Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์
ข่าว: เวทีสำหรับพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่ ภาคเหนือ หรือผู้ที่สนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอ เรื่องราว ข่าวสาร สาระความรู้ ภาพถ่ายให้กับคน บ้านเฮา สมัครง่าย ใช้งานได้เลย ร่วมเป็นเพื่อนกับเรา คลิกลงทะเบียนเลย


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.

หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์  (อ่าน 903 ครั้ง)

ป้อหลวงบ้าน
Administrator
Hero Member
*****

Karma: +0/-0
กระทู้: 8567 Level 75 : Exp 41%
HP: 19.4%

มุสลิมเชียงใหม่


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 11:54:37 am »
แบ่งปัน

รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์                                    
            รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์
            คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
            กรุงเทพมหานคร 10300
            โทร. 0-2218-6229 ,0-2218-6292 โทรสาร. 0-2218-6229
            E-mail: Isra.S@chula.ac.th
            

               

         
การศึกษา                                                                                                                              
                        พ.ศ. 2519 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                        พ.ศ. 2524 พัฒนบริหารศาตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
                        พ.ศ.2532 Dip.Ec.Dev, The Australian National University, Canberra, Australia,
                        พ.ศ.2533 M.Ec.Dev, The Australian National University, Canberra, Australia,
สาขาที่ชำนาญเป็นพิเศษ                                                                                                                              
                        เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ :- Economic Modeling
                        อุป สงค์การบริโภค
                        Macroeconomics
                        การ กระจายรายได้
ตำแหน่งที่สำคัญและราชการพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                      
                        ผู้ ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 - 2538
                        ประธาน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2540 - 2546)
                        กรรมการประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2539 - 5 มค. 2547)
                        

               กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2541 - 2542

         
                        ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2543 - ปัจจุบัน
                        อนุกรรมการและ เลขานุการ คณะอนุกรรมการการศึกษาและประเมินผลกระทบเชิงสังคมศาสตร์ของงานวิจัยทางด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน)
                        ที่ปรึกษาระยะสั้นของ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย/ธนาคารโลก
                        อนุกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2540 - 2542)
ตำแหน่งปัจจุบัน รอง ศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศที่มีประสบการณ์การทำงาน ประเทศ ไทย, ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น  ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                        
                        1 ตุลาคม 2540 - 31 มีนาคม 2546   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
                        6 สิงหาคม 2541 - ปัจจุบัน   รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ,
                        30 มกราคม 2538 - 5 สิงหาคม 2541   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ,
                        8 พฤษภาคม 2539 - 7 พฤศจิกายน 2539   Visiting Research Fellow, CSEAS, มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น,
                        1 เมษายน 2537 - 31 พฤษภาคม 2539   ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ,
                        1 พฤษภาคม 2528 - 29 มกราคม 2538   อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ,
                        15 สิงหาคม 2520 - 30 เมษายน 2528   นักสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ,
ผลงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                        ผู้ อำนวยการโครงการ - "คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่ง ผลต่อคุณภาพบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์"  รายงานวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินทุนวิจัย ปี 2531 (ภาษาไทย)
                        ผู้ เขียน - "แรงกระทบจากภายนอก ภาคการส่งออก และการเติบโตทางเศรษฐกิจ"  วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 4 (1). หน้า 50-62. ปี 2535 (ภาษาไทย)
                        ผู้ เขียน - "Industrial Protection and Income Distribution in Thailand"  unpublished Ph.D. thesis, Australian National University, Canberra, Australia, 1993.
                        นัก วิจัย - "Estimation of Consumer Demand System" Paper presented to the Final Workshop of the Thai-Australian Research Funded by the ACIAR, 1993.
                        นัก วิจัย - "โครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดนครราชสีมา : สถานะปัจจุบัน ปัญหา และการลงทุน" งานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ปี 2537 (ภาษาไทย)
                        นัก วิจัย - "Review : Poverty, Income Inequality and Health Care Consumption in Thailand" The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 4 (25), 618-627, 1994.
                        ผู้ เขียน - "การวิเคราะห์การกระจายรายได้ โดยใช้ CGE"  วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 6(2), 148-158, ปี 2537 (ภาษาไทย)
                        ผู้ อำนวยการโครงการ - "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ภาษีสรรพสามิตบุหรี่"  รายงานวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2538 (ภาษาไทย)
                        ผู้ อำนวยการโครงการ - "การประมาณค่าอุปสงค์ของผู้ บริโภค ค่าผู้ใหญ่สมบูลย์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทย พ.ศ.2531, 2533 และ 2535"  รายงานวิจัย โดยได้รับทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538 (ภาษาไทย)
                        ผู้ เขียน - ""Commentary" in The Research Institute of Development Assistance and Overseas Economics Cooperation Fund, The World Bank's East Asian Miracle Report : Its Strengths and Limitation"   OECF Discussion Papers No.7, 180-182, 1995.
                        ผู้ อำนวยการโครงการ - "แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเทศบาล ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2540 - 2544)"  รายงานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลมาบตาพุด ปี 2538 (ภาษาไทย)
                        ผู้ เขียน - "An Estimation of Consumer Demand" Chulalongkorn Journal of Economics 7(3), 361-398, September 1995.
                        ผู้ เขียน - "เส้นความยากจน : วิธีกำหนดและความสำคัญเชิงนโยบาย" บทความวิชาการเสนอในการสัมมนาเรื่อง "ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้"  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พฤศจิกายน 2538 (ภาษาไทย)
                        ผู้ เขียน - "Trade Liberalization in Thailand : Income Distributional Impact and Financing Problem"  Asian Economic Journal 9(3), November 1995.
                        นัก วิจัย - "การประเมินราคาทางศุลกากร การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก และอุปสรรคทางด้านเทคนิค : อุปสรรคแฝงทางการค้า"  รายงานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจาก TDRI ปี 2539 (ภาษาไทย)
                        นัก วิจัย - "Educational Expansions and Labour Earnings Inequality in Thailand: 1988 and 1992" research report submitted to the Center for Southeast Asians Studies, Kyoto University, Kyoto, 1996.
                        นัก วิจัยร่วม - "ลักษณะการกระจายภาระและผลประโยชน์ด้านการคลังและภาษีอากร ของประเทศไทย" รายงานวิจัย TDRI นำเสนอสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปี 2541 (ภาษาไทย)
                        ผู้ อำนวยการโครงการ - "การให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่กลุ่มประเทศอินโดจีน (ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า)" รายงานวิจัยเสนอกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2541 (ภาษาไทย)
                        ผู้ เขียนร่วม - "Long Term Strategy Study for the Greater Mekong Subregion (GMS 2020) Country Perspective" the Technical Assistance Study to Promote Sub-regional Cooperation Among Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam, Paper Submitted to the Asian Development Bank, 1998.
                        ผู้ เขียน - "Linear Expenditure System : a Single Equation Estimation" Chulalongkorn Journal of Economics. Volume 11 Number 1, January 1999.
                        นัก วิจัย - "Economic Welfare Implication of the Crisis"  Chapters 2 and 3, and Annex 2 in The Brooker Group, Socio-economic Challenges of the Economic Crisis in Thailand. Research report submitted to The Asian Development Bank and The Office of the National Economic and Social Development Board, 1999.
                        ผู้ เขียน - "ภาระในเชิงการกระจายรายได้ ของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม"  บทความอภิปรายเสนอในการสัมมนา "วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 72 พรรษา" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542
                        นัก วิจัยร่วม - "An Economic Valuation of Natural Forest:: the Case of the Teak Forest in Mae Yom National Park with Particular Reference to Ecological Costs of the Kaeng Sua Ten Water Resources Development Project" Sathirathai et al. Paper submitted to BRT, Bangkok, 1999.
                        ผู้ เขียน - "ปัญหาความยากจนในช่วงวิกฤต เศรษฐกิจ"  วารสารธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 16, กันยายน 2542 (ภาษาไทย)
                        ผู้ เขียน - "Growth, Structural Changes and Inequality : the Experience of Thailand"  WIDER Working Paper No.207, United Nations University, November 2000, Helsinki.
                        ผู้ เขียนร่วม - "Globalization and Inequality : The Case of Thailand" with Pasuk Pongphaichit. Paper presented to OECD, Paris 2000.
                        นัก วิจัย - "An Analysis of Mangrove Dependency, Income Distribution and Conservation" Chapter V in Institute of Social and Economic Policy (ISEP). Initiative on Population, Consumption and the Environment: Demographic and Economic Factors Determining Coastal Land Conversion into Commercial Shrimp Farms, Thailand. Research Report Submitted to the MacArthur Foundation 2001.
                        นัก วิจัยร่วม - "โครงการการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อ รองรับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า" ชโยดม สรรพศรี และคณะ รายงานวิจัยเสนอต่อ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2544 (ภาษาไทย)
                        ผู้ อำนวยการโครงการ - "An Economic Analysis of Tobacco Control in Thailand,"  Research Report Submitted to WHO SEARO, 2002.
                        ผู้ อำนวยการโครงการ - "CDP-SP Project: A Consultancy on Establishment Surveys in Thailand"  Research Report Submitted to National Statistical Office , Ministry of Labour and Social Welfare,The World Bank, 15 November 2002.
                        ผู้ เขียนร่วม - "Trade Policy Reforms and Poverty in Thailand" with Paitoon Wiboonchutikula, in Kishor Sharma (ed.). Trade Policy, Growth and Poverty in Asian Developing Countries, Routledge, London, 2003.
                        ผู้ เขียนร่วม - "Mangrove dependency, income distribution and conservation" with Suthawan Sathirathai.
                        ผู้ เขียนร่วม - "Household use of mangrove conservation decisions" with Edward B. Barbier, Mark Cox.
ที่มา
http://www.econ.chula.ac.th/node/96

222
รศ.ดร. อิศรา ศานติศาสน์ รางวัลอาจารย์ด้านการเรียนการสอนประจำปี 2556 "ระดับดีมาก"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 28, 2014, 11:56:50 am โดย ป้อหลวงบ้าน » บันทึกการเข้า

วันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ใช่แค่ทำให้คนเราชรา มันยังทำให้เราโตขึ้น ทุกวันๆ ทำให้เรารู้มากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น เข้าใจโลกในแง่มุมต่างๆได้มากขึ้น รู้จักชีวิตดีขึ้น ศรัทธาชีวิตมากขึ้น นั่นหรือมิใช่ความน่าจะเป็นไปของผู้คน หรือแค่เพียงให้ได้เกิดมาแล้วก็ตาย ให้ครบรอบวัฏสงสาร   จอมยุทธ
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป:  ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service* ร้านอาหาร ห้องพัก ธุระกิจ มุสลิมในภาคเหนือ
ไม่พบโพส

Black Styler by MadBlazer