Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
สุขภาพจิตในทัศนะอิสลาม นายแพทย์ดำรงค์ แวอาลี *


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.

สุขภาพจิตในทัศนะอิสลาม นายแพทย์ดำรงค์ แวอาลี *

(1/1)

ป้อหลวงบ้าน:
                  สุขภาพจิตในทัศนะอิสลาม
               นายแพทย์ดำรงค์ แวอาลี *
                     
         
         อิส
         ลามได้เน้นเรื่องสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก
         สนับสนุนให้บุคคลปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดี
         ในคัมภีร์อัล-กุรอานมีกล่าวถึงเรื่องจิตใจหลายบทหลายตอนและเชื่อมโยงใน
         เรื่องของจิตวิญญาณ
         โดยสุขภาพจิตที่ดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณที่ดีด้วย
         มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยึดมั่นและมอบหมายต่อพระองค์
         ดังนั้นเมื่อมีความเครียดความไม่สบาย
                     ใจ คนเราสามารถใช้หลักคิดด้านจิตวิญญาณหรือศาสนาที่นับถือช่วยบำบัดเยียวยา สำหรับมุสลิมแล้วการกลับไปสู่หลักการอิสลามย่อมเป็นทางนำที่จะรักษาจิตใจได้
            อย่างดี อิสลามมองภาพมนุษย์ในสองส่วนคือ ร่างกาย (Body)
            และจิตวิญญาณ (Soul)
            ในขณะที่ร่างกายมีการสูญสลายแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่ตลอดไปและยังต้องรับผิด
            ชอบต่อการกระทำของตนเอง และจะถูกสอบสวนในวันแห่งการพิพากษาในโลกหน้า
            จิตวิญญาณเป็นแก่นและสาเหตุของพฤติกรรมของมนุษย์
            ร่างกายจึงเปรียบเสมือนพาหนะของจิตวิญญาณนั่นเอง 
            
            จิตวิญญาณประกอบด้วย 
            1. วิญญาณ หรือ รูฮ์ (Spirit) 
            พระองค์อัลลอฮ์ตรัสไว้ความว่า 
            “จง
            ระลึกถึงขณะที่พระจ้าตรัสแก่มลาอิกะห์ว่า
            แท้จริงข้าจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดิน
            ดังนั้นเมื่อข้าได้ทำให้เขามีรูปร่างสมส่วนและได้เป่าวิญญาณของข้าเข้าไปใน
            ตัวเขา ฉะนั้นพวกเจ้าจงก้มลงสูญูดต่อเขา” ( ศอด 38:71-72) 
            
            ดังนั้นวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซึ่งได้ถูกเป่าลงสู่มนุษย์
            ทำให้มนุษย์มีความสูงส่งเหนือสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย
            อิสลามเชื่อว่าวิญญาณได้ถูกปลูกฝังถึงเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าและความเอกะ
            ของพระองค์ แต่เมื่อกำเนิดเป็นมนุษย์บางคนก็ศรัทธาบางคนก็ปฏิเสธ 
            
            2. จิตใจ หรือ กัลบ์ (Heart) 
            จิตใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ด้านการรับรู้ การใคร่ครวญ
            เป็นที่มาของความตั้งใจ ความสนใจ ความเฉลียวฉลาดและสติปัญญา
            ในอัล-กุรอานได้กล่าวถึงความเจ็บป่วยหรือโรคของจิตใจไว้มากมาย
            ที่บ่งบอกถึงความผิดพลาดในการคิดใคร่ครวญของมนุษย์ 
            
            จิตใจถูกแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
            ·จิตใจที่สมบูรณ์ ( Healthy heart ) เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากความอยากที่จะฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ เป็นจิตใจที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ 
            ·จิตใจที่ตาย ( Dead heart ) เป็นจิตใจที่คิดถึงแต่ความอยากของตนเอง คิดถึงแต่ความสุขในโลกปัจจุบัน ไม่มีการไตร่ตรอง 
            ·จิตใจที่ป่วย ( Sick
            heart ) จะอยู่ระหว่างกลางทั้งสองข้างต้น
            จิตใจจะรักพระเจ้าแต่ก็รักในวัตถุและความสุขในโลก
            จะปฏิบัติทั้งสองอย่างขึ้นกับว่าด้านไหนจะเข้มแข็งกว่า 
            
            3. ปัญญา หรือ อากัล (Intellect)ปัญญา
            เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการใช้เหตุผล ในทัศนะอิสลามนั้น
            การศรัทธาไม่ได้อยู่เหนือเหตุผลหรือศรัทธาแบบมืดบอด
            เพราะอัลลอฮ์ได้ให้ปัญญาให้มนุษย์ได้ใคร่ครวญและตรึกตรองซึ่งพระองค์ได้
            กล่าวไว้หลาย ๆ บทในคัมภีร์อัล-กุรอานส่วน
            ประกอบและหน้าที่ทั้งสามอย่างของจิตวิญญาณนี้ทำให้มนุษย์ได้เข้าถึงความเป็น
            จริงสูงสุด
            นำไปสู่ปัญญาและความสุขอย่างแท้จริงซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีความ
            สุขของมุสลิมนั้นจะเชื่อมโยงทั้งโลกนี้และโลกหน้า ซึ่งเป็นโลกอันนิรันดร์
            เป็นโลกที่ได้รับการตอบแทนที่ดีสำหรับคนที่ภักดีและศรัทธาต่ออัลลอฮ์
            มุสลิมที่เคร่งครัดเขาจึงไม่คำนึงเฉพาะความสุขที่จะได้รับเพียงในโลกนี้ถ้า
            สิ่งนั้นเป็นบาปหรือจะต้องถูกสอบสวนในวันแห่งการพิพากษาจิตวิญญาณของมนุษย์จะทำหน้าที่ใน 3 ระดับคือ 
            
            1 นัฟซู อัมมารอฮ์บิสสูอ์คือจิตใจที่ชอบทำแต่สิ่งที่ไม่ดี ทำตามความพึงพอใจและความต้องการของตนเอง มีแนวโน้มที่จะกระทำชั่ว 
            
            2 นัฟซู เลาวามะฮ์ คือจิตใจที่ยังไม่สมบูรณ์นัก ยังไม่เข้มแข็ง อาจนำไปสู่ความดีหรือความชั่ว 
            
            3 นัฟซู มุฏมาอินนะฮ์คือจิตใจที่สมบูรณ์สงบนิ่งแล้ว ( Ultimate peace ) ชอบทำแต่สิ่งดี ๆ อิส
            ลามส่งเสริมให้พัฒนาจิตใจที่ไม่ดี(นัฟซู
            อัมมารอฮ์บิสสูอ์)ไปสู่ระดับขั้นสูงสุด (นัฟซู
            มุฏมาอินนะฮ์)โดยใช้สติในการพิจารณาบนพื้นฐานของการคิดการใคร่ครวญและการให้
            เหตุผล (นัฟซู เลาวามะฮ์) ซึ่งความขัดแย้งระหว่างนัฟซู อัมมารอฮ์บิสสูอ์
            และนัฟซู เลาวามะฮ์ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบ
            สิ่งเหล่านี้เป็นการทดสอบในโลกนี้
            คนที่ผ่านการทดสอบคือคนที่สามารถแก้ไขความขัดแย้งนี้ได้
            เกิดภาวะความสมดุลทางจิตใจโดยทำจิตวิญญาณให้เข้มแข็งด้วยการยึดมั่นศรัทธาใน
            อัลลอฮ์ เคารพภักดีต่อพระองค์ ทำให้สามารถควบคุมความอยากและความปรารถนาได้
            อิสลามได้อธิบายถึงการควบคุมแรงขับทางอารมณ์และแรงขับทางเพศโดยยึดหลักด้าน
            จิตวิญญาณที่ผูกพันกับพระเจ้าซึ่งต่างจากซิกมัน ฟรอยด์
            ที่ได้อธิบายแรงขับทางเพศและแรงขับความก้าวร้าวโดยไม่ได้อาศัยพื้นฐานทางจิต
            วิญญาณอิส
            ลามได้พูดถึงการสร้างมนุษย์มาจากดิน มีความคิด มีการรับรู้
            มีอิสระในการกระทำ
            ดังนั้นจึงสูงส่งกว่ามลาอิกะห์ที่ต้องทำตามคำสั่งอย่างเดียว
            ดังนั้นถ้ามนุษย์ใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้อง
            ใช้ในทางที่ผิดเขาก็อยู่ในสภาพที่ตกต่ำกว่าสัตว์ อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ความว่า
            
            
            “โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งแล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำ ที่ตกต่ำยิ่งนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งที่ดีงามทั้งหลายโดยที่สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด” (อัต-ตีน 95:4-6) 
             
                     อิส ลามได้พูดถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ (ฟิตเราะห์) ซึ่งชี้นำมนุษย์ไม่สู่การรู้จักผิดถูก รู้จักผิดชอบชั่วดี
            การออกนอกฟิตเราะห์โดยการทำตามใจตัวเองจะทำให้มีปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้
            ซึ่งความเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจย่อมเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า
            อาจเป็นการทดสอบจากพระเจ้า
            และเป็นวิธีการในการชำระล้างความบาปได้ถ้าเขามีความอดทน
            มนุษย์ที่ยอมรับในสิ่งเหล่านี้เขาย่อมปราศจากความทุกข์หรือความขัดแย้งในจิต
            ใจ
            ฉะนั้นการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอีกมุมมองหนึ่งเป็นสิ่งดีที่ทำให้มนุษย์เข้ม
            แข็งขึ้นได้ 
            
                                     
         
         * จิตแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
                     http://www.timaweb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16:2009-01-19-08-57-36&catid=5:-2008
                      
      
   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service