Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - ชุมชนมัสยิดช้างคลานเชียงใหม่

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => มัสยิดในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: อับดุลการีม ที่ เมษายน 09, 2010, 08:12:01 pm


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: ชุมชนมัสยิดช้างคลานเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: อับดุลการีม ที่ เมษายน 09, 2010, 08:12:01 pm
   ประวัติชุมชนมัสยิดช้างคลานเชียงใหม่ มัสยิดติดอันดับ ของความเก่าแก่
   
   ติดต่อประสานงาน กับอีหม่ามมัสยิด
   อีหม่ามซอและห์  แสวงศิริผล     เบอร์โทร- 089-631-5037
   
    
   ชุมชนมุสลิมมัสยิดช้างคลาน
        2393 โดยมีท่าน มุฮัมมัด อุสมาน อาลี เมยายี กับภรรยาชาวพม่า พร้อมน้องชายและน้องภรรยาซึ่งนับถือศาสนาพุทธ ในตอนแรกตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ทางทิศใต้ของกำแพงเมือง แต่หลังจากอยู่มาได้ 2-3 ปี ก็พบว่าอยู่ใกล้กับคุ้มเจ้าครองนครมากเกินไป และแวดล้อมด้วยชุมชนของชาวพุทธ ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ ท่านมุฮัมมัดและภรรยาจังได้ย้ายออกไปอยู่ในบริเวณซึ่งเป็นถิ่นฐานของชาวมุสลิมย่านช้างคลานปัจจุบันซึ่งห่างจากกำแพงเมืองเก่าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยปล่อยให้น้องชายและน้องสาวของภรรยาซึ่งนับถือศาสนาพุทธยังคงอยู่ในชุมชนของชาวพุทธต่อไปต่อไป       10 กว่าครัวเรือน และจำนวนประชากรไม่ถึง100คน (-สุเทพ สุนทรเภสัช. ชาติพันธ์: แนวคิดพื้นฐานทางมานษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ์ กลุ่มชาติพันธ์กรุงเทพฯ:ส.น.พ.เมืองโบราณ)สิทธิในที่ดินซึ่งชาวปากีสถานมุสลิมและครอบครัวเข้าไปตั้งบ้านเรือนได้รับพระราชทานจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ ประกอบกับพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของชุมชนที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ ในระยะเริ่มแรกของการตั้งถิ่นฐานมีมุสลิมอยู่เพียง ชาวอินเดียเชื้อสายบังคลาเทศกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเชียงใหม่อพยพมาจากประเทศพม่าในปี พ.ศ.
    
   
    
    
    
   มัสยิดอัลยาเมี๊ยฮ์ ช้างคลาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของมุสลิมย่านนี้ มีประชากรประมาณกว่า2,000คนหรือประมาณ400ครอบครัว      เดิมมัสยิดช้างคลาน   อยู่ติดกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง  ซึ่งเรียกกันว่าท่าปู่ก้อนตั้งอย่ถนนเจริญประเทศปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่งนาอุดมสมบรูณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ และเมื่อประชากรมุสลิมที่อพยพจาก ประเทศอินเดีย พม่า มาลายู ได้มารวมตัวกันมากขึ้น ท่าน
    
   อุสมาน มูฮักมัด อุสมาน อาลี เมยายี คนเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นแกนนำผู้อพยพในขณะนั้น   ได้รวบรวมสมาชิกช่วยกันสร้างมัสยิดเป็นตัวอาคารทำด้วยไม้ไผ่  หลังคามุ่งแฝก  เพื่อใช้เป็นสถานที่นมาซ อันเป็นศาสนบัญญัติสำคัญยิ่งของชาวมุสลิมที่ทุกคนต้องกระทำทุกวัน ๆละ ๕ เวลาและเป็นที่สำหรับการเรียนการสอนหลักคำสอนของศาสนา  ท่านอุสมาน เมยายี เป็นครูผู้สอน และท่านได้รับเลือกจากสมาชิกในชุมชนขณะนั้นให้ดำรงตำแหน่ง อีหม่าม (ผู้นำทางศาสนาของชุมชน)   เป็นท่านแรกและแห่งแรกของชุมชนมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่
    
    
   
    
                 ต่อมาที่บริเวณท่าปู่ก้อน  ถูกน้ำเซาะตลิ่งพัง ลงทุกปีในฤดูน้ำหลาก  ท่านอุสมานเมยายี
   จึงมองหาแห่งใหม่ในการสร้างมัสยิดให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและท่านรับความเมตตาจากเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในขณะนั้น  บริจาคที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  ๓ งานเศษ สร้างเป็นมัสยิดแห่งใหม่ คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งมัสยิดปัจจุบัน  บนถนนเจริญประเทศซอย ๑๓  ตำบลช้างคลาน  จังหวัดเชียงใหม่   ในการก่อสร้างมัสยิดแห่งใหม่นี้  ตัวอาคารทำด้วยไม้เนื้อแข็ง  และหลังคามุ้งด้วยกระเบื้องดินเผา
                 ในขณะนั้นท่านเป็นที่เคารพนับถือของปวงสัปปุรุษโดยทั่วไปในชุมชน  และยังเป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายฝ่ายเหนือ ท่านจึงรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำนันซึ่งถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติ และมีความสำคํญเป็นอย่างมากของทางราชการในขณะนั้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขแก่ชาวบ้านในตำบลช้างคลาน โดยส่วนรวม    หลังจากนั้นไม่นานท่านอุสมาน เมยายี ได้ถึงแก่กรรม มีลูกหลานที่คอยสืบสานเจตนารมณ์อันมั่นคงบนพื้นฐานหลักคำสอนของอิสลาม ให้คงอยู่สืบไป ยังคนรุ่นหลัง คือ แม่อุ้ยดำ (นางอาอีซะ)   แม่อุ้ยน้อย และแม่เรียม
    
    
   
                 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ แม่เรียมและลูกหลาน  คือนายคำ  มะหะหมัด  ได้ช่วยกันเป็นกำลังสำคัญ  ในการก่อสร้างมัสยิดขึ้นใหม่ เพื่อรองรับสัปปุรุษ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ด้วยความร่วมมือของบุคคลสำคัญของชุมชน  ได้แก่  ท่านพญาผดุงกิจ  (บุตรของทานซาฟัด  อาลี  ทันดอน) ซึ่งเป็นบุคคลอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งชุมชนมุสลิมชางคลานรุ่นบุกเบิกร่วมกับท่าน อุสมาน  เมยายี  ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งเป็นขุนศรีจันทร์ดร   และเป็นต้นตระกูลศรีจันทร์ดร พ่อบุกชุ (ต้นตระกูล ศรีอรุณ) อารีม (ต้นตระกุล มูตีเมีย) โดยก่อสร้างมัสยิด ๑๐ ศอก ยาว ๒๖ ศอก มีระเบียงเป็นมุขอยูด้านหน้า
   
   เป็นบุคคลสำคัญของเชียงใหม่ อีกท่านหนึง ท่านเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
   เป็นท่านแรกของเชียงใหม่  (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
                 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒  ได้จดทะเบียนมัสยิด  อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ คณะกรรมการและสัปปุรุษ ได้ทำการปรับปรุงอาคารมัสยิด ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง    โดยก่อสร้างเป็นอาคารแห่งใหม่  ที่มีอาณาบริเวณกกว้างขว้างขึ้น  เนื่องจากสัปปุรุษ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ที่ดินทางทิศตะวันออกของมัสยิด  มูลนิธิอัลญามาลได้ซื้อจากเจ้าของเดิมและบริจาคให้มัสยิด  คุณจำนง  นา  นา  ได้บริจาคที่ดินทางทิศเหนือ   ทำการก่อสร้างอาคารสถาบันการศึกษาอิสลาม ปัจจุบันมัสยิช้างคลานมีที่ดินรวมทั้งสิน  ๑ ไร่  ๔๘ ตารางวา  มีอาคารถาวรรวมทั้งอาคารมัสยิด จำนวน  ๓  หลัง
                 จากอดีตจนถึงปัจจุบันมัสยิดช้างคลานมีบุคคลที่ทำหน้าที่  เป็นอีหม่ามต่อจากท่านมูฮัมหมัด อุสมาน  เมยายี  ที่พอจะมีหลักฐานปรากฏ  อยู่  ๑๔ ท่านดังนี้
                 ท่านอีหม่ามเมาลาวี  กะซีมะดิน
                 ท่านอีหม่ามมุลลาทะดัด
                 ท่านอีหม่ามเมาลาวี มหะมัด
                 ท่านอีหม่ามสุจาเมีย
                 ท่านอีหม่าม กอรี กะซีมะดิน
                 ท่านอีหม่ามฮัจญีอับดุลมับบาร
                 ท่านอีหม่าม เมาลาวี  อัลดุลสัตตาร
                 ท่านอีหม่ามฮัจญีศรีบุตร  วารีย์
                ท่านอีหม่ามหะพิชมุฮัมมัด  สุลฏอ
                 ท่านอีหม่ามมักบุล
                 ท่านอีหม่ามอาริสหมาน
                 ท่านอีหม่ามอ๊อด  ศรีจันทร์ดร
                 ท่านอีหม่ามสุกีร  ฮานฟี
                 ท่านอีหม่ามวาทย์  ศรีจันทร์ดร
                 อีหม่ามวินัย(ซอและห์) แสวงศิริผล (ปัจจุบัน)*
   ที่มา
   หนังสือมรดกศาสนาในเชียงใหม่ภาค ๒  ประวัติและการพัฒนาการของศาสนาในเชียงใหม่
   จัดทำโดย  คณะทำงานฝ่ายวบรวมประวัติและพัฒนาการของศาสนาในเชียงใหม่
   ภาคศาสนาอิสลาม โดย สุชาติ เศรษฐมาลินี และคณะ
   ในโอกาสสมโภชน์เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (๑๘๓๙-๒๕๓๙)
   จัดพิมพ์โดย  คณะอนุกรรมการด้านศาสนางานสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่
   พิมพ์และรวบรวมนำเสนอ  โดย  นายชุมพล  ศรีสมบัติ   ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๑


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service