  โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสังคม  ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างสูง
   
   สังคมมุสลิม เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญและความเอาใจใส่เรื่องการศึกษามาก โดยเฉพาะการศึกษาศาสนา  เพราะเมื่อใครเข้าใจศาสนา เขาก็จะเข้าใจความรู้ในด้านต่างๆ ด้วย  เช่น ความรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ แพทยศาสตร์ การบริหาร จิตวิทยา ปรัชญา  วิชาชีพ และอื่นๆ
   
   เพราะ ความรู้ทั้งหลายนั้นมีบัญญัติในอัลกุรอาน ให้ทุกคนได้เรียนรู้ หรือ ถ้าจะนับเป็นสาย ก็คือ สายสามัญ สายอาชีพ และสายศาสนา มีกล่าวถึงทั้งสิ้น ไม่ได้กล่าวชื่อของความรู้ แต่เป็นการกล่าวถึงบางสาระบางประเด็นแห่งความรู้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้าอย่างกว้างขวางต่อไป
   
   องค์กรศาสนา คือ มัสยิด  เป็นองค์กร  ที่จัดการความรู้มาแต่ดึกดำบรรพ์ อย่างน้อยที่สุด ทุกมัสยิด ก็จะต้องสอนภาษาอาหรับ เพื่อการอ่านกุรอาน เพราะมุสลิมทุกคนต้องอ่านภาษาอาหรับในพิธีละหมาด หรือดุอาอ์ต่างๆ
   
   ผู้ ที่มีโอกาสเรียนศาสนาในระดับสูงต่อไป ก็มีโอกาสได้เรียนรู้วิชาสาขาต่างๆอย่างครบครัน พร้อมที่จะปฏิบัติศาสนา หรือจะประกอบอาชีพ หรือทำงานอื่นๆ ตามความรู้ความสามารถของเขาในงานนั้นๆ
   
   ปัจจุบัน ในประเทศไทย มีมัสยิดจำนวน 3,600 กว่าแห่ง พื้นฐานการศึกษาอย่างที่ผมกล่าวมานั้น อิหม่าม หรือ ครู หรือนักการ ที่เรามักจะเรียกว่า โต๊ะเซี้ยะ ทำหน้าที่สอนกุรอานและความรู้ศาสนาเบื้องต้น
   
   การสอนความรู้ดังกล่าว จะมีเวลาสอนกันในเวลาเย็นหลังเลิกเรียนภาคบังคับประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า  เพราะนักเรียนจะต้องเรียนตามกฎหมายบังคับคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไป ถึงมัธยมปีที่ 3 และสนับสนุนให้เรียนไปจนถึงมัธยมปีที่ 6 หรือใครจะแยกไปเรียนสายอาชีพหรือสายศาสนาหรือจะหยุดเพียงนั้นย่อมเป็นไปตาม ความต้องการของผู้เรียน
   
   เมื่อมัสยิด มีโอกาสจัดการศึกษาความรู้ศาสนาในเวลาเย็นอยู่แล้ว หากจะขยายเวลาเรียนให้นักเรียนได้เรียนความรู้สามัญพื้นฐานร่วมด้วยในเวลา กลางวัน เยาวชนของเราก็  จะได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มากขึ้น ด้วยการเปิดสอน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ภายใต้การดูแลของทางราชการ โดยมีหลักสูตร 3 ปี จบแล้ว  ก็เข้าเกณฑ์เรียนประถมปีที่ 1 ต่อไป ซึ่ง ทางราชการมีงบประมาณจ่ายค่าตอบแทน  อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเหล่านั้นก็ ถูกกำหนดโดยระเบียบว่าจะต้องจบมัธยมปีที่ 3
    
   อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รัฐฯ จ่ายค่าตอบแทนพอได้ใช้จ่าย เพราะส่วนมากเป็นคนในท้องถิ่นไม่มีค่าใช้จ่ายมากนัก  และหากผู้ดูแลเด็กเล็กมีความคิดก้าวหน้าก็สามารถเรียนต่อจนจบปริญญาได้โดย ไม่ยากเลย
    
   หากมัสยิดใดมีความพร้อมสูง สามารถจะจัดการศึกษาในระดับสูงกว่าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นจะเพิ่มศักยภาพการดูแลให้เป็นระบบเหมือน โรงเรียนมีหลักสูตรมีตารางสอน ก็จะเป็นสิ่งประเสริฐอันเพิ่มความรู้แก่เด็กเอง
   แม้สภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทางราชการจะไม่เรียกอนุบาล  แต่ในข้อเท็จจริงเด็กเล็กทุกคนก็มีอายุเท่าเด็กอนุบาลนั่นเอง
    
   เมื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้พัฒนาผู้ดูแลซึ่งมีความรู้เดิมเพียงแค่มัธยม ปีที่ ๓ ให้เขาสามารถเรียนต่อจนเขามีความรู้ในระดับปริญญาจากสถาบันใดก็ตาม  เขาก็จะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นครูสอนระดับประถมต่อไปโดยอัตโนมัติ
    
   มัสยิด ใดสามารถพัฒนาครูให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด มัสยิดก็สามารถจัดการศึกษาเอง จากระดับอนุบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน) มาสู่ระดับประถมศึกษา และมัธยมได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดทุกประการ จะทำให้เด็กมุสลิมของเราทุกท้องถิ่น ก็มีโอกาสได้ศึกษาต่อ  ในระดับปริญญาโดยไม่ยากเลย
   
   สิ่งที่ผมเขียนนี้ มิใช่ความเพ้อฝัน ทุกมัสยิดสามารถทำได้ และผมก็ทำมาแล้วด้วย  เยาวชนของสังคมมุสลิม จะเป็นเยาวชนคุณภาพบวกคุณธรรมและวัฒนธรรม  เพราะการศึกษาที่จัดโดยมัสยิดเองย่อมมีคุณภาพพร้อมคุณธรรม และสามารถรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างมีศักยภาพ
   
   การเรียน ในโรงเรียนต่างๆ โดยเอกเทศซึ่งมัสยิดไม่มีส่วนร่วมเลย ผมไม่เชื่อว่าจะสร้าง ‘คุณภาพ คุณธรรม วัฒนธรรม’ ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะขาดสภาพแวดล้อมทางคุณธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
   
   ถ้า พยายามให้มัสยิดมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการจัดการอย่างเป็นระบบแล้ว  สภาพแวดล้อมทางคุณธรรมวัฒนธรรมก็จะปรากฏอย่างเด่นชัดที่สุด. 
   
   ลิงค์บทความ

   http://www.publicthaionline.com/main/content.php?page=content&id=352

13  สนทนา ครอบครัว เพศศึกษา / สภาน้ำชาคนมุสลิมที่เชียงใหม่ / เลือกกรรมการกลางฯปาร์ตี้ลิสต์มีข่าวออกมาหนาหูวิ่งกันฝุ่นตลบ เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 05:56:40 pm

   เลือกกรรมการกลางฯปาร์ตี้ลิสต์มีข่าวออกมาหนาหูวิ่งกันฝุ่นตลบ

   สังคมวิจารณ์ยับ  ต้องใช้ปัจจัยถึงจะได้ หวังชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูล เท่านั้นหรือ

   

    

       คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายการบริหารกิจการอิสลามปี 2540 มีที่มา 2 ทาง หนึ่ง คือมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจังหวัดละ 1 คนมีประมาณ 40 คนตามจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

      ส่วนอีกทางหนึ่งมาจากการคัดเลือกของจุฬาราชมนตรีจำนวน 1 ใน 3 หรือประมาณ 13 คน โดยคณะกรรมการกลางฯตามสัดส่วนจังหวัดได้รับการคัดเลือกมาพร้อมกับการคัด เลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประมาณเดือนพฤศจิกายน 2554 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีส่วนคณะกรรมการกลางฯ จากการคัดเลือกของจุฬาราชมนตรีหรือเรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์ได้หมดวาระไปเมื่อ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2556 มีรายการงานมีการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างมีพระบรมราชโองการโปรด เกล้าฯแต่งตั้งลงมา

   

      มีรายงานจากแหล่งข่าวในสำนักจุฬาฯ ว่า การคัดเลือกคณะกรรมการกลางฯระบบปาร์ตี้ลิสต์คราวนี้มีการวิ่งเต้นอย่างหนัก เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก  ทำให้ตัวเก็งบางคนที่เคยเป็นกรรมการมาหลายสมัยต้องน้ำตาตก พลาดจากการเป็นกรรมการกลางฯ ไปอย่างน่าเสียดาย

   เปิดปม คนดัง สมัย เจริญช่าง ลงทุนโดยยอมลาออก ให้เพื่อนรักนั่งแทน

      บุคคลหนึ่งที่พลาดตำแหน่งกรรมการกลางฯคือ นายสมัย เจริญช่าง อดีตส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ที่ยึดเก้าอี้กรรมการกลางฯ มายาวนาน โดยนายสมัยนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการกลางฯโดยการคัดเลือกของคณะกรรมการอิสลาม ประจำกรุงเทพฯเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 แต่ได้ลาออกพร้อมๆ กับการหมดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกลางปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อเปิดทางให้คู่ซี้ นายอะหะหมัด ขามเทศทอง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลางฯเพื่อเป็นเกียรติซักครั้งในชีวิต ซึ่งหากไม่ได้เป็นคราวนี้ก็อาจไม่มีโอกาสอีก

      การที่นายสมัยกล้าลาออกเพราะมั่นใจว่าจะได้รับการคัดเลือกจากจุฬาราชมนตรี กลับมาเป็นกรรมการกลางอีกครั้ง แต่เมื่อถึงเวลานายสมัยก็ต้องผิดหวัง เท่ากับเขาต้องสูญสิ้นทั้งตำแหน่งส.ส.เขตคลองสามวาที่พ่ายแพ้ให้กับนักการ เมืองรุ่นน้อง และต้องสูญเสียตำแหน่งกรรมการกลางฯไปอีกตำแหน่งหนึ่ง แต่ก็ยังเหลือเหลือตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ ไว้ปลอบใจ

     การหลุดจากโผของนายสมัยมีรายงานจากคนวงในบอกว่า เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล

   แต่ ลูกอดีตรัฐมนตรี เข้ามานั่งเป็นกรรมการกลาง นี้ซิเรื่องใหญ่:

      นักการเมืองหนุ่มลูกชายของอดีตรัฐมนตรีที่พลาดหวังจากตำแหน่งส.ส.ในการเลือก ตั้งครั้งล่าสุด หวังตำแหน่งกรรมการกลางฯ เพื่อเป็นหน้าเป็นตา และเพื่อเข้าไปมีบทบาทในแวดวงมุสลิม ส่วนคนหนึ่งเป็นผู้กว้างขวางที่มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับอดีตรัฐมนตรี ซึ่งพฤติกรรมหาเก้าอี้ลงแบบนี้ ดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าที่ควรจะเป็น มันรู้สึกว่า การเมืองเกินไป ทั้งนี้หากเป็นผู้มีความสามารถหรือมีความรู้ทางด้านสายศาสนาบ้าง ก็ไม่ว่ากัน

   กรรมการกลางไร้เงินเดือน แต่ใครเป็น มันเทร์ :

   แม้จะไม่มีผลตอบแทนเป็นตัวเงินแต่การเป็นกรรมการกลางฯ ของคนบางคนบางกลุ่มจะได้เป็นตำแหน่งที่มีหน้ามีตา เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทนำในสังคมมุสลิม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งสำหรับมุสลิมบางคนมองว่าเป็นเกียรติสูงสุดแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลแล้ว

   

   เปิดโผล่าสุด เต็งจ๋า คนดัง นอนมาล่าสุด

   ลำดับที่ 1.  ท่านเจ้าของวิทยาลัยชื่อดัง อาจารย์ ส. ซึ่งท่านคนนี้ก็เป็นผู้มากบารมีความความรู้ทางศาสนาดีเยี่ยม อดีต ก็เป็นแคนดิเดท  ท่านจุฬามาโดยตลอด  และบ่อยครั้งทำหน้าที่แทนจุฬาราชมนตรีมาโดยตลอด (ผ่าน)

   ลำดับที่ 2 ดร. ว ผู้กุมบังเหียน ฮาลาล ประเทศไทย ซึ่งท่านนี้ก็มีบทบาทในสังคมสูงมาก ทำงานเพื่อสังคม โดยเฉพาะในแวดวงฮาลาลประเทศไทย ปัจจุบันความก้าวหน้าของวงการฮาลาลของไทย ก็ล้วนแล้วแต่เริ่มมาจากท่านแทบทั้งสิ้น (ผ่าน)

   ลำดับที่ 3 ลูกนักการเมือง อดีตรัฐมนตรี (หนักอก) เพราะเป็นการนั่งบนเก้า เพื่อนำเครดิต ตำแหน่งนี้ไปหากินในคราบนักการเมือง หรือเรียกให้ชัดๆแรงๆว่า “คุณจะให้เวทีศาสนา ไปหากิน” แค่เนี้ยตเบื้องต้น ก็ติดลบแล้ว

    

   

   เปิดโผล่าสุด เต็งจ๋า คนดัง ออกหัก หยอดน้ำเกลือ

   ลำดับที่ 1 อาจารย์สมัย เจริญช่าง ซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม มาตลอดหลายสิบปี ด้วยบารมีและความสามารถของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายสัมพันธ์อดีตนักการเมือง และผู้กว้างขวางของมุสลิมในกรุงเทพฯ หากท่านพลาดตำแหน่งดังกล่าวนี้ นับว่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะสังคมน่าจะได้คนดีๆ เก่งๆ มาบริหารงานศาสนา โดยเฉพาะเปรียบเทียบกับ บรรดากรรมการกลางหลายๆท่านในชุดปัจจุบันนี้แล้ว คุณภาพห่างกับ อ.สมัย ชนิด ตามหลังกับเป็น 10-20 เลยกระมัง (เสียดายสุดๆ)

   ลำดับที่ 2 แคนดิเดท ท่านจุฬา อาจารย์ อ. ท่านเป็นผู้มีความสง่างามในทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง ทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ วิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้ง มีขบวนการตัดไฟแต่ต้นลม เพื่อไม่ให้อาจารย์คนดังกล่าวนี้มีผลงาน หลายฝ่ายวิจารณ์ เกรงว่า ท่านดีเกินไป กลัวบารมีคนอื่นๆลดลง (หากมีการเลือกตั้งจุฬาฯ ครั้งต่อไป) วางแผนกันระยะยาวเยียดแบบนี้เลยหรือ (เสียดายอย่างที่สุด)

   ลำดับที่ 3 ศาสตราจารย์ แถวคลองตัน ท่านผู้นี้ก็เป็นแคนดิเดทท่านจุฬาฯ เช่นกัน สายสัมพันธ์แน่นมาก อีกทั้งท่านเป็นคณะกรรมการกลางที่มีความรู้มากมายทั้งศาสนาและสามัญ โดยเฉพาะการเจรจาด้วยภาษาต่างประเทศไทย ดังเช่นอังกฤษหรืออาราบิคเองก็ตาม (เสียดาย อย่างหาที่สุดมิได้) บุคคลชั้นคุณภาพคับแก้วในสังคมมุสลิมปัจจุบันหาไม่ง่ายเลย

       หากขาดบุคลากรแบบนี้ไป นับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการมุสลิมไทยอีกอย่างแน่นอน ทั้งสามท่านที่กล่าวมาข้างต้น เป็นบุคคลชั้นคุณภาพของสังคมมุสลิม แต่หากเปิดโผ มาครั้งนี้ มีการนำเอาชื่อ ตาสี-ตาสา มาแทนบุคคลดังกล่าวพวกนี้ นับได้ว่า เก้าอี้กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นการต่างตอบแทน อย่างแน่นอน

      โดยกรรมการกลาง จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านศาสนา เพื่อเข้ามาเพื่อกำหนดทิศทางและวางนโยบายให้สังคมมุสลิม ก้าวเดินไปในอนาคต แต่หากทุกคนมองเป็นเก้าอี้ต่างตอบแทน มันจะแตกต่างอะไรกับ เก้าอี้นักการเมืองที่มีผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง แล้วอ้างว่า ทำเพื่อประชาชน

   อยากให้สังคมมุสลิมสูงขึ้น หรือดำดิ่งลงก้นเหว อยู่ในมือของท่าน “ท่านผู้นำ”   โปรดติดตามภาค สอง – www.muslimthaipost.com

   เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก

   -   สำนักข่าวมุสลิมไทย

   -   หนังสือพิมพ์พับลิคโพสต์ www.publicpostonline.com

   -   กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
   
   คัดลอกจาก
http://cicot.muslimthaipost.com/content.php?page=sub&category=80&id=15000

14  ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม / ข่าวสาร วิถีมุสลิมในเชียงใหม่ และภาคเหนือ / มุสลิมมะฮฺชุมชนวัดเกต รับ รางวัลแม่ดีเด่น 6 ท่าน จากกองทุนแม่ เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 11:49:52 am
มุสลิมมะฮฺชุมชนวัดเกต รับ รางวัลแม่ดีเด่น 6 ท่าน จากกองทุนแม่

ppo


   
       
   
         ๒๒ ส.ค. ๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โบสถ์คริตจักรที่ ๑ ถนนเจริญราษฏร์ เชียงใหม่ นางพาที ชัยนิลพันธ์ ประธานกองทุนแม่ จัดให้มีการมอบ รางวัลแม่ดีเดีน ในชุมชนย่านวัดเกต มีนายทัศนัย บรูณณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาล นครเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย ในย่านมัสยิดอัต-ตักวา มีแม่ดีเด่น ผู้รับรางวัลแม่ดีเด่นจำนวน ๖ ท่าน ขาด ๑ ท่านเนื่องจากป่วย ผู้มีรายชื่อ ได้รับรางวัลมีดังนี้
      
      นนน
      
      ยยย
      ๑.นางจำเรียง สุริยะ
      
      
      ooo
      ๒.นางมาเรียม วรรณณา
      
      oo
      ๓.นางอำพา แม่ปูน
      
      ppp
      ๔.นางลำดวน กันธิยะ
      
      ooo
      ๕.นางจันดี จันทะเนตร
      
      ๖.นางประไพ สุวรรณเป็ง (ป่วย)
      
      
           ขอแสดงความยินดี กับคุณแม่ทั้ง ๖ ท่าน ของอัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงปกป้อง รักษา ความดี ของท่าน ด้วยกับสิ่งดี ๆ ที่ท่านทำไว้ให้กับสังคมมุสลิมโดยรวม อามีน
      
      ยยย
      
      ยยย
      
      ppp


ppp

มุสลิมเชียงใหม่ รายงาน
ชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือ เชียงใหม่
15  ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมุสลิม / ข่าวสาร วิถีมุสลิมในเชียงใหม่ และภาคเหนือ / คณะกรรมการกองทุนซะกาตเชียงใหม่ วางแผนดำเนินงาน เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 11:22:57 am
คณะกรรมการกองทุนซะกาตเชียงใหม่ วางแผนดำเนินงาน


ยยย

   
       
   
             วัน ที่ ๒๒ ส.ค. ๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะกรรมการกองทุนซะกาต (บัยตุลมาล) เชียงใหม่ จัด ประชุม คณะกรรมการ โดยมีนายศุภมิตร ฟูอนันต์ ประธานกองทุน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อ วางแผนดำเนินงาน กองทุน โดยที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ เงินซะกาต ที่ได้รับ จาก พี่น้องมุสลิม ที่มีหน้าที่ ออกซะกาต ในจำนวน 524,946.20 (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์)
      
      ทั้งนี้ เบื่องต้น คณะกรรมการได้มีมติ ให้มีการจัดสรรในการจัดการซะกาต ในเบื้องต้นนี้ เป็น สี่ กลุ่ม
      
      ๑.ซะกาตเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
      ๒.ซะกาตเพื่อทุนการศึกษา
      ๓.ซะกาตเพื่อช่วยเหลือ กลุ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล
      ๔.ซะกาตฉุกเฉิน เช่นกรณ๊ ผู้เดินทาง หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ์รับซะกาต
      
      ทาง คณะกรรมการได้แบ่งฝ่าย รับผิดชอบ ตามประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อ หาแนวทางและระเบียบ ในการจัดการ กองทุนแต่ละประเด็น ให้จัดประชุมย่อยในการจัดการแต่ละประเด็น โดยจะมีการ ประชุมสรุปในวันที่ ๗ ต.ค.๕๖ ที่ โรงเรียนจิตต์ภักดี เพื่อหาข้อสรุปและร่างระเบียบของกองทุนต่อไป
      — ที่ มัสยิดอัตตักวา

       
ยยย

ยยย

ยยย

ยยย

นนน

ยยย

นนน

มุสลิมเชียงใหม่ รายงาน
ชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือ เชียงใหม่
หน้า: [1] 2 3 ... 60


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service* ร้านอาหาร ห้องพัก ธุระกิจ มุสลิมในภาคเหนือ
ไม่พบโพส

Black Styler by MadBlazer